Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

► Posiedzenia Władz Okręgu

Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

             


 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 22.10.2021

 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 30.09.2021

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Katowicach – 09.09.2021

 

Posiedzenie Prezydium ZO z udziałem Członków Honorowych PZW Okręgu PZW w Katowicach 26.08.2021

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 29.07.2021

 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 24.06.2021 

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 27.05.2021 

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 22.04.2021 

 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 12-13.04.2021

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 01.04.2021

 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 18.03.2021 r.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 18.02.2021 r.

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

             


 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 24.09.2020

Posiedzenie Prezydium ZO z udziałem Członków Honorowych PZW Okręgu PZW w Katowicach – 27.08.2020

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach – 23.07.2020r. 

 

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 25.06.2020 r.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach – 16.06.2020r.

 

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 05.03.2020 r. 

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 27.02.2020r.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 21.01.2020r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

             

 

 

Grudniowe posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - spotkanie opłatkowe z prezesami kół 18.12.2019.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 11.12.2019 r.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  20.11.2019 r. 

 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 24.10.2019 r

 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 26.09.2019 r.

 

Sierpniowe posiedzenie Prezydium ZO z udziałem Członków Honorowych PZW Okręgu PZW w Katowicach – 01.08.2019 r.

 

Obrady Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach – 03.07.2019 r. 

 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 06.06.2019 r 

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  09.05.2019 r.


Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach  04.04.2019 r.


Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 21.03.2019 r.


Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 21.02.2019 r.


Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 03.01.2019 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 


 


Grudniowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach-spotkanie opłatkowe z prezesami kół


 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 22.11.2018


 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 25.10.2018 r.


Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 27.09.2018


Sierpniowe posiedzenie Prezydium ZO z udziałem Członków Honorowych PZW Okręgu PZW w Katowicach – 23.08.2018 r.
 

Lipcowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 07.06.2018

  

Majowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach


Kwietniowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

 

Marcowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 17.02.2018


Styczniowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

 


 

 

Grudniowe posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - spotkanie opłatkowe z prezesami kół


Listopadowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie władz Okręgu – październik 2017 r. 

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 21.09.2017

 

Posiedzenie Prezydium ZO z udziałem Członków Honorowych PZW Okręgu PZW w Katowicach – 17.08.2017 r.

 

Lipcowe posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

 

Pierwsze posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 27.06.2017

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 14.06.2017

 

Majowe posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach


Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 20.04.2017


Marcowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach


Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 20.02.2017


Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 19.01.2017

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 


 Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach, spotkanie opłatkowe z prezesami kół 13/14.12.2016

 

 

Listopadowe posiedzenie Prezydium ZO 

 

Październikowe posiedzenie Prezydium ZO

 

Posiedzenie władz Okręgu – wrzesień 2016r.

 

Posiedzenie Prezydium ZO z udziałem Członków Honorowych PZW Okręgu PZW w Katowicach – 18.08.2016 r. 

 

Lipcowe posiedzenie prezydium ZO


Posiedzenie władz Okręgu – czerwiec 2016 r.

 

Majowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

 

Kwietniowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

 

Marcowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie Prezydium i ZO PZW w Katowicach 20.02.2016

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 20.01.2016

                                                                                                                                                                     

 

 


Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

 

 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach, spotkanie opłatkowe z prezesami kół -17.12.2015 

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu – 25 listopad br. 

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu – 22 październik br. 

 

Posiedzenie Władz Okręgu – 23 wrzesień 2015

 

Posiedzenie Prezydium ZO z udziałem Członków Honorowych PZW w Okręgu PZW w Katowicach – 27.08.2015 r. 

 

PosiedzeniePrezydium Zarządu Okręgu – Lipiec 2015 r.

Posiedzenie władz Okręgu – czerwiec 2015 r.

 

Posiedzenie Prezydium ZO – 21 maj 2015 r. 

 

Posiedzenie Prezydium ZO – 16 kwiecień 2015 r.

 

Posiedzenie Prezydium ZO – 26 marzec 2015

 

Posiedzenie władz Okręgu – Luty 2015

 

Styczniowe posiedzenie Prezydium ZO PZW w Katowicach 22.01.2015

 

 

 

 

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach

 

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach, spotkanie opłatkowe z prezesami kół 17.12.2014

 

Listopadowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu 27.11.2014 

 

Październikowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu- 22.10.2014

 

Wrześniowe posiedzenie władz Okręgu PZW w Katowicach- 24.09.2014

 

Posiedzenie Prezydium ZO z udziałem Członków Honorowych PZW w Okręgu PZW w Katowicach – 21.08.2014 r.

 

Lipcowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręg - 23.07.2014 


Posiedzenie władz Okręgu PZW w Katowicach – 25.06.2014

 

Majowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu - 22.05.2014


Kwietniowe Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu - 23.04.2014


Posiedzenie Prezydium ZO PZW w Katowicach – 20.03.2014

 

Posiedzenie władz Okręgu PZW w Katowicach - 24.02.2014

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu -23.01.2014


Posiedzenie Władz Okręgu PZW w Katowicach - Spotkanie Opłatkowe z Prezesami Kół - 19.12.2013

 

         

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama