Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

👉 Porozumienia 2021


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

 

 

Okręg PZW w Katowicach, na dzień 05.01.2021 r., zawarł porozumienia na 2021 rok z następującymi Okręgami:


  

Zgodnie z § 3 pkt 3 Porozumienia - Członkowie Okręgów, z którymi zawarto porozumienie - są uprawnieni do wędkowania na ogólnodostępnych nizinnych i górskich wodach Okręgu PZW w Katowicach wszystkimi metodami, jeżeli przed zawarciem Porozumienia są na terenie okręgu macierzystego członkami kół przez minimum 3 lata lub są na nim na stałe zameldowani.

 

 


 1. Bydgoszcz

 

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 50,00

- członkowie OPZW Bydgoszcz wnoszą składkę w wys. 50,00

 

2. Elbląg 

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 100,00 

- członkowie OPZW Elbląg wnoszą składkę w wys. 100,00

 


 3. Gdańsk

 

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 122,00 (na wody górskie i nizinne) lub 83,00 zł (na wody nizinne)

- członkowie OPZW Gdańsk wnoszą składkę w wys. 100,00

 

 

4. Legnica

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 100,00

- członkowie OPZW Legnica wnoszą składkę w wys. 100,00

 

 


 5. Jelenia Góra

 

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 100,00

- członkowie OPZW Jelenia Góra wnoszą składkę w wys.100,00

 

 

 6. Kalisz

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 90,00

- członkowie OPZW Kalisz wnoszą składkę w wys. 100,00

 

 

 

7. Kielce

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 80,00 zł (na wody ogólnodostępne nizinne i górskie II, z wyłączeniem obwodu rybackiego rzeki Mierzawa nr 1) lub 120,00 zł ( na wody ogólnodostępne nizinne i górskie I, z obwodem rybackim rzeki Mierzawa nr 1)

- członkowie OPZW Kielce wnoszą składkę w wys. 100,00

 

 

 

 8. Olsztyn

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 120,00

- członkowie OPZW Olsztyn wnoszą składkę w wys. 100,00

 

 

 

 9. Sieradz

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę  w wys. 80,00

- członkowie OPZW Sieradz wnoszą składkę  w wys. 100,00

 

 

 

 10. Siedlce

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę  w wys.

a) 75,00 zł - na wody nizinne,

b) 125,00 zł - na wody nizinne i górskie.

odznaczeni Złotą odznaka z wieńcami wnoszą składkę  w wys. 30,00 zł (na wody nizinne) lub 70,00 zł (na wody nizinne i górskie)

 - członkowie OPZW Siedlce wnoszą składkę  w wys. 100,00 zł na wody nizinne i górskie.

odznaczeni Złotą odznaka z wieńcami są zwolnieni ze składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód obowiązującej w porozumieniu. 

 

 

 

11Szczecin

1- Członkowie Okręgu PZW w Katowicach nabywają prawo do wędkowania w Okręgu PZW w Szczecinie po wykupieniu ulgowej składki z brzegu obowiązującej na wodach nizinnych lub wodach krainy pstrąga i lipienia (składki obejmują spinning), wnoszą:

a) 75,00 zł – składka niepełna ulgową nizinna, na wody nizinne – uprawnia do wędkowania na dwie wędki lub spinning z brzegu,

b) 93,00 zł - składka niepełna ulgowa górska – uprawnia do wędkowania na wodach krainy pstrąga i lipienia na dwie wędki lub spinning z brzegu. Składka obejmuje wody nizinne,

c) 20,00 zł - składka pełna dla odznaczonych złotą odznaką PZW z więcami – uprawnia do wędkowania na wodach nizinnych, wody krainy pstrąga i lipienia na dwie wędki lub spinning + łódź i trolling,

2- Na wędkowanie z łodzi i metodą trollingową wymagane są odrębne zezwolenia wg składek uzupełniających zawartych w tabeli składek okręgowych na 2021 r. w wysokości:

a) 60,00 zł    z łodzi,

b) 120,00 zł    metodą trollingową;

3 - Członkowie Okręgu PZW w Szczecinie  wnoszą pełną składkę roczną w wysokości 100,00 zł  (wszystkie wody  + łódź i trolling) z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 Porozumienia*.

 

* Porozumienie będzie dotyczyło tylko i wyłącznie członków PZW zrzeszonych w jednostkach organizacyjnych Okręgu  PZW w Katowicach i Okręgu PZW  w Szczecinie.

 

 

 

 

 12. Toruń

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę  w wys. 150,00

- członkowie OPZW Toruń wnoszą składkę  w wys. 100,00

 

 

 

 

 13. Wałbrzych

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 110,00  

- członkowie OPZW Wałbrzych wnoszą składkę w wys. 100,00

 

 

 

 

 14. Wrocław

- członkowie OPZW Katowice wnoszą składkę w wys. 110,00

odznaczeni „Złotą Odznaką PZW z wieńcami” wnoszą składkę w wys. 20,00 zł

- członkowie OPZW Wrocław wnoszą składkę w wys. 100,00

odznaczeni „Złotą Odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni ze składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód.

 


 15. Opole  

 porozumienie na wody graniczne

- Członkowie Okręgu PZW z/s w Opolu chętni do wędkowania na wodach granicznych Okręgu PZW Katowice - obwód rzeki Odra 1 i rzeki Bierawka 1 - wnoszą składkę członkowska na ochronę i zagospodarowanie w wysokości 70,00 zł.

 

- Członkowie Okręgu PZW w Katowicach chętni do wędkowania na wodach granicznych Okręgu PZW z/s w Opolu – obwód rzeki Kłodnica 2 wraz z Kanałem Gliwickim oraz obwodem rzeki Psina nr 1 wnoszą składkę członkowska na ochronę i zagospodarowanie w wysokości 70,00 zł.

 

 

 

Z pozostałymi Okręgami trwają jeszcze rozmowy. Informacja o zawarciu porozumień z innymi Okręgami będzie na bieżąco pojawiać się na stronie internetowej naszego Okręgu.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 Porozumienie Polsko – Niemieckie

  


 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

porozumienie polsko niemieckie.pdf
 

linki do stron okręgów niemieckich :


http://www.landesanglerverband-bdg.de/

 

http://www.lav-mv.de/

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama