Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

► Ubezpieczenie wędkarzy PZU w 2022


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas
 

    

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach informuje, że ubezpieczył wędkarzy członków Polskiego Związku Wędkarskiego od następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. na sumę ubezpieczeniową 10.000,00 zł obejmującą następujący zakres:

 

-  świadczenia z tytułu śmierci i trwałego uszczerbku na zdrowiu,

-  ryzyko dodatkowe - następstwa zawału serca lub krwotoku śródczaszkowego.

- Assistance - zakres pdstawowy.


 

Odpowiedzialnością PZU S.A. objęte zostaną wypadki jakie mogą wydarzyć się ubezpieczonemu, tj. członkowi Polskiego Związku Wędkarskiego (członkostwo, a tym samym fakt przynależności do ubezpieczenia będzie stwierdzone na podstawie ważnej w dniu wypadku legitymacji członka Polskiego Związku Wędkarskiego):

 

1/ podczas uprawiania dyscypliny sportu – wędkarstwa,

2/ w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w imprezach wędkarskich,

3/ w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze Polskiego Związku Wędkarskiego,

4/ w drodze do miejsc wędkarskich, imprez sportowych,

5/ w drodze powrotnej do domu z miejsc wędkarskich, imprez sportowych.

 

 

Odpowiedzialnością objęte są również wypadki będące następstwem zawału serca i udaru mózgu podczas wędkowania, w drodze do/i z miejsc wędkarskich imprez sportowych, a dla członków Zarządu – podczas posiedzeń i wykonywania innych czynności statutowych oraz w drodze do/i z posiedzeń bądź miejsc wykonywania innych czynności statutowych.

Ubezpieczeniem NNW zostało obiętych 40 000 osób.


Certyfikat jest ważny pod warunkiem opłacenia składki w terminie wyznaczonym w polisie.

 

 

 

W przypadku szkody należy:

 

1/ zgłosić zdarzenie w macierzystym Kole, które następnie wystawi zaświadczenie o opłaceniu składek członkowskich na dany rok oraz potwierdzające okoliczności wypadku,

2/ zgłosić się do Okręgu PZW w Katowicach w celu wystawienia potwierdzenia zawarcia polisy ubezpieczenia grupowego - osoba kontaktowa Jadwiga Tomanek tel. 32-203-81-12 wew.16

3/ udać się do najbliższego oddziału PZU z otrzymanymi zaświadczeniami oraz dokumentacją medyczną.

 

 

 

  Certyfikat ubezpieczenia 2022 .pdf

 

 

                                                                                                  

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin