Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

● Uchwały ZO 2013-2016

Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

                                            

 

 

 

 uchwaly_2016

 

 

  Uchwała nr 12l2016 ZO w sprawie utworzenia strefy tarliskowej na zbiorniku nr 50 Kuźnica Waręeńska

  Uchwała nr 15/2016 Prezydium ZO w sprawie rozegrania „Zimowych zawodów Karpiowych” na zbiorniku Rybnik  

  Uchwała nr 22/2016 Prezydium ZO w sprawie uchwalenia składki okręgowej dla nowowstępujachych członków uczestników na rok 2016

  Uchwała nr 26/2016 Prezydium ZO w sprawie zakazu ustawiania przyczep kampingowych nad zbiornikiem nr 601 Nieboczowy

  Uchwała nr 27/2016 Prezydium ZO w sprawie udostępnienia części działki nr 258/9 nad zbiornikiem Nieboczowy nr 601 kołu PZW nr 50 Rydułtowy

  Uchwała nr 39/2016 Prezydium ZO w sprawie upoważnienia zarządów kół do podejmowania uchwał o rozgrywaniu zawodów wedkarskich

  Uchwała nr 41/2016 ZO w sprawie okresowego wyłączenia z wędkowania zbiornika nr 616 Odra II

  Uchwała nr 48/2016 ZO w sprawie uchwalenia ordynacji wyborczej dla kół Okręgu PZW w Katowicach na lata 2017-2020

  Uchwała nr 55-2016 ZO w sprawie zasad wędkowania obowiązujących od 2017 r. na wodach ogólnodostępnych

  Uchwała nr 56/2016 ZO w sprawie podziału składek członkowskich na 2017 rok

  Uchwała nr 57/2016 ZO w sprawie uchwalenia okręgowych składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód na rok 2017

  Uchwała nr 59-2016 ZO w sprawie zmiany składu OKS i Kolegium Sędziów

  Uchwała nr 67/2016 ZO w sprawie zawarcia porozumienia z okręgami Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy, w Gdańsku i w Szczecinie

  Uchwała nr 71/2016 ZO w sprawie w sprawie wyłączenia z wędkowania części brzegu łowiska nr 002 Pogoria III

Uchwała nr 72/2016 ZO w sprawie w sprawie ustanowienia gospodarza łowiska w Bieruniu Nowym -Czarnuchowice

  Uchwała nr 74-2016 Prezydium ZO w sprawie zmiany warunków połowu ryb na wodach okręgu PZW w Katowicach w 2017

 

 

 

 uchwaly_2015.pngUchwała nr 3/2015 Prezydium ZO w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządkowego na łowiskach „Pniowiec” nr 612 i „Gzel” nr 613

Uchwała nr 4/2015 ZO w sprawie rozwiązania koła PZW nr 117 Maczki Bór

Uchwała nr 5/2015 ZO w sprawie rozwiązania koła PZW nr 21 Huta Baildon

Uchwała nr 11/2015 ZO w sprawie zmiany załącznika nr 1 w uchwale ZO nr 772014 z dnia 17.02.2014 r. dotyczącego regulaminu łowiska licencyjnego Rybnik

Uchwała nr 12/2015 ZO w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego nr 604 „Łęg”

Uchwała nr 18/2015 Prezydium ZO w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego Ostróg nr 635

Uchwała nr 23/2015 ZO w sprawie korekty uchwały nr 87-2014 ZO z dnia 17.12.2014 r. w sprawie zmian w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały nr 53-2014 ZO PZW w Katowicach dot. okręgowych składek członkowskich na rok 2015

Uchwała nr 25/2015 ZO w sprawie ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2015”

Uchwała nr 40/2015 ZO w sprawie podziału składek członkowskich na 2016 Kryteria oceny działalności kół

Uchwała nr 32/2015 Prezydium ZO sprawie zatwierdzenia druku oświadczenia dot. przekazania karty ewidencyjnej

Uchwały 34/2015 Prezydium ZO w sprawie okresowego zamknięcia do wędkowania zbiornika Madejski nr 742

 Uchwała nr 35/2015 Prezydium ZO w sprawie regulaminu i cennika ośrodka Bezchlebie

Uchwała nr 40/2015 Prezydium ZO w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr 572014 ZO z dnia 25.09.2014 r. dotyczącej zasad wędkowania obowiązujących na wodach ogólnodostępnych na zbiorniku 727 Staw nr 3

Uchwała nr 65-2015 Prezydium ZO w sprawie połączenia kół PZW nr 52 Siemianowice i nr 53 Michałkowice

Uchwała nr 66-2015 Prezydium ZO w sprawie utworzenia koła PZW w Taciszowie

Uchwała nr 68-2015 Prezydium ZO w sprawie w sprawie zatwierdzenia regulaminu przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską przez komisje egzaminacyjne działające w kołach Okręgu PZW w Katowicach

 

 

  uchwaly_2014.png

 

  Uchwała nr 1/2014 Prezydium ZO w sprawie zamknięcia do wędkowania zb. Pogoria III 

Uchwała ZO nr 2/2014 w sprawie regulaminu zatrudnienia i wynagradzania pracowników biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach

  Uchwała nr 2/2014 Prezydium ZO w sprawie powołania składu osobowego Komisji Młodzieżowej 

  Uchwała nr 7/2014 Prezydium ZO w sprawie utworzenia strefy tarliskowej na zbiorniku nr 50 Kuźnica Warężyńska

  Uchwała 13/2014 Prezydium ZO w sprawie zamknięcia do wędkowania odcinka łowiska specjalnego Czarna Przemsza 

  Uchwała ZO nr 14/2014 w sprawie zasad wędkowania obowiązujących w 2014 na wodach ogólnodostępnycn - Wielopole 611- Pniowiec 612 - Gzel 613 

  Uchwała ZO nr 16/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminu porządkowego na łowiskach nr 702 „Łabędzi”, 721 „Stanisław” i 745 „Pod Taśmami”  

Uchwała nr 16.2014 Prezydium ZO w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr 412013 dot. Regulaminu Amatorskiego Połowu Ryb na łowisku specjalnym Bażyna nr 654

Uchwała ZO nr 17/2014 w sprawie nadania łowiskom specjalnym kategorii łowisk licencyjnych Łan nr 803, Barbara nr 826, Pod Kasztanami nr 820, Syrenka nr 825, Malek nr 801, Osiedle Miechowice nr 827, Amendy nr 816

Uchwała ZO nr 18/2014 w sprawie nadania łowisku specjalnemu kategorię łowiska licencyjnego nr 517 Michalik 

 Uchwała ZO nr 19/2014 w sprawie zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego nr 639 Jastrzębie Dolne

Uchwała ZO nr 20/2014 w sprawie zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego nr 610 Buków

Uchwałazo ZO nr 21/2014 w sprawie zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego nr 614 Moczydła

Uchwała ZO nr 23/2014 w sprawie zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego nr 427 Osadniki

Uchwała ZO nr 24/2014 w sprawie zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego nr 416 Zacisze

Uchwała nr 24/2014 Prezydium ZO w sprawie okresowego zamknięcia do wędkowania zbiornika Nieboczowy nr 601 oraz Madejski nr 742

Uchwała ZO nr 25/2014 w sprawie zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego nr 609 Kościelniok

Uchwała nr 25/2014 Prezydium ZO w sprawie zezwolenia na zorganizowanie zawodów nocnych na zbiorniku Paruszowiec nr 608

Uchwała ZO nr 26/2014 w sprawie zatwierdzenia regulaminów łowisk licencyjnych nr 737 Moczury i 738 Zacisze

 Uchwała ZO nr 27/2014 w sprawie zatwierdzenie regulaminu łowiska licencyjnego nr 808 „Górnik”

Uchwała ZO nr 30/2014 w sprawie zamknięcia do wędkowania zbiornika Roszków Bobrowy  

Uchwała nr 32/2014 Prezydium ZO w sprawie zmian w regulaminie połowów ryb na zbiorniku nr 315 Wygoda

Uchwała nr 40/2014 Prezydium ZO w sprawie wprowadzenia 14 dniowej okręgowej składki okresowej  

  Uchwała nr 48/2014 Prezydium ZO w sprawie zatwierdzenia regulaminu prowadzenia postępowania egzaminacyjnego na kartę przez komisje egzaminacyjne działające w kołach Okręgu PZW w Katowicach [155,11 KB]

Uchwała ZO nr 53/2014 w sprawie uchwalenia okręgowych składek członkowskich na rok 2015 

Uchwała ZO nr 54/2014 w sprawie podziału składek członkowskich na 2015 rok  

Uchwała ZO nr 57/2014 w sprawie zasad wędkowania obowiązujących od 2015 r. na wodach ogólnodostępnych 

Uchwała ZO nr 59/2014 w sprawie zmiany łowiska ogólnodostępnego Goldman nr 538 na łowisko specjalne 

Uchwała nr 63/2014 Prezydium ZO w sprawie regulaminu rozgrywania zawodów Młode Talenty [153,57 KB]

 Uchwała nr 64/2014 Prezydium ZO w sprawie przeniesien członków PZW do innego koła [155,45 KB]

 Uchwała nr 73/2014 Prezydium ZO w sprawie zmiany w załączniku do uchwały nr 57/2014 ZO z dnia 25.09.2014 r. sprawie zasad wędkowania obowiązujących na wodach ogólnodostępnych [172,22 KB]

Uchwała ZO nr 76-2014 w sprawie prowadzenia stanic wędkarskich przez koła Okręgu PZW w Katowicach

 Uchwała ZO 87/2014  w sprawie zmian w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały nr 53/2014 ZO PZW w Katowicach dot. okręgowych składek członkowskich na rok 2015 [240,59 KB-( UWAGA-zawieszono treść uchwały do czasu wyjaśnienia nieścisłości zapisów uchwały )

 

 

 

 

 

 

 uchwaly_2013.png

  Uchwała nr 4/2013 Prezydium ZO w sprawie warunków wędkowania na zbiorniku Nakło Chechło

  Uchwała ZO nr 11/2013 w sprawie regulaminu połowu ryb na zb. Kozłowa Góra nr 014 

  Uchwała ZO nr 26/2013 w sprawie zamknięcia do wędkowania zb. Paprocany i Dziećkowice

  Uchwała nr 16/2013 Prezydium ZO  w sprawie zamknięcia do wędkowania łowiska specjalnego Czarna Prze

  Uchwała ZO nr 37/2013 w sprawie ukonstytuowania się Zarządu Okręgu i powołania komisji problemowych

  Uchwała nr 41/2013 Prezydium ZO w sprawie zatwierdzenia Reg APR na łowisku specjalnym Bażyna nr 654

  Uchwała ZO nr 42/2013  w sprawie uchwalenia okręgowych składek członkowskich na rok 2014

  Uchwała nr 42/2013 Prezydium ZO w sprawie skł i opłat, regu, zezw i rej poł ryb łow spec„Czarna Przemsza”

  Uchwała nr 43/2013 Prezydium ZO w sprawie regulaminu i cennika łowiska specjalnego „Rybnik”.

  Uchwała nr 48/2013 Prezydium ZO w sprawie warunków wędkowania na zbiorniku Nakło Chechło 

  Uchwała ZO nr 49/2013 w sprawie zasad wędkowania obowiązujących od 2014 r. na wodach ogólnodostępnych

  Uchwała nr 46/2013 Prezydium ZO w sprawie zmian załącznika do uchwały nr 49/2013 ZO z dnia 29.10.2013 r. w sprawie zasad wędkowania obowiązujących na wodach ogólnodostępnych w 2014

  Uchwała ZO nr 54/2013 w sprawie wykupywania w Okręgu PZW w Katowicach 50% ulgowej okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód przez członków innych okręgów PZW

  Uchwała ZO nr 56/2013 w sprawie zmiany nazwy łowisk

  Uchwała ZO nr 57/2013 w sprawie zatwierdzenia preliminarzy budżetowych kół na 2014 rok

  Uchwała ZO nr 62/2013 w sprawie składu Kolegium Sędziów przy OKS 

  Uchwała ZO nr 63/2013 w sprawie powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego 

  Uchwała ZO nr 64-2013 w sprawie kalendarza imprez sportowych Okręgu na rok 2014  

  Uchwała ZO nr 66/2013 w sprawie zmian w regulaminach łowisk licencyjnych nr 104 Ciągowice,nr 108 Dzibice,nr 810 Gierzyna,nr 522 Rajsko 

 

UCHWAŁA XXX Okręgowego Zjazdu Delegatów Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 30 czerwca 2013 r. w sprawie kierunków i zasad działania Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach w latach 2013 - 2016 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama