Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

👉Składki członków PZW 2023

Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

 

 


  S K Ł A D K I  C Z Ł O N K O W S K I E  PZW  


 

Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku


Płatne WYŁĄCZNIE W KOŁACH Okręgu PZW w Katowicach z uwagi na konieczność wklejenia opłat do Legitymacji Członkowskiej i wydania zezwolenia uprawniającego do amatorskiego połowu ryb wędką.

 

 

    TABELA - WYSOKOŚĆ SKŁADKI 2023

 

 

    👉   Uchwała nr 52/IX/2022 Zarządu Głównego PZW z dn 24 września 2022 r w sprawie ustanowieni składki członkowskiej na 2023  .pdf 


    👉  Uchwała nr 55/2022 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 29.09.2022 r w sprawie określenia wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW na  2023 .pdf 

 

 

 

 

 

 


O K R Ę G O W E  S K Ł A D K I  C Z Ł O N K O W S K I E

N A  O C H R O N Ę  i  Z A G O S P O D A R O W I E  W Ó D 


Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku


Płatne WYŁĄCZNIE W KOŁACH Okręgu PZW w Katowicach z uwagi na konieczność wklejenia opłat do Legitymacji Członkowskiej i wydania zezwolenia uprawniającego do amatorskiego połowu ryb wędką.

 

 

   TABELA - WYSOKOŚĆ SKŁADKI 2023

 

    👉  Uchwała nr 93/2022 Zarzad Okregu PZW w Katowicach w sprawie uchwalenia składek członkowskich na ochrone i zagospodarowanie wód dla członków PZW oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wedkarzy niezrzeszonych na rok 2023 r. pdf

 

 

 

 

 


O K R Ę G O W E  S K Ł A D K I  O K R E S O W E

D L A  C Z Ł O N K Ó W  P Z W

 

Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku

 

 

Składka okresowa


    ● - 1- dniowa pełna                     30,00 zł

    ● - 3- dniowa pełna                     50,00 zł

    ● - 7- dniowa pełna                     70,00 zł

 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2011 r. uchwały Zarządu Głównego PZW nr 68 z dnia 29.10.2010 r. oraz uchwały Zarządu Okręgu nr 71/2010 z dnia 16.12.2010 r.   dotyczącej okresowych zezwoleń na amatorski połów ryb, informujemy, że wpłaty należności za wędkowanie okresowe 1,3,7 dniowych dla członków PZW należy dokonywać wyłącznie na konto  w PKO BP o/ Katowice

8

7

1

0

2

0

2

3

1

3

0

0

0

0

3

9

0

2

0

1

2

0

1

5

5

7

Wpłaty okręgowych składek okresowych 1, 3, 7-dniowych od członków PZW można wpłacać na wskazane konto bankowe, poprzez program e - zezwolenia lub w wyznaczonych punktach tj. w siedzibach kół, rybaczówkach, stanicach wędkarskich,w siedzibie okręgu.

Honorowane będą potwierdzenia przelewów bankowych oraz wpłat pocztowych.

 Wzór przelewu do pobrania na stronie internetowej.:


składka okresowa dla członków pzw na dzień od do 2023 r dotyczy 1 3 7  kolejnych dni.pdf


 W tytule przelewu należy wpisać: 
Składka okresowa dla członków PZW na dzień od………… do…….. 2023 r. Dotyczy  jednego lub trzech, siedmiu kolejnych dni. 

       

Po dokonaniu wpłaty, zgodnie z w/w informacją, należy wydrukować ze strony internetowej zezwolenie na amatorski połów ryb wraz z rejestrem połowu.: zezwolenie okresowe 2023 pdf. 

 

 

Wędkowanie na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach jest dozwolone gdy wędkujący posiada przy sobie następujące dokumenty:

 

·       karta wędkarska

·       legitymacja członkowska PZW wraz z dokonanymi stosownymi 
         opłatami na rok 2020, 

·       zezwolenie wraz z rejestrem, 

·       potwierdzony przelew bankowy lub opłata pocztowa,

 

       Brak któregokolwiek z w/w dokumentów lub nieprawidłowe ich wypełnienie oraz niestosowanie się do obowiązujących zasad połowu ryb oraz regulaminu amatorskiego połowu ryb dostępnego na stronie  www.katowice.pzw.org.pl/ będzie traktowane jak brak zezwolenia.

 

Rejestr po zakończonym wędkowaniu należy zdać do siedziby Okręgu, koła lub stanicy wędkarskiej.

   

 

 

 

  


Zezwolenie Okresowe i Rejestr Połowów Ryb Obowiązuje na Wodach Ogólnodostępnych

 Okręgu PZW w Katowicach

 

 


Instrukcja wzór prowadzenia rejestracji połowu ryb


 

    👉  Uchwała nr 46/2020 ZO w sprawie prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostepnych Okregu PZW w Katowicach .pdf


 

 

 

 

 

przelewPlików do pobrania: 2 

 

    składka okresowa dla członków pzw na dzień od do 2023 r dotyczy 1 3 7 kolejnych dni.pdf


   zezwolenie okresowe 2023 pdf. 


 

 

 

E-ZEZWOLENIA

 

Udostępniamy stronę na której można dokonywać zakupów składek i opłat na wędkowanie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach.


 

 

   E-Zezwolenia można zakupić 


E-Zezwolenia na Wody Ogólnodostepne -składki opłaty 1, 3 i 7 dniowe dla członków PZW oraz osób niezrzeszonych

 

 

    👉  Składki okresowe na amatorski połów ryb dla wędkarzy członków PZW

 

    👉  Opłaty okresowe na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW

 

 

 

E-Zezwolenia na Łowiska Specjalne - składki opłaty 1, 3 i 7 dniowe dla członków PZW oraz osób niezrzeszonych

 

 

    👉 Łowisko Rybnik

           

    👉 Łowisko Czarna Przemsza

                                                                 

                                                                 

 

 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin