Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

➡️ Straż Rybacka Spytkowice

zobacz                          zobacz

 

 

 

 

Patrol Straży ma swoją siedzibę w Spytkowicach na ulicy Wadowicka 109. Teren działania – obszar LGD Zator.

 

Osoba do kontaktu w Spytkowicach – Adam Niemczyk tel.  695 032 014

Wszystkie informacje dotyczące działań związanych z operacją będą umieszczane w zakładce Straż Rybacka Spytkowice.

 

 

 

 

Informacja dotycząca utworzenia patrolu Straży Rybackiej w dolinie Karpia


DOFINANSOWANIE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO – „RYBACTWO I MORZE”. Miło nam poinformować iż biorąc pod uwagę bezpieczeństwo naszych wód, Okręg PZW w Katowicach powziął starania by utworzyć Patrol Straży Rybackiej ...........

 

 

 

 

Sprawozdanie z działań utworzonego Patrolu Straży Rybackiej działającego na terenie „Doliny Karpia”.

 

Dotyczy okresu 01.06.201931.10.2020


Patrol Straży dokonywał kontroli akwenów wodnych oraz rzek na terenie LSR wykorzystując zakupiony sprzęt w postaci samochodu terenowego Suzuki Vitara 4x4 o numerach rejestracyjnych SK 715 NU, pokonując we wskazanym okresie 9350 km. Patrole były wykonywane wraz z funkcjonariuszami Policji KP Zator, KPP Oświęcim PSR Kraków oraz jako samodzielne patrole Straży.

 

W okresie wskazanym ujawniono - 11 wykroczeń i przeprowadzono szereg działań profilaktycznych, wykonano dokumentację fotograficzną dotyczącą kormoranów które przebywają na rzece Wiśle dokonując dużych strat w gospodarce rybackiej. W wskazanym okresie patrol prowadził działania przygotowawcze do sezonu zimowego.

 

Nadmienić należy iż strażnicy biorąc pod uwagę zagrożenie związane z COVID – 19 stosowali zabezpieczenia w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynów do dezynfekcji rąk podczas czynności kontrolnych by nie narażać siebie oraz osób kontrolowanych.

 

Adam Niemczyk

 

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działań utworzonego Patrolu Straży Rybackiej działającego na terenie „Doliny Karpia”.

 

Dotyczy okresu 01.11.201931.05.2020

 

 

Patrol Straży dokonywał kontroli akwenów wodnych oraz rzek na terenie LSR wykorzystując zakupiony sprzęt w postaci fotopułapek oraz samochodu terenowego Suzuki Vitara 4x4 o numerach rejestracyjnych SK 715 NU, pokonując we wskazanym okresie 21000km.

 

Patrole były wykonywane wraz z funkcjonariuszami Policji KP Zator, KPP Oświęcim

KP Chełmek PSR Kraków oraz jako samodzielne patrole Straży.

 

W okresie wskazanym ujawniono - 17 wykroczeń i przeprowadzono szereg działań profilaktycznych z Policją KP Zator . Prowadzono także kontrole zarybień i odłowów.

 

W miesiącu Kwietniu i Maju przeprowadzono akcję wraz z Policjantami KP Chełmek na rzece Wisła, w zakresie zwalczania zaśmiecania brzegów.  Strażnicy SSR rozlokowali fotopułapki i przeprowadzili kilkanaście akcji w celu zwalczania dzikich wysypisk śmieci nad brzegami Wisły. 

 

Adam Niemczyk

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działań utworzonego Patrolu Straży Rybackiej działającego na terenie „Doliny Karpia”.

 

Dotyczy okresu 01.05.201931.10.2019

 

Patrol Straży dokonywał kontroli akwenów wodnych oraz rzek na terenie LSR wykorzystując zakupiony sprzęt w postaci samochodu terenowego Suzuki Vitara 4x4 o numerach rejestracyjnych SK 715 NU, pokonując we wskazanym okresie 16678 km.

 

Patrole były wykonywane wraz z funkcjonariuszami Policji KP Zator, KPP Oświęcim, PSR Kraków oraz jako samodzielne patrole Straży.

 

W okresie wskazanym ujawniono - 26 wykroczeń i przeprowadzono szereg działań profilaktycznych z Policją KP Zator . Prowadzono także kontrole zarybień i odłowów.

 

W miesiącu lipcu rozpoczęto działania związane ze zmianą miejsca lokalizacji Posterunku z Ulicy Zamkowej 12 na Wadowicką 109 .

 

W wskazanym okresie patrol prowadził działania przygotowawcze do sezonu zimowego, ustalono miejsca garażowania łodzi oraz wykonano niezbędne przeglądy serwisowe.

 

Straż z posterunku Spytkowice na dzień dzisiejszy jest w pełni przygotowana do działania w nadchodzącym sezonie .

 

Adam Niemczyk

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z działań utworzonego Patrolu Straży Rybackiej działającego na terenie „Doliny Karpia”.

 

Dotyczy okresu 01.03.201930.04.2019

 

Patrol Straży dokonywał kontroli akwenów wodnych oraz rzek na terenie LSR wykorzystując zakupiony sprzęt w postaci samochodu terenowego Suzuki Vitara 4x4 o numerach rejestracyjnych SK 715 NU, pokonując w wskazanym okresie 7648 km.

Patrole były wykonywane wraz z funkcjonariuszami Policji KP Zator, KPP Oświęcim

PSR Kraków oraz jako samodzielne patrole Straży.

 

W okresie wskazanym ujawniono - 4 wykroczenia i przeprowadzono szereg działań profilaktycznych z Policją KP Zator.

W wskazanym okresie patrol nadal prowadził działania przygotowawcze do sezonu letniego, ustalono miejsca wodowania łodzi , oraz miejsca w których będą czasowo instalowane fotopułapki.


Straż z posterunku Spytkowice na dzień dzisiejszy jest w pełni przygotowana do działania w nadchodzącym sezonie letnim.

 

 

Adam Niemczyk

 

 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama