Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

👉 Zasady Wędkowania w Okręgu Katowice w 2021


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

 

 

 

 


  S Z C Z E G Ó Ł O W E  i  O G Ó L N E  W A R U N K I

U P R A W I A N I A  A M A T O R S K I E G O   P O Ł O W U  R Y B    

N A  W O D A C H   O G Ó L N O D O S T Ę P N Y C H 

O K R Ę G U  PZW  w  K A T O W I C A C H  

                                                               od 1 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 Uchwała nr 45/2020 ZO w sprawie ustanowienia szczegołowych i ogólnych warunków uprawiania połowu ryb na wodach ogólnodostępnych od 2021 r. pdf

 

 Uchwała nr 55/2020 Zarzadu Okregu PZW w Katowicach z dnia 15.12.2020 w sprawie zmiany w załączniku nr 1 do uchwały nr 45/2020 Zarzadu Okręgu z dnia 26.11.2020 r w sprawie ustanowienia szczegołowych i ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych od 2021 r. pdf

 

  Uchwała nr 61/2020 Zarzadu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 30.12.2020 r w sprawie wprowadzenia zmian w załaczniku nr 1 do uchwały nr 45/2020 ZO PZW w Katowicach z dnia 26.11.2020 r w sprawie ustanowienia szczegółowych i ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostepnych od 2021 r. pdf

 

  Uchwała nr 46/2020 ZO w sprawie w sprawie prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogolnodostępnych Okręgu w Katowicach. pdf


Wykaz Wód Krainy Pstrąga i Lipienia na rok 2021 

 

 Uwaga Wędkarze  zmiany w zezwoleniu na 2021 r.

 

Informujemy, że na podstawie Uchwały nr 61/2020 ZO PZW w Katowicach z dnia 30.12.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały nr 45/2020 ZO PZW w Katowicach z dnia 26.11.2020 r. w sprawie ustanowienia szczegółowych i ogólnych warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb na wodach ogólnodostępnych od 2021r, w zezwoleniu na amatorski połów ryb wędką w Okręgu PZW w Katowicach wprowadza się następujące zmiany:

 

- w rozdziale V  pkt. 48 (strona 11) wykreśla się podpunkt b). dotyczący stawu Korytnik.

 

- w rozdziale VI (strona 12) dodaje się punkt 5 o brzmieniu:

 

,,5. Rzeka Ruda nr 040 – w okresie od 01.01. do 31.03.2021 r. na odcinku rzeki od mostu na ul. Stalowej w Rybniku do mostu na ul. Gliwickiej, droga nr 919 w Rudach -  wprowadza zakaz zabijania i zabierania złowionych ryb”.

 

Prosimy wszystkich wędkarzy o dokonanie zmian zapisów w zezwoleniu na amatorski połów ryb w 2021 r.

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama