Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

👉 Zasady Wędkowania w Okręgu Katowice w 2022


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

 

 

 

 


  S Z C Z E G Ó Ł O W E  i  O G Ó L N E  W A R U N K I

U P R A W I A N I A  A M A T O R S K I E G O   P O Ł O W U  R Y B    

N A  W O D A C H   O G Ó L N O D O S T Ę P N Y C H 

O K R Ę G U  PZW  w  K A T O W I C A C H  

                                                        od 1 stycznia 2022 r.

 

 

      

 

 ●  Ogólne i szczegółowe warunki połowu ryb na wodach Okregu PZW w Katowicach w 2022 r. pdf  Wykaz wód krainy pstrąga i lipienia wraz z warunkami amatorskiego połowu ryb obowiązujących od roku 2022.pdf 

 

 

 

  

Rejestracja Połowów Ryb obowiązuje na wodach ogólnodostępnych

Okręgu PZW w Katowicach 

 


Instrukcja wzór prowadzenia rejestracji połowu ryb


 

 Uchwała nr 46/2020 ZO w sprawie prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostepnych Okregu PZW w Katowicach .pdf


 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin