Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

👉 Zasady Wędkowania w Okręgu Katowice w 2023


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

 

 

 

 

 


  S Z C Z E G Ó Ł O W E  i  O G Ó L N E  W A R U N K I

U P R A W I A N I A  A M A T O R S K I E G O   P O Ł O W U  R Y B    

N A  W O D A C H   O G Ó L N O D O S T Ę P N Y C H 

O K R Ę G U  PZW  w  K A T O W I C A C H  

                                                              od 1 stycznia 2023 r.

 

 

      

    

👉 Szczegółowe i ogólne warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2023 r. na podstawie Uchwały nr 89/2022 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 29.09.2022 r., Uchwały nr 113/2022 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 27.10.2022 r. oraz Uchwały nr 124/2022 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 24.11.2022 r.


 

👉 uchwała nr 90/2022 ZO w sprawie wykazu wód krainy pstrąga i lipienia wraz z warunkami amatorskiego połowu ryb obowiązujących od roku 2023 .pdf

 

 

 

 

 

  

Rejestracja Połowów Ryb obowiązuje na wodach ogólnodostępnych

Okręgu PZW w Katowicach 

 


Instrukcja wzór prowadzenia rejestracji połowu ryb


 

 Uchwała nr 46/2020 ZO w sprawie prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostepnych Okregu PZW w Katowicach .pdf


 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin