Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

● Zbiornik Dziećkowice


Strona Okręgu

Pliki załączniki do pobrania Władze Okręgu SSR Okręgu  Zarybienie Wód Napisz do nas

    

 

    Zbiornik " Dziećkowice "   

 

 0.jpg

 

W trójkącie miast Imielin, Chełm Śląski i Dziećkowice leży zbiornik o pow. 780 ha, długości 4200 m, szerokości 1800 m i głębokości 4,5-11 m. Gospodarzem Dziećkowic, bo o nim tu mowa, jest Koło PZW przy KWK Lędziny.

Historia zbiornika sięga początku lat siedemdziesiątych. Wtedy to pracownik Hydroprojektu Kraków, dr Tadeusz Gabryś, za nietypowy projekt zbudowania na wyrobisku popiaskowym  kopalni piasku Maczki Bór  zbiornika wodnego zasilanego wodą z odległej Soły i Skawy otrzymał nagrodę państwową I stopnia. Pierwsze zalanie terenu kopalni 15 mln m sześc. wody nastąpiło w 1976 roku. Później powiększono zbiornik o kolejne 3 mln m sześc. wody. Od 1979 roku gospodarkę rybacko--wędkarską na zbiorniku prowadzi PZW. Można powiedzieć, że Dziećkowice ze swoją czystą wodą, dużą powierzchnią, bogatym rybostanem i niewielką odległością od aglomeracji Katowic czyni to łowisko bardzo atrakcyjnym pod względem wędkarskim.Rybostan zbiornika to praktycznie wszystkie występujące w polskich wodach gatunki ryb zarówno jeziorowych, jak i typowo rzecznych. Wędkarze łowiący z brzegu mogą liczyć na sukces łowiąc ładne okazy, ale nie ulega wątpliwości, że wędkujący z łodzi znacznie zwiększają swoje szanse na naprawdę grube ryby. Łodzie można wypożyczyć w rybaczówce lędzińskiego koła. Zbiornik Dziećkowice jest intensywnie zarybiany, więc dla nikogo nie zabraknie tych wielkich okazów.


 

 

R E G U L A M I N

Zbiornika  „ Dziećkowice”

Regulamin Obowiązuje od  01.01.2012

 


 

 I  Na zbiorniku zabrania się :


 

1.    Kąpieli w zbiorniku ,

2.    Wstępu na narzuty kamienne i betonowe ubezpieczenia zapór zbiornika,

3.    Chodzenia po odpowietrznej  stronie  skarpy czołowej i bocznej zbiornika,

4.    Wstępu na koronę zapory czołowej i zapory bocznej (strona południowa oraz

        północno- wschodnia) zbiornika,

5.    Mycia samochodów, dokonywania czynności obsługowych i naprawczych oraz

        innych działań mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie lub skażenia wody w

        zbiorniku i przyległym mu terenie,

6.    Niszczenia urządzeń hydrologicznych mających wpływ na prawidłową

        eksploatację zbiornika tj. repery, piezometry, armatura wodna,

7.    Używania sprzętu pływającego wyposażonego w silnik spalinowy za wyjątkiem

       służb patrolowych oraz upoważnionych przez P.U.W  HKW Sp. Z.o.o.,     

8.    Palenia ognisk nad zbiornikiem,

9.    Biwakowania na zbiorniku i terenie przyległym (z wyjątkiem używania tzw. Budek

        wędkarskich),

10.  Śmiecenia oraz zanieczyszczania zbiornika wraz z przyległym terenem.

 

 

 II   Wędkowanie na zbiorniku dozwolone jest przy zachowaniu poniższych zasad :

 

 

 

•  Ogranicza się stosowanie zanęt wędkarskich w ilości do 2 kg dziennie na wędkarza.

•  Dopuszcza się stosowanie zanent  wędkarskich składających się z ziaren zbóż

    np.  pszenica, kukurydza, jęczmień, pęczak ,itp.

•  Zakaz stosowania zanęt wędkarskich sypkich nie zależnie od ich składu oraz sporządzonych

   z pieczywa .

•  Zakaz wędkowania z brzegu w rejonie korony zapory czołowej oraz umocnień

    brzegowych(narzutki kamienne, płyta betonowa). Na zaporze bocznej (strona południowa

    oraz północno- wschodnia zbiornika) obowiązuje ograniczony dostęp do wędkowania,

    tylko na podstawie pisemnego zezwolenia,

•  Zakaz wędkowania z łodzi w okresie od 15.11. do 15.04.

•  Zakaz wędkowania z łodzi w wyznaczonych rejonach:

     - ujęć wodnych,

     - zasilania zbiornika w wodę z rzeki Soły w odległości mniejszej niż 50m,

     - portu klubu żeglarskiego „Yacht  Club OPTY”,

•  Wypływanie i cumowanie łodzi wędkarskich tylko z przystani wędkarskiej i portu klubu

    żeglarskiego „Yacht  Club OPTY”,

•  Zakaz używania na stanowiskach wędkarskich zniczy i świec,

•  Utrzymanie porządku w rejonie stanowiska wędkarskiego,

•  Zakaz stosowania pontonów do połowu ryb,

 

Pozostałe sprawy związane z wędkowaniem reguluje

Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb PZW.

 

 

Zarząd Koła PZW nr 32 informuje,

że rybaczówka na zbiorniku Dziećkowice zostanie otwarta z dniem 21.04.

 

 

 

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama