Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Aktualności

KOMUNIKAT NR 3 /2009

Aktualności | 2009-04-29 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

L.dz. DO/  1741  / 2009                                                                                                 Katowice dnia 27.04.2009r.

 

 

KOMUNIKAT NR 3 /2009
(do użytku wewnętrznego, zapoznać z treścią wszystkich działaczy koła)

I. SPRAWY ORGANIZACYJNE  

1. W załączeniu przesyłamy uchwałę Prezydium ZO PZW Katowice nr 3/2009 z dnia 26.03.2009r. w sprawie zmiany zasad wędkowania na zbiornikach wodnych

2. W załączeniu przesyłamy uchwały ZO PZW związane z działalnością kół:

  • - nr 26/2009 z dnia 16.04.2009r w sprawie: zatwierdzenia składów komisji egzaminacyjnych kół,
  • - nr 27/2009 z dnia 16.04.2009r w sprawie: okresu ochronnego sandacza i szczupaka oraz zakazu połowu na  żywe i martwe  ryby i ich części na zb. Kozłowa Góra, Przeczyce oraz na rzecze Czarna Przemsza,
  • - nr 31/2009 z dnia 16.04.2009r w sprawie: utworzenia łowiska licencyjnego nr 512 „Jedliniok",
  • - nr 32/2009 z dnia 16.04.2009r w sprawie: uzupełnienia składu Komisji Odznaki,
  • - nr 33/2009 z dnia 16.04.2009r w sprawie: uzupełnienia składu OKS,
  • - nr 34/2009 z dnia 16.04.2009r w sprawie: nadania stopnia Instruktora Szkolenia Młodzieży   Wędkarskiej.

3. W załączeniu przesyłamy uchwały ZG PZW:

 -  nr 128 z dnia 28.03.2009r w sprawie: wykładni przepisów uchwalonych przez władze PZW,
 -  nr 129 z dnia 28.03.2009r.w sprawie: Regulaminu postępowania w sprawach przewinień członków PZW.

4. Informujemy, że istnieje możliwość zakupienia znaczka okolicznościowego z okazji 130-lecia zorganizowanego wędkarstwa w Polsce. Cena znaczka wynosi 5 zł. Zamówienia prosimy składać w sekretariacie biura Okręgu PZW Katowice.

 

5. Przypominamy, że zgodnie z uchwałą ZG PZW nr 104 i 105 z 27.09.2008r. młodzież szkolna do lat 16-tu zwolniona jest z opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską oraz za legitymację członkowską.

 

6. Komisja Młodzieżowa Okręgu PZW w Katowicach organizuje szkolenie dla opiekunów młodzieży, zakończone egzaminem na stopień Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienia kwalifikacji kadr pracujących z dziećmi i młodzieżą w kołach, potwierdzone nadaniem stopnia instruktora. Szkolenie zakończone egzaminem odbędzie się 11 maja o godz. 15.00 w siedzibie Zarządu Okręgu w Katowicach. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia pisemnego wniosku, najpóźniej w dniu szkolenia, potwierdzonego przez Zarządy Kół. Przy okazji spotkania omówione zostaną najważniejsze   zagadnienia i związane z problematyką szkoleniowo - wychowawczą.

 

7. Zarząd Okręgu PZW w Katowicach zwraca się do zarządów kół o bardziej intensywne wykorzystanie nowych technologii, jakim jest Internet, do kreowania lepszego wizerunku szeregowego członka związku jak i całego PZW. W tym celu powstał założony przez Zarząd Główny PZW portal internetowy www.pzw.org.pl. , z którego społeczność wędkarska może bezpłatnie korzystać. Administrator prezentacji okręgowej Okręgu Katowice dla zwiększenia wymiany informacji pomiędzy członkami związku a zarządami kół, Zarządem Okręgu , Zarządem Głównym PZW oraz niezrzeszonymi sympatykami wędkarstwa założył wszystkim kołom prezentacje (strony internetowe), które zawierają dane podstawowe o kole, takie same jak w wykazie kół zamieszczonym na głównej stronie internetowej Okręgu Katowice. Zarządy kół, które jeszcze nie posiadają własnych prezentacji są proszone o niezwłoczne wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za prowadzenie prezentacji internetowej koła na portalu PZW oraz do kontaktów z administratorem strony okręgowej udzielającego wsparcia technicznego. Należy zaznaczyć, że koła nie ponoszą żadnych kosztów związanych z prowadzeniem prezentacji na portalu związkowym.

 

8. Przypomina się kołom zamawiającym wszelkiego rodzaju przesyłki aby podawały swój adres jako odbiorcy, przesyłki dostarczane na adres Okręgu nie będą przyjmowane.

 

9. W załączeniu pismo Zarządu Głównego oraz wykaz osób wykluczonych ze Związku PZW.

 

II. SPRAWY  OW

 1.   W załączeniu  przesyłamy informację   o  działalności  okręgów  PZW w zakresie ochrony wód  w roku 2008.

 III. SPRAWY  FINANSOWE 

Przypominamy zarządom  kół, że zgodnie z Protokołem Komisji Finansowej z dnia 16.02.2009r. faktury sprzedaży wystawiane są tylko i wyłącznie przez dział księgowości ZO w Katowicach. Prosimy skarbników kół o wcześniejsze skontaktowanie się z w/w działem celem ustalenia szczegółów wystawianych faktur.