Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Komunikaty

Zarządzenie Dyrektora biura 13/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym

Komunikaty | 2020-09-01 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

   

W nawiązaniu do wcześniejszych Zarządzeń Dyrektora biura oraz zastosowanych dodatkowych kroków w walce z koronawirusem przez Ministerstwo Zdrowia podtrzymuje się ograniczenia, w pracy biura i w obsłudze interesantów przez Biuro Okręgu PZW w Katowicach, do dnia 30 września 2020 r.:

 

 

 ograniczenia w pracy biura


  Zarządzenie Dyrektora biura 13/2020 w sprawie wprowadzenia dodatkowych działań w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym