Okręg PZW w Katowicach
http://www.katowice.pzw.org.pl

Komunikaty

📢 Komunikat - Kampania Wyborcza

Komunikaty | 2021-08-24 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

 

Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego na posiedzeniu w dniu  30 lipca 2021 roku, podjął  uchwałę nr 49/VII/2021 w sprawie przedłużenia kadencji władz i organów w Polskim Związku Wędkarskim oraz uchwalę nr 350/VII/2021  w sprawie zwołania XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego oraz określenia terminów prac przygotowawczych.

 

Krajowy Zjazd Delegatów odbędzie się dniach 21-24 kwietnia 2022 roku. Walne Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborcze w Kołach PZW odbędą się od 1 września do 31 grudnia 2021 roku a Okręgowe Zjazdy Delegatów w Okręgach PZW będą miały miejsce od   1 stycznia do 28 lutego 2022 roku. W granicach terminów określonych w § 2 uchwały nr 350/VII/2021  Zarządy Okręgów PZW są uprawnione do wyznaczenia terminów Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo – Wyborczych w Kołach PZW i Okręgowych Zjazdów Delegatów.

 

👉 Terminy Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczo – Wyborczych w Kołach PZW zostaną określony na najbliższym posiedzeniu Prezydium ZO w dniu 26 sierpnia br.


Realizacja Uchwały jest oczywiście uzależniona od rozwoju sytuacji w naszym kraju związanej z okolicznościami przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.