Zarybianie Węgorzem zbiornika Kuźnica Warężyńska.

Dn.24.06.2024 r. Na zbiorniku Kuźnica  Warężyńska odbyło się zarybienie narybkiem Węgorza. Rybki w ilości łącznej 33 kg .i długości 15-25 cm. zostały przetransportowane w natlenionych workach i wypuszczone w  6 różnych miejscach akwenu . W zarybienu brali udział członkowie  naszego Koła wraz z kołem nr 85 KWK Paryż w obecności przedstawicieli Okręgu PZW oraz Wód Polskich.