Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Wrześniowe posiedzenie władz Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2014-09-25 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

  

 

   W środę 24 września 2014 r. o godz. 10,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Okręgu – Mirosław Iwański.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 11 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dotyczących, m.in.  spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych i sportowych oraz wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO.

 

Rzecznik dyscyplinarny kol. Tadeusz Wnorowski złożył sprawozdanie z wykroczeń jakie napłynęły we wrześniu br. z sąsiadujących okręgów skierowane przeciwko naszym wędkarzom. Z Częstochowy wpłynęły 3 zawiadomienia, z Bielska B. 5, z Krakowa 6 i Opola 7. Zawiadomienia dotyczyły łowienie na 3 wędki, zabieranie ponad limit przysługujących ryb, braku wpisu daty wędkowania i rejestracji złowionych ryb.

 

O godz. 16,00 rozpoczęło się  posiedzenie Zarządu Okręgu, który otworzył prezes Mirosław Iwański przedstawiając ośmiopunktowy porządek obrad przyjęty w całości bez uwag i uzupełnień.

W pierwszej kolejności wiceprezes ZO kol. Janusz Olszewski przedstawił do zatwierdzenia uchwały podjęte na posiedzeniach Prezydium ZO  w dniach 23 lipca i 28 sierpnia 2014 r.

W sprawach organizacyjnych prezes Okręgu omówił projekt uchwały w sprawie zmiany schematu organizacyjnego biura w zakresie likwidacji stanowiska z-cy dyrektora biura i z-cy gł. księgowego, których zakresy obowiązków i odpowiedzialności przejmą  starsi specjaliści. Zmiany te mają usprawnić kierowanie i zarządzanie biurem ZO.

 

W sprawach finansowych skarbnik ZO kol. Robert Sito przedstawił projekty uchwał w spawie:

- uchwalenia okręgowych składek członkowskich na 2015 rok w wysokości 112 zł,   zakres i zasady stosowania ulg w okręgowych składkach członkowskich, podziału części okręgowej składki członkowskiej pozostającej w kołach z przeznaczeniem na zarybienie wód stojących ogólnodostępnych oraz  kryteria oceny działalności kół.

Potrzeba ustanowienia nowej członkowskiej składki okręgowej wynika ze zmniejszenia się przychodów Okręgu i kół z innych źródeł finansowania, stałego podnoszenia przez gminy podatku od nieruchomości,  na których Okręg prowadzi statutową działalność wędkarską, a w szczególności z umownego użytkowania akwenów, których czynsze corocznie wzrastają, a w przypadku obwodów rybackich uzależnione są od ceny rynkowej zboża. Z przejętych założeń składka okręgowa powinna pozostać na niezmienionej wysokości co najmniej do 2017 r.  tak jak to było dotychczas, czyli nie była ona zmieniana przez ostatnie 4 lata.

 ̵  podziału składek członkowskich na 2015 rok, która wg wstępnych założeń Zarządu Głównego ma wynosić 70 zł.

 

W sprawach gospodarczych wiceprezes d.s.  gospodarczych Konrad Ciura omówił projekty uchwał w sprawie:

 ̵ zakupu działek w miejscowości Łęg w powiecie raciborskim o powierzchni 7372 m2  stanowiącym część gruntów pod wodami będącymi w użytkowaniu okręgu,

̵  wydania wtórników zezwoleń na wędkowanie na wodach Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach dla członka  Koła  nr 3 Bytom i Koła nr 35 Mikołów,

 ̵  zasad wędkowania obowiązujących od 2015 r. na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach, do których wprowadzono na Odrze w Kędzierzynie Koźlu odcinek NO KILL z możliwością zabierania złowionych ryb tylko we wtorki i czwartki każdego tygodnia,

  ̵  wykazu wód krainy pstrąga i lipienia na lata 2015-2017, 

  ̵  zmiany łowiska ogólnodostępnego Goldman nr 538 na łowisko specjalne w Bieruniu Kopciowicach.


W sprawach dzieci i młodzieży wiceprezes ZO Zbigniew Mośko przedstawił projekt uchwały w sprawie: nadania odznak „Wzorowy Młody Wędkarz” dla członka Koła KWK Śląsk i Koła Czerwionka.

Wszystkie projekty uchwał zostały przyjęte jednogłośnie.

 Komendant Społecznej Straży Rybackiej kol. Andrzej Jania przedstawił sprawozdanie z działalności SSR na wodach Okręgu PZW Katowice za I półrocze 2014 r. Społeczna Straż Rybacka w tym czasie skontrolowała na wodach Okręgu 32 520 wędkarzy, w tym: 27 361 wędkarzy na wodach otwartych, na wodach  licencyjnych, 4 792 wędkarzy oraz 365 wędkarzy w  obrębach ochronnych. Działania prowadzone były z udziałem Państwowej Straży Rybackiej, Policji, Straży Leśnej, Straży Miejskiej, Straży Łowieckiej i Straży Pożarnej. W wyniku tych działań zatrzymano 35 szt. sprzętu wędkarskiego 23 szt., sprzętu kłusowniczego 12 szt. innego. sprzętu. Ujawniono 452 wykroczenia w tym 271 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 181 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 222 mandaty karne na kwotę 32.070 zł , w tym na członków PZW 83 MK na kwotę 12.130 zł oraz na osoby nie zrzeszone 139 MK na kwotę 19.940 zł. Pozostałe wykroczenia skierowane zostały do sądów koleżeńskich i sądów powszechnych. W działaniach tych  brały udział dwie grupy mobilne, tzw. szybkiego reagowania utworzone przy Zarządzie Okręgu PZW Katowice..

 

W sprawach różnych podjęto uchwałę:

̵  w sprawie zawieszenia w czynnościach prezesa koła z rej. IV Mieczysława M za przynależność do konkurencyjnego stowarzyszenia wędkarskiego, w którym jednocześnie pełni funkcję prezesa. Zgodnie z § 18 ust. 4 statutu PZW członek innej organizacji wędkarskiej działającej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej nie może być członkiem władz i organów Związku,

̵  w sprawie dofinansowania inwestycji w kołach Ruda Śl.,  Czechowice Dziedzice i Zabrze – Makoszowy z przeznaczeniem na remont kapitalny siedzib kół i remontu stawu Bocianie Gniazdo,

Prezes Okręgu poinformował o decyzji ZG PZW w sprawie oświadczenia woli sprzedaży Domu Kultury Wędkarskiej w Łopusznie oraz zapoznał z notatką Okręgowej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej  czynności kontrolnej w kole PZW Wodzisław Śl.

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

  

 

 


 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama