Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Październikowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu

Aktualności | 2014-10-23 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Październikowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu

  

 

W środę 22 października 2014 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Okręgu – Mirosław Iwański. 

Prezes okręgu w oparciu o ustalenia pełnomocnika zawieszonego w czynnościach prezesa koła PZW Kleofas przedstawił projekt uchwały w sprawie zawieszenia 10 członków zarządu koła, którzy niezgodnie ze statutem PZW pełnią tę funkcję będąc jednocześnie członkami innej organizacji wędkarskiej.


Wiceprezes ds. gospodarczych Konrad Ciura omówił projekt uchwały w sprawie: użytkowania kosiarki do roślinności wodnej zakupionej ze środków Okręgu przeznaczonej dla kół, które we własnym zakresie po przeszkoleniu bhp będą wykonywać prace pielęgnacyjne użytkowanych przez siebie akwenów.

 


Wiceprezes ds. młodzieży Zbigniew Mośko omówił regulaminu w sprawie rozgrywania zawodów „Młode Talenty” usprawniający organizację tych zawodów i zarazem zwiększającą  możliwość uczestnictwa nieograniczonej liczbie chłopców i a w szczególności dziewcząt. Prezydium podjęło w tej sprawie uchwałę.  Również przedstawione wcześniej projekty uchwał zostały przez Prezydium przyjęte do realizacji.

W dalszej części obrad wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO.

 

Przewodniczący komisji organizacyjnej kol. Janusz Olszewski przedstawił relację z posiedzenia komisji, która przygotowała w oparciu o statut PZW i regulamin organizacyjny koła uproszczone materiały pomocnicze dla kół w zakresie prawidłowego prowadzenia walnych zgromadzeń sprawozdawczych i sporządzania z nich tylko niezbędnej dokumentacji przekazywanej do zarządu okręgu. Materiały te zostały zamieszczone na stronie internetowej okręgu. Opracowała regulaminy łowisk licencyjnych dla koła Odra i Zebrzydowice oraz regulamin porządkowy dla zbiornika Łęgoń w rej. VI.

 

Przewodniczący komisji gospodarczej kol. Konrad Ciura przedstawił relację z wizytacji oś. Bezchlebie oraz rozliczeń finansowych. Wizytacja wykazała bardzo małe zainteresowanie użytkowników przekazanym im mieniem, nie wywiązywaniem się w terminach z rozliczeń finansowych, słabym wykorzystaniem domków kempingowych nie pokrywającym obciążeń podatkowych i dzierżawnych ośrodka, z których korzysta jedynie kilka kół. Pełna analiza wykorzystania ośrodka zgodnie z przyjętym uchwałą ZO regulaminem będzie stanowić podstawę do podjęcia skutecznych przedsięwzięć w poprawieniu  obecnej kondycji finansowej, stanu technicznego znajdujących się na terenie obiektów oraz infrastruktury ośrodka.

Komisja wydała negatywną opinię w sprawie wyrażenia zgody na użytkowanie zb. Łąka i Kokotek w Dolinie Trzech Stawów przez stowarzyszenie sportów wodnych do celów treningowych.

Znajdujące się na akwenie Pławnowice pomosty wędkarskie na polecenie właściciela RZGW Gliwice muszą być rozebrane przez koło lub zostaną rozebrane na koszt koła.

 

Przewodniczący komisji finansowej kol. Robert Sito wspólnie z gł. księgową Iwoną Galus omówił budżetu na 2014 r. , który realizowany jest zgodnie z przyjętym planem. Stan członków okręgu na dzień sprawozdania zwiększył się o 52 osoby zapewniając tym samym wykonanie budżetu z założonym w planie wynikiem.

 Przewodniczący komisji sportu kol. Bogusław Kossowski poinformował o zakończeniu sezonu wędkarskiego oraz o podjęciu przez OKS prac nad terminarzem imprez sportowych na 2015 r.

 

 

 

Przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny zapoznał prezydium z pismem zawierającym odpowiedź na skargę złożoną przez zarząd koła Gliwice skierowaną do prezesa zarządu głównego PZW wyjaśniającą procedury występowania o odznaczenia dla prezesów kół. Wszystkie wnioski skierowane przez zarząd okręgu w Katowicach  do Głównej Komisji Odznaki  zostały pozytywnie rozpatrzone. 


Przewodniczący komisji promocji i mediów kol. Dariusz Gacek w swojej relacji poinformował zebranych, że dalsza prezentacja działalności wędkarskiej okręgu w sobotnim wydaniu Dziennika Zachodniego będzie uzależniona od wykupienia abonamentu na prenumeratą przez co najmniej 1000 – 1500 wędkarzy. W sprawie tej prowadzone są negocjacje z redakcją DZ  oraz zostanie przeprowadzony sondaż na stronie internetowej okręgu i kół mających na celu rozeznanie możliwości pozyskania wymaganej liczby czytelników. Prenumerata gazety ma dotyczyć wydań tylko piątkowo-sobotnich w cenie promocyjnej obniżonej o 19% z dostarczeniem do miejsca zamieszkania.  

Rzecznik dyscyplinarny kol. Tadeusz Wnorowski w swoim sprawozdaniu omówił 32 zawiadomienia o wykroczeniu jakie wpłynęły do ZO w Katowicach w ostatnim miesiącu z ościennych okręgów. Z okręg Opole 22 zawiadomienia, z Kraków 6 zawiadomień i 4 zawiadomienia z Bielska Białej. Popełnione przez wędkarz katowickich wykroczenia dotyczyły: połowu na trzy wędki, łowienie ryb niemiarowych, brak wpisów do rejestrów połowu ryb, połów ryb bez posiadania przy sobie zezwolenia, wędkowanie w miejscach niedozwolonych, pozostawianie wędek bez opieki i połowów bez zachowania przepisowych odległości od urządzeń hydrotechnicznych. Niezależnie od skierowanych  zawiadomień o wykroczeniu część wędkarzy została ukarana mandatami karnymi przez Państwową Straż Rybacką. Ponadto wpłynęły dwa zawiadomienia na członków funkcyjnych skierowanych przez PSR za wykroczenia popełnione na akwenach okręgu katowickiego. Wszystkie zawiadomienia zostaną skierowane zgodnie z właściwością rzeczową kół i okręgu.

 

W sprawach różnych prezes okręgu przedstawił:

­ skargę członka koła PZW nr 13 Gliwice w sprawie stwarzania trudności w przenoszeniu się członków kół do innych kół co jest naruszeniem § 13 pkt 9 statutu PZW i  § 6 ust. 3 regulaminu organizacyjnego koła PZW. W sprawie tej komisja organizacyjna wystosuje odpowiednie pismo do zarządu koła i jednocześnie przygotuje na następne posiedzenie z udziałem radcy prawnego okręgu uchwałę porządkującą procedury przenoszenia się członków PZW pomiędzy kołami.

­ - omówił pismo skierowane przez dyr. biura MARKOZ - SYSTEM w sprawie objęcia patronatem medialnym i honorowym:  XIV międzynarodowych targów wędkarstwa, myślistwa, militariów i survivalu połowy i łowy 2015,  XI międzynarodowy festiwal karpiowy karp festiwal  2015,  IV szkołą wędkarstwa muchowego i spinningu 2015 i  międzynarodowym zlotem miłośników spinningu – Zabrze 2015.  Prezydium wyraziło zgodę na objęcie przez okręg  patronatu medialnego i honorowego nad targami. Pismo zostało skierowane do komisji promocji i mediów, która przeprowadzi uzgodnienia obecności okręgu na  targach.

­ - pismo Fundacji na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych.

 


Dyrektor biura przedstawił stan przygotowań do przedłużenia dzierżawy obwodów rybackich na następne lata, który przebiega zgodnie z harmonogramem.

 

 


   

 

 


Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

  

 

 


 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin