Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach, spotkanie opłatkowe z prezesami kół

Aktualności | 2014-12-18 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

  


 W dniu 17 grudnia 2014 r. w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, następnie spotkanie opłatkowe z prezesami kół,  po spotkaniu opłatkowym odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu.

Posiedzenie Prezydium rozpoczęło się o godz. 10,00 w czasie, którego omówiono 29 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu ZO,  dot. one m. in. 5 uchwał regulujących sprawy organizacyjne, w tym nowelizacji regulaminu organizacyjnego Zarządu Okręgu;  16 uchwał dot. spraw gospodarczych w większości dotyczących dostosowania regulaminów łowisk specjalnych do aktualnie obowiązujących przepisów Związkowych; 4 uchwały finansowe, w tym zatwierdzenie preliminarzy budżetowych kół pozytywnie zaopiniowanych przez komisję finansową okręgu oraz 4 uchwały dot. komisji odznaki w zakresie zatwierdzenia wytycznych regulujących procedury nadawania odznaczeń. 

     W czasie dalszych obrad wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego, który w swoim sprawozdaniu zawarł 4 zawiadomienia o wykroczeniu przesłanych z Opola na wędkarzy okręgu katowickiego za łowienie na 3 wędki, nie wpisywanie do rejestru złowionych ryb, pozostawienie bez opieki zarzucone wędki oraz nie wypisany rejestr. Społeczna Straż Rybacka naszego okręgu ujawniła 12 wykroczeń popełnionych  przez wędkarzy z innych okręgów, w tym 7 z Bielska Białej, 3 Opola i po jednym z Częstochowy i Leszna.  Omówione powyżej zagadnienia przeniesiono na posiedzenie Zarządu Okręgu w celu podjęcia stosownych decyzji.                      

 

     O godz. 16,00 rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe z prezesami kół, które otworzył Prezes Okręgu Mirosław Iwański witając wszystkich przybyłych na tą uroczystość. W uroczystości uczestniczyli działacze wyróżnieni odznaczeniami związkowymi i przedstawiciele kół, które w 2014 r. wzorowo wywiązały się z realizacji zadań określonych w załączniku do uchwały nr 43/2013 ZO w sprawie podziału składek członkowskich na 2014 r. dot. m.in. oceny działalności kół.

                       

      Prezes  Okręgu Mirosław Iwański wspólnie z Wiceprezesem Okręgu Januszem Olszewskim dokonali dekoracji złotą odznaką PZW z wieńcami: Kol.: Henryka Stepanow, Jana Woźniaka, Krzysztofa Babińskiego, Bogusława Kossowskiego; złotą odznaką PZW Kol.: Artura Borowskiego, Krzysztofai Piekac, Stanisława Lincnera; srebrną odznaką PZW Kol.: Krzysztofa Pęczaka, Pawła Igielskiego, Zbigniewa Sucheckiego, oraz odznaką „senior wędkarstwa” Kol. Andrzeja Szczęsnego.

 

Wręczono wyróżnienia pieniężne dla kół PZW: nr 3 Bytom, nr 4 Brzeziny Śl., nr 6 Czeladź, nr 15 Grodziec, nr 23 Katowice Bogucice, nr 28 Knurów, nr 33 Libiąż, nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie, nr 52 Siemianowice Śl., nr 53 Michałkowice, nr 56 Świętochłowice, nr 57 Szczakowa Miasto, nr 72 „Zamet” Tarnowskie Góry, nr 78 KWK „Jas Mos”, nr 98 KWK Halemba i nr 124 Borynia za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w 2014 r. określonych w kryteriach oceny działalności kół.

 

W dalszej części spotkania prezes ZO przekazał informację na temat porozumień międzyokręgowych, które zostały zawarte na 2015 r. na zasadach wzajemności z 21 okręgami. W porównaniu do zawartych w 2014 r. porozumień zwiększyliśmy ich liczbę o 5 porozumień z następującymi okręgami: Białystok, Elbląg, Szczecin oraz zawarliśmy porozumienia z Okręgiem Gdańskiem i Nadnoteckim, z którymi na warunkach wzajemności udostępniamy akweny do wędkowania na podstawie odrębnych uchwał. Zarząd Okręgu w Bydgoszczy podpisał porozumienie  na tych samych warunkach jak w roku 2014, który obniżył dla naszych wędkarzy składkę członkowską okręgową do wysokości 50 zł. Okręg krakowski udostępni wędkarzom 200 zezwoleń  ulgowych na takich samych warunkach jak w b.r.

W porozumieniu z Okręgiem opolskim, nastąpiły jedynie zmiany co do wysokości składki na wodach granicznych z 30 do 35 zł., składki ulgowej dla wędkarzy opolskich z 70 do 75 zł oraz wyłączenia z wędkowania zbiorników Ujazd, Kluczbork i Dębowa.  Wstępną deklarację porozumienia złożył ZO Bielsko-Biała i uzależnił jej podpisanie od decyzji władz okręgu, która w dniu 18 grudnia br. zawołała swoje posiedzenie. Zarząd Okręgu w Częstochowie ponownie podjął decyzję o odmowie  zawieraniu z naszym Okręgiem porozumienia na 2015 r. nie precyzując przyczyn tej odmowy.

 

Następnie prezes okręgu z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku złożył życzenia wszystkim przybyłym na tą uroczystość  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów w  działalności Związkowej zapraszając do łamania się opłatkiem.

 

O godz. 18,00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, na którym przyjęto m. in. uchwały  w sprawie: zatwierdzenia uchwał Prezydium ZO, wykupywania w Okręgu PZW Katowice 50% ulgowej okręgowej składki członkowskiej na zagospodarowanie i ochronę wód przez członków innych okręgów, przyjęcia planu i tematyki posiedzeń Prezydium ZO i Zarządu Okręgu, pozytywnego zaopiniowania przez komisję finansową preliminarzy budżetowych kół na 2015 rok, uchwalenia regulaminu organizacyjnego Zarządu Okręgu PZW w Katowicach określającego, m.in. zadania i obowiązki dla funkcyjnych członków władz i komisji problemowych, zmiany nazwy Koła PZW nr 108 przy Huta Cynku I, na: Koło PZW nr 108 Miasteczko Śląskie, postępowania w przypadku utracenia przez wędkarza  „Zezwolenia na wędkowanie”, zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego „Herkules” nr 113, „Moczury” nr 737 „Zacisze” nr 738 oraz „Gwaruś” nr 653, prowadzenia dokumentacji budowlanej w obiektach Okręgu PZW w Katowicach, wzoru regulaminu porządkowego korzystania z stanicy wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach, prowadzenia stanic wędkarskich przez koła Okręgu

PZW w Katowicach, regulaminu i cennika łowiska specjalnego „Rybnik”, zmiany uchwały nr 68/2013 ZO z dn. 19.12.2013 r. oraz podjęcia działań naprawczych ośrodka wędkarskiego „Bezchlebie”, remontu przyłącza energetycznego na oś. Bezchlebie, uchylenia uchwał Prezydium ZO i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach dotyczących łowisk licencyjnych i specjalnych, uchylenia uchwały nr 12/2012 Prezydium ZO z dnia 26.07.2012 r. dotyczącą zmiany zasad wędkowania na zbiorniku nr 004 Przeczyce, zmiany warunków Porozumienia na wzajemne korzystanie z wód do wędkowania na terenie okręgów PZW  Katowice – Opole, warunków wędkowania i wzoru zezwolenia oraz rejestracji na obwód rybacki rzeki Odra nr 1 i Bierawka nr 1, dla członków Okręgu PZW z/s w Opolu, zaopiniowania preliminarzy kół na 2015 rok, wzajemnego honorowania ulgowych członkowskich składek okręgowych, ustanowienia dla kół nagród pieniężnych, nadania odznaki okręgowej, nadania odznak krajowych, zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach nadania odznak „Wzorowy Młody Wędkarz”.

W sprawach różnych omówiono protokół z kontroli koła Wodzisław Śl. przeprowadzonej przez okręgową komisję rewizyjną, odczytano podziękowanie dyrekcji Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im. Ks. L. Markiewki Zgromadzenia Sióstr św. Jadwigi w Katowicach za darmowe przekazanie podopiecznym ryb na stół wigilijny, wybrano agencję ubezpieczeniową PZU, w której ZO ubezpieczy wszystkich wędkarzy na koszt okręgu, odrzucono wniosek wędkarzy koła Kleofas w sprawie przedłużenia zawieszenia władz koła.

Dyrektor biura omówił stan zarybień poszczególnych obwodów rybackich oraz stań zarybień akwenów będących poza obwodami rybackimi, które przebiegają zgodnie z planami zawartymi w budżecie okręgu.  

 

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

  

 

  

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama