Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Styczniowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2015-01-23 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

  

 

W czwartek 22 stycznia 2015 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Okręgu – Mirosław Iwański.

   W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący Okręgowej komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski, przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski, rzecznicy dyscyplinarni kol. Władysław Wenerski i Tadeusz Wnorowski. W posiedzeniu uczestniczyli dyr. biura Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

   Po przyjęciu protokółu z poprzedniego posiedzenia wiceprezes ds. organizacyjnych Janusz Olszewski przedstawił uchwałę w sprawie zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnych kół: Brzeziny Śląskie, Radlin i Miasteczko Śląskie.

Wiceprezes ds. gospodarczych Konrad Ciura omówił m.in. uchwały w sprawie: zatwierdzenia regulaminu porządkowego na łowiskach „Pniowiec” nr 612 i „Gzel” nr 613; zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego „Buków” nr 610 Z, zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego staw „14 – ka” nr 741 i „Lin” nr 736; zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego w Sławkowie nr 203, „Kościelniok” nr 609, „Rzepka” nr 224, „Średni” nr 229, „Lasówka” nr 232 oraz „Pusty” nr 235, „Łysina” nr 509,  i łowiska „LIGA”.

Skarbnik ZO kol. Robert Sito przedstawił uchwały w sprawie: zatwierdzenia pozostałych pozytywnie zaopiniowanych przez Komisję Finansową preliminarzy budżetowych kół na rok 2015 r.

Wiceprezes ds. sportu kol. Bogusław Kossowski  i dyr. biura kol. Henryk Brylski przedstawili uchwały w sprawie: rozegrania „Zimowych zawodów Karpiowych” na zbiorniku Rybnik oraz zasad przyznawania przez OKS i OKW zanętowego i innych świadczeń związanych   z organizacją zawodów.

W dalszej części obrad wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO:

  ̵  wiceprezes ds. organizacyjnych Janusz Olszewski złożył relację z prac komisji organizacyjnej, na której omawiano przebieg walnych zgromadzeń sprawozdawczych w kołach oraz przygotowań do obchodów 65 lecia PZW,

 - wiceprezes ds. gospodarczych Konrad Ciura omówił pracę nad regulaminami łowisk specjalnych. W sprawie tej powołano podkomisję do weryfikacji projektów regulaminów. Omówił podział środków na zarybienie w 2015 r. których wielkość będzie podobna do 2014 r.

 ̵  skarbnik ZO kol. Robert Sito omówił ocenę 30 preliminarzy budżetowych kół zaopiniowanych pozytywnie,

  ̵  wiceprezes ds. sportu kol. Bogusław Kossowski przedstawił przyjęte przez OKS finansowanie dyscyplin wędkarskich oraz omówił koszty imprez sportowych powierzonych przez Główny Kapitanat Sportowy jakie mają być przeprowadzone na terenie naszego okręgu. Z wyliczeń wynika, że startowe nie pokryje kosztów ich organizacji w kwocie ok. 2000 zł. W sprawie tej OKS będzie interweniował w Głównym Kapitanacie Sportowym.

  ̵  wiceprezes ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko poinformował, że komisja młodzieżowa obecnie pracuje nad regulaminem konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2015”

 ̵  przewodniczący komisji odznaki Andrzej Szczęsny omówił przygotowania komisji do weryfikacji spływających wniosków na odznaczenia,


 ̵  przewodniczący komisji ds. promocji i mediów Dariusz Gacek poinformował o przygotowaniach Zarządu Okręgu do udziału w Targach Wędkarskich w Zabrzu, na  których prezentować będziemy materiały szkoleniowe i promocyjne oraz przeprowadzimy pokaz zawodów w dyscyplinie rzutowej, w której udział mogą brać odwiedzający targi.

W dalszej części przedstawił propozycję DZ w promowaniu naszego okręgu na łamach gazety z okazji 65 lecia PZW. Z tej okazji Dziennik Zachodni wyda broszurkę z historii Okręgu PZW w Katowicach.

 ̵  rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski  zakomunikował, że do okręgu wpłynęły  2 zawiadomienia o wykroczeniu, z których jedno zostało umorzone, a w przypadku drugiego obwiniony poddał się dobrowolnie karze upomnienie za brak wpisu do rejestru,

 ̵  rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski przedstawił przebieg kontroli w kołach rej. VII w sprawie naruszania przepisów przez wędkarzy i działaczy funkcyjnych w sprawach przenoszenia się członków PZW do innego koła.

Opiekunowie rejonów omówili kampanię walnych zgromadzeń sprawozdanych członków kół, która do posiedzenia prezydium ZO wykonana została w 95%. Walne zgromadzenia odbywały się w zaplanowanych terminach i były dobrze przygotowane pod względem proceduralnym i merytorycznym. W przeważającej większości w zgromadzeniach uczestniczyli przedstawiciel samorządów miast i gmin oraz osoby sponsorujące działalność Związku.


W sprawach różnych:

 ̵  przewodniczący komisji gospodarczej i finansowej omówili odpowiedź na pismo użytkowników ośrodka wędkarskiego Bezchlebie, które zostało przyjęte przez prezydium i zaakceptowane do wysłania zainteresowanym.

 ̵  komisję do przeglądu ofert i wyboru oferenta na ośrodek wędkarski Bezchlebie przedstawiła jedyną ofertę, która wpłynęła do komisji z koła Zabrze. W czasie dyskusji uzależniono przekazanie ośrodka w administrowanie kołu m.in. od spełnienia warunków gwarantujących podniesienie standardu zlokalizowanych na tym terenie obiektów, przygotowanie harmonogramu działań, uzyskanie niezbędnych pozwoleń na modernizację kempingów i sanitariatów, przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych drzewostanu znajdującego się w obrębie obiektów i alejek prowadzących do obiektów. Przyjęto również drugą opcję w razie nie spełnienia w.w. wymogów, a mianowicie ośrodek zostanie przekazany w bezpośrednie zarządzanie przez biuro ZO z powszechnym dostępem wszystkich wędkarzy do domków wypoczynkowych, które można rezerwować z wyprzedzeniem także za pośrednictwem internetu.

 ̵  prezes okręgu złożył relację z międzynarodowej konferencji: „Potencjał akwakultury i strategie rozwoju - Berlin 15.01-18.01.2015”, w której uczestniczył  wspólnie z wiceprezesem ds. młodzieży Zbigniewem Mośko.

W czasie obrad prezes ZG PZW Dionizy Ziemiecki przedstawił aktualny stan problematyki kormorana i innych drapieżników z prezentacją audiowizualną.  Na zakończenie swojego wystąpienie złożył wniosek do komisji europejskiej o podjęcie działań w sprawie rozważenia problemu z kormoranami i innymi drapieżnikami i doprowadzić do równowagi środowiskowej. Uchwałę przyjęto przez aklamację.

 

 

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

  

 

 Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama