Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie władz Okręgu – Luty 2015 r.

Aktualności | 2015-02-21 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Posiedzenie władz Okręgu  Luty 2015

  

 

W sobotę 21 lutego 2015 r. o godz. 10,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu.

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 26 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dot., m. in. spraw gospodarczych, finansowych i organizacyjnych regulujących działalność okręgu w 2015 r., wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO, a także w sprawach podatku od gruntów pod wodami i gruntów przyległych do zbiorników użytkowanych przez Okręg.

 

Rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski podsumował okres sprawozdawczy za 2014 r., w którym  S.S.R. Okręgu PZW w Katowicach skierowała 445 wykroczeń do rzeczników dyscyplinarnych kół, w tym 107 wykroczeń i przestępstw do Państwowej Straży Rybackiej Katowice oraz 17 spraw na policję. Do rzeczników dyscyplinarnych innych okręgów skierowano 26 wykroczeń z następującym podziałem: 15 do Bielska Biała 2 do Wrocławia,  3 do Częstochowy  i 6 do Opola.


Kol. Władysław Wenerski  - drugi rzecznik dyscyplinarny omówił zakończenie postępowanie przygotowawcze  w sprawie przechodzenia członków PZW pomiędzy kołami niezgodnie z obowiązującymi w Związku przepisami. W sprawie tej wysłany zostanie do kół  okólnik wskazujący jak powinno się prawidłowo postępować przy przyjmowaniu członków z innych kół.

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjęto uchwały w sprawie: rozwiązania koło nr 117 Maczki Bór i r koła nr 21 Baildon, które utraciły zdolność realizacji celów i zadań statutowych, uchylono uchwały Walnych Zgromadzeń Sprawozdawczych kół: Bolesław, Olkusz Miasto, „Kolejarz” Szczakowa i Pszczyna w sprawie dobrowolnych składek niezgodnych z obowiązującymi przepisami, powołania komisji egzaminacyjnej przy kole nr 74 Niedobczyce oraz regulaminu pracy biura Zarządu Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach.

 

W zakresie działalności finansowej podjęto uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r. i przyjęcia budżetu Okręgu na 2015 r.

 

W działalności gospodarczej podjęto uchwały m. in. w sprawie: podziału środków finansowych na zarybienie w 2015 r., uchylenia uchwał w regulaminach łowisk licencyjnych, zatwierdzenia regulaminu porządkowego na łowisku nr 604 „Łęg” oraz  zatwierdzenia regulaminów łowisk specjalnych: Kroczymiech, Malinka, Leśny Dwór i Gzel Mały, konkursu na administratora ośrodka wędkarskiego w Bezchlebiu – konkurs nie wyłonił nowego administratora wobec czego ośrodek przejmuje w pełne zarządzania biuro ZO, powołania zespołu do opracowania planu gospodarczego i finansowego na ośrodku wędkarskim w Bezchlebiu w składzie: Konrad Ciura, Robert Sito i Zbigniew Suchecki, przekazania odcinka linii energetycznej do ośrodka Bezchlebie zakładowi energetycznemu, sporządzenie projektu linii energetycznej zasilającej obiekt „Port Pogoria I” w Dąbrowie Górniczej, wyrażenia zgody na przeprowadzenie linii kablowej na działce nr 1838/25 w Wodzisławiu Śląskim.

 

Dokonano korekty uchwały nr 87/2014 r. w sprawie okręgowych składek członkowskich na 2015 r. w której pomyłkowo zapisano, że współmałżonek członka PZW, który ukończył 65 rok życia może wykupić składkę ulgową. Ten zapis upoważnia jedynie współmałżonka nie będącego członkiem PZW do nieodpłatnego wędkowania na wodach PZW w ramach łowiska i dziennego limitu swojego współmałżonka i w jego obecności.

  

W działalności młodzieżowej przyjęto uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2015”.

 

Przewodniczący komisji ds. promocji i mediów kol. Dariusz Gacek przedstawił plan obchodów 65 lecia Okręgu PZW w Katowicach, które odbędą się w ostatnią niedziele czerwca br. Podjęto uchwałe w sprawie powołania komitetu organizacyjnego obchodów 65 lecia PZW w składzie:  Dariusz Gacek – przewodniczący, Janusz Olszewski, Zygmunt Witkowski, Mirosław Winiarski i Henryk Brylski – członkowie.

 W dalszej części posiedzenia dyr. Henryk Brylski omówił analiza wyników rejestracji połowów w 2013 r. i analizę wydatków na zarybienie w kołach za 2014 r.

 

 


Kol. Andrzej Jania – komendant SSR przedstawił za 2014 r. ocenę pracy Etatowej oraz Społecznej Straży Rybackiej w kołach. Ocena wypadła pozytywnie i wykazała, że powołane ze strażników grupy szybkiego reagowania spełniły swoje zadania. Planowane jest powoływanie nowych grup w każdym rejonie okręgu.

 

W sprawach różnych omówiono następujące informacje w sprawie: 

̵  stanicy wędkarskiej nad zbiornikiem Pławniowice, którą Okręg musi opuścić do 31 marca 2015 r., a na którą ma być ogłoszony przetarg przez RZGW Gliwice,

̵  zapłacenia podatków do UM w Dąbrowie Górniczej w wysok. ok. 80 000 zł za 2013 r. z tytułu zasiedzenia gruntów pod wodami i gruntów przyległych do zbiornika Smug pomimo, że miasto nie uporządkowało klasyfikacji gruntów, których podatek powinien zawierać się w przedziale od 5 do 8 tys. zł rocznie,

̵  dzierżawy od Urzędu Miasta Racibórz gruntów pod wodami zbiornika Ostróg gdzie grunty zakwalifikowane są jako tereny rekreacyjne i podatek za ich dzierżawę może wynosić kilkadziesiąt tysięcy zł. Podjęto decyzję, że w przypadku braku możliwości umorzenia podatku zostanie wypowiedziana umowa dzierżawna na ten zbiornik.

̵  ogłoszenia przetargu przez JSW ZLM na sprzedaż działek nr 1154/7 i 1155/7 w Bukowie, którym zainteresowane jest koło.

̵  propozycji zakupu od kurii biskupiej stawu „Kasia” w Mikołowie za kwotę ok. 1,5 mil. zł , która nie uzyskała aprobaty,

̵  zapoznano zebranych z analitycznym podziałem składek członko wskich opłacanych przez indywidualnego członka PZW w Okręgu Katowice.

 

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

Fot. Jarosław Pawlak

 

  Posiedzenie władz Okręgu – Luty 2015 r. [141,58 KB]

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama