Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium ZO – 16 kwiecień 2015 r.

Aktualności | 2015-04-16 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

  

 

W czwartek 16 marca 2015 r. w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu Okręgu – Mirosław Iwański.

 

Po przyjęciu protokółu z poprzedniego posiedzenia wiceprezes ds. gospodarczych Konrad Ciura omówił m.in. uchwały w sprawie: przekazania w użytkowanie rybaczówki na ośrodku wypoczynkowo - wędkarskim Bezchlebie dla koła nr 64 PZW Zabrze na potrzeby prowadzonej przez koło gospodarki rybacko - wędkarskiej na zb. Bezchlebia, wydania wtórników zezwoleń na wędkowanie, zamknięcia do wędkowania zbiornika Nieboczowy nr 601 na okres trwania zawodów III Maratonu Karpiowego im. Tomasza Olesia w dniach 20 – 24.05.2015 r. 

 

 

Skarbnik ZO kol. Robert Sito omówił uchwały w sprawie: udzielenia pożyczki Kołu PZW nr 53 Michałkowice na remont nowo pozyskanej siedziby koła i dofinansowania inwestycji w kołach PZW nr 88 Wolbrom  oraz nr 119 Bolesław.


 

Prezes ZO Mirosław Iwański przedstawił uchwałę w sprawie: przyjęcia naszego Okręgu do Stowarzyszenia Dolina Karpia w Zatorze w celu podjęcia  współpracy  w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Współpraca ta daje możliwości korzystania ze środków unijnych, m.in. na takie cele jak:  realizację operacji polegającej na walce z kłusownictwem, odtwarzaniu pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej lub szkody spowodowanej działalnością chronionych gatunków zwierząt, odtwarzania pierwotnego stanu środowiska wodnego poprzez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód, tworzenie, rozwój i wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Do reprezentowania interesów Okręgu deleguje się kol Edwarda Totonia – czł. prezydium ZO i opiekuna rej. II.

 

Na wniosek wiceprezesa ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko nadano odznakę „Wzorowy Młody Wędkarz” kol. Jakubowi  Bogdanowiczowi z Koła PZW nr 124 Borynia i kol. Błażejowi Rajmanowi z Koło PZW nr 126 Odra.           

Przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny  wystąpił z wnioskiem o przyznanie 100 odznak okręgowych „Za zasługi w rozwoju wędkarstwa  w Okręgu Katowickim”, na 2015 r., który został przyjęty uchwałą prezydium ZO.

 

W dalszej części obrad wysłuchano informacji z realizacji prac komisji problemowych i rzecznika dyscyplinarnego ZO:

 

­- wiceprezesa ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko przedstawił stan przygotowań do międzynarodowego obozu wędkarskiego młodzieży, który odbędzie się w Międzybrodziu Bielskim w dniach od 01 – 08 sierpnia 2015 r. dla wyróżniających się kadetów i juniorów. W obozie uczestniczyć będą przedstawiciele  z Czech i Niemiec,

­- wiceprezes ds. sportu kol. Bogusław Kossowski zdał relację z zawodów międzynarodowych w Niemczech, gdzie nasze reprezentacje zajęły pierwsze i szóste miejsce,

 

­- rzecznik dyscyplinarny Tadeusz Wnorowski złożył sprawozdanie z przebiegu szkoleń rzeczników dyscyplinarnych z kół VIII rejonu oraz wyznaczył termin i miejsce szkolenia ostatniego rejonu V na dzień 19 kwietnia br. w kole PZW Wesoła w Mysłowicach,


­- przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski przedstawił plan działań kontrolnych okręgowych stanic wędkarskich prowadzonych przez koła.

 

W sprawach różnych:

­- kol. Janusz Olszewski przedstawił i omówił opracowany przez komisję organizacyjną druk oświadczenia jaki będzie obowiązywał członka koła PZW z chwilą przekazania karty ewidencyjnej przy przenoszeniu się z koła macierzystego do innego wskazanego koła,

­- kol. Konrad Ciura zapoznał zebranych z materiałami dającymi możliwości współpracy wędkarzy i łowców podwodnych w walce z kłusownictwem i ochroną środowiska oraz możliwościami skutecznego odławiania zgodnie z przepisami nadmiaru suma w niektórych zbiornikach wskazanych przez zainteresowane koła. Postanowiono przeprowadzić konsultacje z ZK i w przypadku akceptacji takich działań udzielić stosownych zezwoleń tylko dla tych akwenów, na których zainteresowane koła prowadzą gospodarkę rybacko – wędkarską,

­

- dyr. biura kol. Henryk Brylski przekazał informację uzyskaną z RZGW Gliwice na zawarcie umowy dzierżawnej na 1400 m2 terenu nad zb. Pławnowice, na której posadowiona jest rybaczówka. Na pozostały teren o powierzchni 5500 m2 RZGW ma ogłosić w najbliższym czasie konkurs na jego dzierżawę. Prezydium ZO postanowił przystąpić do tego konkursu.

  

 

 

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

Fot. Jarosław Pawlak

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama