Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Pierwsze posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2017-06-27 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach


W dniu 27 czerwca 2017 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu PZW w Katowicach na pierwszym posiedzeniu po wyborach w dniu 25 czerwca 2017 r. zebrał się Zarząd Okręgu w składzie 31 osobowym, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Jarosław Pawlak; dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

 


Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański, który wypełniając postanowienia § 44 ust. 3 statutu PZW złożył wymagany wniosek w sprawie ukonstytuowania  się nowo wybranego zarządu na kadencję 2017 – 2020.

 Powiększenie

Zarząd ukonstytuował się następująco:

 

1.             Na wniosek prezesa Zarządu Okręgu ustalono 12 osobowe Prezydium w skład, którego wchodzą:

 

 ̶   prezes ZO kol. Mirosław Iwański wybrany na XXXI Okręgowym Zjeździe Delegatów PZW w Katowicach w dniu 25.06.2017 r.


 ̶   czterech wiceprezesów,

 ̶   sekretarz,

 ̶   skarbnik,

 ̶   pięciu członków.

 

 

 

2.         Dokonano wyboru ze składu ZO Katowice:

 

̶  kol. Janusza Olszewskiego                - na wiceprezesa ds. organizacyjnych,

̶  kol. Edwarda Totonia                        - na wiceprezesa ds. gospodarczych,

̶  kol. Bogusława Kossowskiego          - na wiceprezesa ds. sportu,

̶  kol. Zbigniewa Mośko                       - na wiceprezesa ds. młodzieży,

̶  kol. Mirosława Winiarskiego             - na sekretarza,

̶  kol. Roberta Sito                                 - na skarbnika,

̶  kol. Andrzeja Szczęsnego                  - na członka Prezydium,

̶  kol. Henryk Bębnowicz                     - na członka Prezydium,

̶  kol. Ryszarda Chroboka                    - na członka Prezydium,

̶  kol. Dariusza Gacka                           - na członka Prezydium,

̶  kol. Krystian Sowada                        - na członka Prezydium

 

Pozostali członkowie zarządu pełnić będą funkcję w poszczególnych komisjach problemowych powołanych na dzisiejszym posiedzeniu, a składy osobowe zostaną ustalone i zatwierdzone uchwałą na najbliższym posiedzeniu Prezydium ZO w dniu 20 lipca 2017 r.

 

 

 

Powiększenie

 

 

1.         Powołano następujące komisje problemowe:

 

 ̶            komisję organizacyjną,

 ̶            komisję gospodarczą,

 ̶            komisję finansową,

 ̶            komisję ds. sportu (OKS)

 ̶            komisję młodzieżową,

 ̶            komisję odznak,

 ̶            komisję promocji i mediów.

 

 

2.         Dokonano wyboru przewodniczących komisji problemowych:

 

 ̶       kol. Janusza Olszewskiego            - przewodniczący komisji organizacyjnej,

 ̶       kol. Edward Totoń                          - przewodniczący komisji gospodarczej,

 ̶       kol. Roberta Sito                              - przewodniczący komisji finansowej,

 ̶       kol. Bogusława Kossowskiego      - przewodniczący komisji sportu,

 ̶       kol. Zbigniewa Mośko                    - przewodniczący komisji młodzieżowej,

 ̶       kol. Andrzeja Szczęsnego               - przewodniczący komisji odznak,

 ̶       kol. Dariusza Gacka                       - przewodniczący komisji promocji i mediów.

 

 

 3.         Utrzymano skład personalny komisji ds. sportu  i komisji ds. młodzieży do końca 2017 r. z uwagi na zachowanie ciągłości sezonu sportowego, uzupełniony o kol. Janusza Żaka z koła PZW nr 13 Gliwice.

 

 

 

4.         Dokonano wyboru opiekunów rejonów:

 

 ̶            kol. Mirosław Winiarski                                           – opiekun rejonu I

 ̶            kol. Edward Totoń                                                    – opiekun rejonu II

 ̶            kol. Janusz Olszewski                                               – opiekun rejonu III

 ̶            kol. Zbigniew Mośko                                                – opiekun rejonu IV

 ̶            kol. Ryszard Chrobok                                               – opiekun rejonu  V

 ̶            kol. Andrzej Szczęsny                                               – opiekun rejonu  VI

 ̶            kol. Henryk Bębnowicz                                            – opiekun rejonu  VII

 ̶            kol. Krystian Sowada                                                – opiekun rejonu  VIII

 

 

 Powiększenie

 

   

5.         Powołano Rzecznika Dyscyplinarnego Okręgu  w osobie:

 

 ̶            kol. Władysława Wenerskiego                                             

 

W końcowej części posiedzenia omówiono zasady powoływania członków komisji problemowych według ich zainteresowań i wiedzy niezbędnej do profesjonalnego wykonywania zadań powierzonych poszczególnym komisją.

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama