Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Lipcowe posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2017-07-20 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

W czwartek 20 lipca 2017 r. o godz. 11,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski.

 

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO omówiono 13 projektów uchwał do podjęcia na posiedzeniu Zarządu Okręgu dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych i sportowych regulujących działalność okręgu w II połowie 2017 r.

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej zostały podjęte następujące uchwały:

̶  zatwierdzono 10 uchwał przyjętych na posiedzeniu czerwcowym przez prezydium ZO,

̶  zatwierdzono  plan  pracy i tematykę  posiedzeń  Prezydium  ZO i Zarządu Okręgu na II półroczu 2017 roku,

̶  zatwierdzono składy osobowe komisji problemowych:

 

• organizacyjna: przewodniczący Janusz Olszewski, zastępca przewodniczącego Mirosław Winiarski, sekretarz  Dariusz Gacek, członkowie:  Ryszard Chrobok, Robert Sito, Gerard Plewnia, Marek Wochnik,  Dariusz Ciacia;

• gospodarcza: przewodniczący Edward Totoń, zastępca przewodniczącego Krystian Sowada, sekretarz Zbigniew Suchecki,  członkowie:  Ryszard Koselarz,  Ryszard Pawłowski, Antoni Płachetka,  Kazimierz Kowalik,  Aleksander Nowrot, Artur Borowski, Karol Breske, Henryk Brylski,  Andrzej Jania, Jarosław Brzeziński;

• finansowa: przewodniczący Robert Sito, zastępca przewodniczącego Arkadiusz Szulta, sekretarz  Tadeusz Rakoczy, członkowie: Mieczysław Ostrowski, Damian Walaszek, Karol Mateja, Joachim Wieschalka, Kazimierz Szachniewicz,  Mirosław Tkacz,  Iwona Galus;

• odznaki: przewodniczący Andrzej Szczęsny, zastępca przewodniczącego Mieczysław Ostrowski, sekretarz  Andrzej Jania, członkowie:   Ryszard Pawłowski,  Antoni Płachetka,  Joachim Wieschalka,  Ryszard Chrobok, Karol Breske;   

• promocji i mediów: przewodniczący Dariusz Gacek, zastępca przewodniczącego Mirosław Winiarski, sekretarz  Iwona Galus, członkowie:  Andrzej Jania,  Zbigniew Pałka, Leszek Pytlik, Tadeusz Rakoczy, Andrzej Stokfisz.

 

̶  uchylono uchwałę nr 10/2017 Zarządu Koła PZW nr 17 Imielin z dnia 06.06.2017 r. w sprawie: finansowania w formie delegacji osobie niepełnosprawnej ruchowo na zawody w dalszej odległości. Uchwała została  podjęta niezgodnie z obowiązującymi przepisami, bez określenia miejsca i kategorii zawodów oraz terminu ich rozgrywania.

̶  powołania zespół ds. organizacyjno-gospodarczych łowiska specjalnego Bażyna w składzie: Edward Totoń – wiceprezes ds. gospodarczych, Andrzej Szczęsny – członka Prezydium ZO i  Artura Borowskiego – członka ZO.

 

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały w sprawie:

 

̶  powołano zespół ds. stanic i łowisk specjalnych kół w składzie: przewodniczący Zbigniew Suchecki i  Krystian Sowada  - członkowie komisji gospodarczej, Damian Walaszek,  Robert Sito i Tadeusz Rakoczy  - członkowie komisji finansowej oraz Jarosław Brzeziński GRW. Zadaniem zespołu jest wszechstronny przegląd stanic i łowisk specjalnych i dostosowania ich do obowiązujących w Związku przepisach gospodarki rybacko – wędkarskiej;

̶  zmiany w § 4 uchwały nr 23/2002 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 27.06.2002 r. w sprawie ustanowienia gospodarzy wód. Zgodnie z ustaleniem Rejonu VI, opiekę nad poszczególnymi odcinkami rzeki Odry sprawować będą: koło PZW nr 109 Krzyżanowice – lewy brzeg Odry od Chałupek do ujścia Psiny; koło PZW nr 126 Odra – prawy brzeg Odry, od ujścia Olzy do kanału Ulga; koło PZW nr 45 Racibórz Miasto – od ujścia rzeki Psiny, oba brzegi do połączenia kanału Ulgi z Odrą; koło PZW nr 46 SGL Carbon Polska S.A. – od połączenia kanału Ulgi z Odrą, oba brzegi do promu  w Ciechowicach; koło PZW nr 31 Kuźnia Raciborska – od ujścia Suminy, oba brzegi do granicy wód Okręgu; koło PZW nr 50 Rydułtowy – brzeg od strony Ligoty Tworkowskiej od stawu w Wielikącie do żwirowni Brzezie;

̶  wydania wtórnika zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Katowicach w 2017 r. dla członek koła PZW nr 45 Racibórz Miasto, który utracił zezwolenie w wyniku kradzieży;

̶  zamknięcia do wędkowania zbiornik nr 656 „Srebrniok” w dniach od 25.07.2017 godz. 06.00 do 30.07.2017 godz. 20.00 na czas rozgrywania zawodów karpiowych "O puchar Kierownika Nadzoru Wodnego Buków". Zawody organizuje zarząd koła PZW nr 126 Odra;

̶  zamknięcia do wędkowania zbiornik nr 657 „Ostróg - staw nr 5” w dniach od 14.09.2017 godz. 06.00 do 17.09.2017 godz. 13.00 na czas rozgrywania zawodów karpiowych oraz wyraża zgodę na używanie środków pływających w tym tzw. modeli pływających w okresie trwania ww.  zawodów. Zawody organizuje zarząd koła PZW nr 45 Racibórz Miasto;

̶  zmiany w rozdziale III pkt 5 regulaminu łowiska licencyjnego „Wesoła Fala” nr 504 na brzmienie: Na łowisku połów jest dozwolony na całej długości linii brzegowej z wyjątkiem miejsc oznaczonych jako tarlisko i obręb ochronny, z zachowaniem odległości między wędkującymi zgodnie z Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb.

̶  zmiany w załączniku nr 1 i 2 do uchwały nr 22/2017 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.02.2017 r. w sprawie regulaminu porządkowego, cennika oraz regulaminu rezerwacji ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu w 2017 r. Zmiany dotyczą nie pobierania opłat za wjazd i wejście na teren ośrodka od osób najmujących kempingi oraz wydania zezwoleń bezimiennych dla członków koła PZW nr 64 Zabrze Miasto, którzy będą wykonywać czynności na rzecz ośrodka w ramach powierzonej im na tym terenie działalności rybacko wędkarskiej. Ponadto z ogólnodostępnego szaletu mogą korzystać jedynie osoby, które wykupiły bilet wstępu na teren ośrodka.  Stwarza się także możliwość odpłatnego korzystania z ręczników kąpielowych, ręczników do twarzy i rąk oraz ścierek do naczyń.

 

 

 

W zakresie działalności finansowej podjęto następującą uchwałę w sprawie:

̶  uchylenia uchwały nr 8/2017 Zarządu Koła PZW nr 19 Jaworzno Miasto z dn. 03.04.2017 r. dotyczącą nie pobierania opłaty wpisowej po 30 kwietnia 2017 r.

 

Powyższe uchwały zostały przedstawione i omówione przez przewodniczących poszczególnych komisji problemowych.

 

W końcowej części posiedzenia przewodniczący komisji problemowych przedstawili wyniki prac organizacyjnych jakie wykonali po ukonstytuowaniu się nowego Zarządu Okręgu.

 

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak


 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama