Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 21 września 2017

Aktualności | 2017-09-21 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach


W czwartek 21 września 2017 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski.

 

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 4 uchwał dot. m.in.:

 

- trybu postępowania w przypadku utracenia przez wędkarza  „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką”. W wyniku zniszczenia lub zagubienia zezwolenia wędkarz zobowiązany jest do złożenie pisemnego wniosku do macierzystego zarządu koła o wydanie duplikatu z podaniem okoliczności utraty dokumentu. Na tej podstawie decyzję o wydaniu duplikatu podejmuje zarząd koła, z tym, że duplikat nie upoważnia do korzystania z rocznego limitu niektórych gatunków ryb zawartego w zezwoleniu. W drugim przypadku utrata zezwolenia w wyniku przestępstwa zobowiązuje wędkarza do złożenia wniosku do zarządu okręgu z załączonym dokumentem potwierdzający to zdarzenie przez organy ścigania. Na tej podstawie wędkarz otrzymuje z okręgu wtórnik zezwolenie z zachowaniem rocznego limitu niektórych gatunków ryb określonych w zezwoleniu.

 

- zmiany załącznika do uchwały nr 51/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 17.08.2017 r. w sprawie: nadania sztandaru dla koła PZW nr 22 Kleofas. Zmiana dotyczyła usunięcia z projektu sztandaru symbolu wieży kopalnianej, która nie jest przewidywana w regulaminie nadawania i użytkowania Sztandaru PZW – obie uchwały przedstawił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

 

- zatwierdzania zmian w regulaminach łowisk licencyjnych przez Komisję Gospodarczą mającą na celu skrócenia do minimum czasu oczekiwania przez koła na decyzję dokonania korekty lub zmian w treści regulaminu. Zmiany nie dotyczą:  ustalania wysokości opłat licencyjnych, limitów połowu ryb, wymiarów i okresów ochronnych ryb, przy przestrzeganiu zapisów ustawy o rybactwie śródlądowym i przepisów na jej podstawie wydanych, ustalania miejsca i czasu pobierania opłat. Ustalenia te pozostają w kompetencji zarządów kół. – omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

 

- zatwierdzenia zakupu urządzeń siłowni zewnętrznej na potrzeby ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu mającej wpływ na tworzenie atrakcyjnej przestrzeni do spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu przez wędkarzy wynajmujących kempingi, wędkarzy oraz osoby przebywające na terenie ośrodka korzystające z dostępu do akwenu. Atrakcyjność tych urządzeń będzie także sprzyjać większemu zainteresowaniu tym miejscem i zarazem będzie mieć charakter rehabilitacji osób niepełnosprawnych korzystających z tego ośrodka. Korzystanie z siłowni  w szerszym gronie będzie także sprzyjać większej integracji nie tylko wędkarzy, ale również społeczności lokalnej i będzie miała wpływ na edukację ekologiczną, tym bardziej, że będzie się ona odbywać w bezpośrednim kontakcie z otaczającą nas przyrodą leśną – omówił prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański.

 

 

 

 

W dalszej części posiedzenia wiceprezes ds. organizacyjnych Janusz Olszewski omówił przypadek przyjęcia w 2017 r. do koła PZW nr 2 Wilkucice – Okręg PZW Piotrków Trybunalski - bez kartoteki ewidencyjnej członka koła PZW nr 110 1 Maja z Okręgu PZW w Katowicach z naruszeniem § 13 pkt. 9 Statut PZW zawierającym postanowienie, że wędkarz przenoszący się do innego koła może być przyjęty jedynie z kartą ewidencyjną. W sprawie tej zostało wysłane do ZO PZW Piotrków Trybunalski stosowne pismo z powiadomieniem ZG PZW.

 

 

 

Wiceprezes ds. gospodarczych Edward Totoń omówił uzgodnione z kołami  zainteresowanymi sprawą wywożenia zanęt i przynęt na zb. Dziećkowice nr 009. W wyniku tych uzgodnień zostanie zakazany wywóz zanęt i przynęt oraz stawiania markerów na zachodnim brzegu zbiornika, na odcinku ok. 500 m od przepompowni GPW do pierwszego cypla za rybaczówką. Natomiast na pozostałym odcinku brzegu zachodniego zostanie dopuszczony wywóz zanęt i przynęt w porze nocnej. Odcinek ten zostanie wyznaczony od cypla do pierwszych płyt, a także odcinek brzegu wschodniego od strony Przemszy z zastrzeżeniem, że wędkujący z łodzi mają prawo do wędkowanie  w odległości 50 m od brzegu zgodnie z Regulaminem amatorskiego połowu ryb. Te uregulowania powinny zakończyć spory pomiędzy wywożącymi zanęty i przynęty a innymi użytkownikami korzystającymi ze zbiornika w celach rekreacyjno- turystycznych, a tym samym możliwością wypowiedzenia umowy na użytkowanie akwenu przez HKW. 

 

 

 

Rzecznik dyscyplinarny ZO kol, Władysław Wenerski  złożyli sprawozdanie z liczby ujawnionych wykroczeń, które przedstawiają się następująco: w lipcu wpłynęło do okręgu 67 zawiadomień o wykroczeniu, a sierpniu 73 zawiadomienia na wędkarzy naszego okręgu.  W liczbie tej znajdują się 3 zawiadomienie po jednym z okręgów Nadnotecki, Bielsko Biała i  Częstochowa. Wykroczenia dotyczyły m.in. braku wpisu do rejestru połowu ryb, łowienie na 3 wędki, zabieranie ryb niemiarowych i nie zgodnych z obowiązującymi limitami.

 

 

W sprawach różnym m.in. zapoznano członków prezydium ze zmianami w RAPR dot. okresu ochronnego szczupaka, który będzie obowiązywał od 1 stycznia do 30 kwietnia; suma od 1 stycznia do 31 maja i węgorza od 1 grudnia do 31 marca.

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama