Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Listopadowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2017-11-23 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach


W czwartek 23 listopada 2017 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i główna księgowa Iwona Galus.

 

 

Posiedzenia otworzył i prowadził prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 18 uchwał dot. m.in.:

 

- zawierania porozumień międzyokręgowych na warunkach wzajemności przy wykupywania m.in. w okręgach Związku ulgowej składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód przez członków  PZW w ramach realizacji celów statutowych Związku; 

 

- zatwierdzenia dokumentów regulujących działalność Stanicy wędkarskiej „Buków” administrowanej przez koła PZW nr 78 Jas-Mos w Jastrzębiu określonych w regulaminie Stanicy wędkarskiej „Buków”, zakresie obowiązków i uprawnień administratora stanicy wędkarskiej oraz zakresu obowiązków i uprawnień kierownika stanicy. Regulamin i cennik korzystania ze stanicy będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w kole i stronie internetowej stanicy wędkarskiej;


- zatwierdzenia 3. osobowego składu komisji egzaminacyjnej koła PZW nr 102 Żory. Uchwały omówił wiceprezes ZO PZW ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

 

 

- wprowadzenia zmian w zasadach wędkowania obowiązujących od 2018 r. na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach polegające na: przetrzymywaniu ryb  w stanie żywym, złowione zgodnie z limitem ilościowym, wyłącznie w siatkach wykonanych z miękkich nici, rozpiętych na sztywnych obręczach. Ryby łososiowe i lipienie, przeznaczone do zabrania należy uśmiercić bezpośrednio po złowieniu. Każdy wędkarz musi przechowywać osobno złowione przez siebie ryby, z tym, że zabrania się przechowywania żywych ryb dłużej niż 24 godziny. W siatce można przetrzymywać nie więcej ryb niż wynika to z limitu dobowego. Na zbiorniku Dziećkowice nr 009 zostaje wprowadzony zakaz wywożenia zanęt i przynęt oraz stawiania markerów i innych znaczników na zachodnim brzegu: od pompowni GPW do wyznaczonej tablicą i boją linii brzegowej tzw. ,,skoczni”


- warunków wędkowania na zbiorniku nr 010 Nakło Chechło od 2018 roku określonych w załącznikach do uchwały dostępnych na stronie internetowej okręgu i koła;

- zatwierdzenia regulamin łowiska licencyjnego nr 736 „Lin” położonego w Zabrzu  przy  ul. Młodego Górnika, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 64 Zabrze;


- zatwierdzenia regulamin łowiska licencyjnego nr 517 „Michalik” położonego w Imielinie przy ulicy Kordeckiego,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 17 Imielin;


- zatwierdzenia regulamin łowiska licencyjnego nr 208 „Kroczymiech” położonego na terenie   kompleksu leśnego Kroczymiech w Chrzanowie, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 11  FABLOK w Chrzanowie;


- Zatwierdza regulamin łowiska licencyjnego nr 639 „Jastrzębie Dolne” położonego  w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wodzisławskiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 81 Moszczenica;


- zatwierdza regulamin amatorskiego połowu ryb łowiska licencyjnego nr 654 „Bażyna” położonego   w Lubomi przy ul. Raciborskiej. Opiekę i gospodarkę rybacko-wędkarską prowadzi  Koło PZW nr 62 w Wodzisławiu Śl. Łowisko licencyjne typu mieszanego posiada 3. zbiorniki. Zbiornik nr 2 jest łowiskiem karpiowym na zasadzie „złów i wypuść”, który jest zarybiany karpiem powyżej 50 cm. Jest to typowe łowisko karpiowe z 22 stanowiskami wędkarskimi. Zbiorniki nr 3 i 4 są łowiskami mieszanymi gdzie obowiązują limity połowu i wymiary ochronne ryb na które, rocznie wydaje się ok. 300 sztuk  imiennych zezwoleń na wędkowanie;


- składek i opłat, regulaminu, wzoru zezwolenia i rejestru połowu ryb łowiska specjalnego „Czarna Przemsza”, na którym obowiązywać będzie w 2018 r.  jednodniowa składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie łowiska w wysokości 30 zł dla członka, 20 zł dla członka uczestnika i 40 zł dla wędkarzy niezrzeszonych. W 2018 roku regulamin zezwala na odłów: 3 sztuk łącznie pstrąga tęczowego, źródlanego, potokowego, 2 sztuki lipienia, łączny limit pstrągów i lipieni wynosi 3 sztuki, innych ryb zgodnie z regulaminem PZW;


- zmiany status łowiska licencyjnego nr 630 "Sołtysek" na łowisko ogólnodostępne, które zostaje wprowadzone do wykazu łowisk na 2018 rok. Uchwały omówił wiceprezes ZO PZW ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

 

 

 

- powołania ośmioosobowego skład komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia spisu majątku Okręgu i zatwierdzenia harmonogramu czynności inwentaryzacyjnych;

 

- zmian w załączniku do uchwały nr 13/2012 z dnia 26.07.2012 r., Prezydium Zarządu Okręgu dotyczącym przekazania środków dla Koła PZW nr 3 Bytom;

 

- umorzenia pożyczki udzielonej kołu PZW nr 54 Sosnowiec w kwocie 13.796,00 zł przeznaczoną na zakup lokalu. Uchwały omówił skarbnik ZO PZW kol. Robert Sito.

 

- powołania Okręgowego Kapitanatu Sportowego na kadencję 2018 – 2021, w składzie: Bogusław Kossowski – przewodniczący, Grzegorz Kosin - zastępca przewodniczącego, Andrzej Depowski – sekretarz, Karol Breske, Henryk Matuszewski, Bogusław Lech, Zbigniew Mośko, Andrzej Jania, Kazimierz Szachniewicz, Paweł Zawisza, Marek Bil, Leszek Pytlik, Ryszard Seroka, Roman Łysiak, Janusz Żak i Mariusz Oczki, Tadeusz Karaszkiewicz – członkowie;

 

- powołania Kolegium Sędziów przy Okręgowym Kapitanacie Sportowym, w składzie: Ryszard Seroka – przewodniczący, Aleksandra Kurzepa – sekretarz, Grzegorz Kosin, Marek Bil, Krzysztof Chwastek, Karol Breske, Piotr Gołda i Krzysztof Balcarek – członkowie. Uchwały omówił wiceprezes ZO PZW ds. sportu kol. Bogusław Kossowski.   

  

 

W sprawach różnych - Prezes złożył relację z uczestnictwa w XXVI koncercie „Serce za serce”, który odbył się w dniu 17.11.2017 r. o godz. 19,00 w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, na którym odebrał statuetkę „Przyjaciel Fundacji” jako nagrodę dla Polskiego Związku Wędkarskiego za wieloletnie wspieranie Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zb. Religi. Nagrodę wręczył dr Jan Sarna wspólnie z prof. Marianem Zębalą.  

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin