Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Kwietniowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach

Aktualności | 2018-04-26 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

 W czwartek 26 kwietnia 2018 r. o godz. 16,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 14 uchwał dot. m.in.:

- zatwierdzenia składu komisji do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w Kole PZW nr 33 Libiąż;

- zmiany załącznika nr 2 do uchwały nr 58/2017 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dn. 23.11.2017 r. dotyczącej zatwierdzenia dokumentów   regulujących działalność Stanicy wędkarskiej „Buków” administrowanej  przez Koło PZW nr 78 Jas-Mos w Jastrzębiu, nakazujące rejestrowanie wszystkie operacje finansowe stanicy wędkarskiej w miesięcznych raportach finansowych koła;

- uchylenia  uchwały nr 11/2017 Zarządu Koła PZW nr 22 Kleofas z dnia 04.05.2017 r. na podstawie, której dokonano zmian w składzie komisji rewizyjnej koła niezgodnie z obowiązującymi przepisami. Komisja rewizyjna koła jest niezależna od władz koła i tylko ona ma zgodnie ze statutem PZW uprawnienia do dokonywania takich zmian - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych Janusz Olszewski,

 

 

 

- wydania wtórnika zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na wodach Okręgu PZW w Katowicach w 2018 r. członkowi koła PZW nr 35 Mikołów;

- wyłączenia zbiornika Paprocany nr 013 dotyczącym wywozu zanęt i przynęt z zasad wędkowania obowiązujących od 2018 r. na wodach ogólnodostępnych  Okręgu Katowice. Wyłączenie zbiornika z możliwości wywożenia zanęt i przynęt podjęto na podstawie warunków jakie MOSIR Tychy zawarł w umowie z kołem na korzystanie z łowiska Paprocany.        

- wydzielenia ze stawów hodowlanych  Koła PZW nr 74 Niedobczyce zbiornik nr 2 prowadzony w ewidencji  wód pod nr 637  i utworzenie w jego miejsce  łowiska licencyjnego Gzel Mały – zbiornik 2  o nr  671. Łowisko położone jest w Rybniku Chwałęcicach przy ul. Gzelskiej, prowadzone będzie jako łowisko karpiowe przez  Koło PZW nr 74 Niedobczyce;

zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego Siedliska nr 603 prowadzonego przez Koło PZW nr 31 Kuźnia Raciborska; - uchwały omówił członek komisji gospodarczej kol. Sowada,


 

 

 

- uchwalenia wysokości opłat na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW na 2018 r.  dostosowany do zaleceń Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

- zwolnienia z czynszu w wysokości 980,00 zł brutto miesięcznie Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe "BUD-DOM" w okresie od 1 listopada 2017 r. do 31 marca 2018 r. za lokal na terenie Ośrodka Wypoczynkowo - Wędkarskiego Bezchlebie – uchwały omówiła główna księgowa biura ZO kol. Iwona Galus,

 

 

 

- zamknięcia do amatorskiego  połowu ryb część linii brzegowej  zbiornika Dziećkowice, na odcinku 1000 m w lewo od przystani wędkarskiej, w okresie od 21.06.2018 r.  godz. 13,00 do 24.06.2018 r. godz. 9,00, na czas rozgrywania zawodów wędkarskich – „Maraton Gruntowy” - organizowanych przez Koło PZW nr 32 Lędziny;

- zamknięcia do amatorskiego połowu ryb część linii brzegowej zbiornika nr 713 Dzierżno Duże o długości ok. 500 m, na obszarze tzw. „wpływu” tj. terenu przy wpływie  rz. Kłodnicy do zbiornika, w dniach od 28.04.2018 r. do 03.05.2018 r., na czas rozgrywania zawodów wędkarskich organizowanych przez koło PZW nr 29 Dzierzno Duże – uchwały omówił wiceprezes ZO ds. sportu Bogusław Kossowski;

 

 

 

- zatwierdzenia regulaminu rozgrywania zawodów „Młode Talenty”, w zawodach mogą brać udział kadeci w wieku od lat 7, którzy potrafią samodzielnie wędkować;

- nadania tytuł Instruktora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej członkom 29 kół Okręgu katowickiego - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. młodzieży Zbigniew Mośko;

 

 

 

 

Rzecznik dyscyplinarny złożył sprawozdanie za I kwartał br. z ilości zarejestrowanych wykroczeń, które przedstawiają się następująco: ujawniono 597 wykroczeń w takich kategoriach jak: połów ryb niemiarowych, brak zezwolenia na dane łowisko, brak wpisu złowionych ryb i rozpoczęcie połowu, połów w czasie zakazu, połów na żywca spoza łowiska i niewłaściwe przetrzymywanie ryb. Za wymienione wykroczenia ukarano upomnieniem 310 wędkarzy, naganą 218, zawieszono w prawach członka z zakazem wędkowania 43 wędkarzy. W 12 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania oraz w 14 przypadkach umorzono postępowanie.

 

 

 

 

W sprawach różnych Prezes ZO przedstawił informację z rozmów jakie odbył wspólnie z Prezesem ZG PZW Teodorem Rudnikiem  w Delegaturze UOKiK w Bydgoszczy w dniu 23.04.2018 r.. Tematem rozmów były uzgodnienia dot. zmiany struktur opłat za wędkowanie na wodach PZW przez wędkarzy niezrzeszonych w Polskim Związku Wędkarskim. Wprowadzenie zmian w opłatach za wędkowanie nastąpi po zaakceptowaniu ustaleń przez UOKiK.

 

W dniu 19 kwietnia 2018 r. we Wrocławiu uczestniczył wspólnie z kol. Jadwigą Pyka i przedstawicielami ZG PZW w konsultacjach z przedstawicielami firmy internetowej Globe Group Polska Sp. zoo., która zobowiązała się do usunięcia wszystkich zastrzeżeń ze strony PZW, m.in. będzie możliwość wyszukiwania po nazwisku w liście wędkarzy wyników za pośrednictwem polskich znaków i bez polskich znaków, administrator koła będzie mógł decydować – akceptować przeniesienie wędkarza do jego koła, wprowadzenie dodatkowego pola opłacania składek rocznych z datą wsteczną, filtrowania aktywnych członków koła, wprowadzenie daty urodzenia wędkarza oraz podział członków wg przedziałów wiekowych.

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama