Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Grudniowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach-spotkanie opłatkowe z prezesami kół

Aktualności | 2018-12-20 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W dnia 20 grudnia 2018 r. o godz. 10,30 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. kol. Jarosław Pawlak; rzecznicy dyscyplinarni Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański. Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 23 uchwały, m.in. w sprawie:

 

̶  przyjęcia planu i tematyki posiedzeń Prezydium ZO i Zarządu Okręgu PZW  w Katowicach w 2019 roku. Przesunięto posiedzenia Prezydium i Zarządu Okręgu z czwartego czwartku na pierwszy czwartek miesiąca, zapewniając tym samym bieżącą informację z posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego, które z reguły odbywają się w ostatnim tygodniu miesiąca;

̶  zatwierdzenia składów komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały w oparciu o złożone wnioski zarządów kół PZW:  nr 36 Sosnowiec-Milowice i 83 Boguszowice;

̶  zmiany nazwy koła PZW nr 92 KWK Halemba na koło PZW nr 92 Halemba z uwagi na nieistniejącą już kopalnię;

̶  udziału w przetargu na dzierżawę zbiornika nr 624 Łęgoń i sąsiadujące z nim stawy organizowanego przez Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim – przypuszczamy, że wygranie przetargu będzie się wiązać z wyższymi kosztami dzierżawy;

̶  zawierania porozumień międzyokręgowych umożliwiające swobodny dostęp wędkarzom do wędkowania na wodach tych okręgów. Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych Janusz Olszewski.

   

 

̶  zmiany warunków Porozumienia międzyokręgowego na wody graniczne zawarte w dniu 12.02.2013 r. pomiędzy Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego  w Katowicach   i Okręgiem Polskiego Związku Wędkarskiego z siedzibą w Opolu,

̶  ustanowienia warunków wędkowania i wzoru zezwolenia oraz rejestracji połowu ryb na obwód rybacki rzeki Odra nr 1 i Bierawka nr 1 dla członków Okręgu PZW z/s w Opolu,

̶  zawarcia Porozumienia z Okręgiem PZW w Bielsku Białej na amatorski połów ryb wędką na wybranych rzekach wód krainy pstrąga i lipienia na 2019 r. – warunki porozumień zostaną zamieszczone na stronie internetowej okręgu,

̶  zmiany administratora Stanicy Wędkarskiej  ,,Buków”, którą od 1.01.2019 r. przejmuje Okręg PZW w Katowicach,

̶  zakazu wchodzenia do wody oraz brodzenia na zbiorniku nr 302 Hubertus II na wydzielonej części linii brzegowej obejmującej odcinek od strony południowo-zachodniej od torów kolejowych do rzeki Rawy. Decyzję podjęto na wniosek wydziału ochrony środowiska Urzędu Miejskiego w Katowicach podyktowaną ochroną ptactwa wodnego gniazdującego na tym akwenie,

̶  zatwierdzenia  regulaminu łowiska licencyjnego „Buków” nr 610z położonego w miejscowości Buków przy ulicy Głównej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 78 Jas-Mos,

̶  zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 643 „Młyńszczok” położonego w centrum Zebrzydowic przy ulicy Ks. Janusza, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 68 Zebrzydowice,

̶  zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 416 „Zacisze” położonego w Świętochłowicach pomiędzy Drogową Trasą Średnicową nr 902 a ulicami Harcerską i Sikorskiego,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 56 Świętochłowice,

̶  zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 634 „Sazan” położonego w miejscowości Odra przy ul. Głównej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 126 Odra,

̶  zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 639 „Jastrzębie Dolne” położonego w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wodzisławskiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 81 Moszczenica,

̶  zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 755 „Toń”  położonego w Sośnicowicach przy ulicy Smolnickiej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 13 Gliwice a opiekunem Sekcja Wilcze Gardło. Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych Edward Totoń.   

 

̶  ustalenia wpisowego dla członka uczestnika Okręgu PZW w Katowicach w wysokości 0,00 zł dla nowowstępującego i 12 zł dla uczestników przyjętych do PZW w latach poprzednich, którzy również korzystali z powyższego przywileju,

̶  zatwierdzenia pozytywnie zaopiniowane przez Komisję finansową preliminarze budżetowe kół sporządzone przez zarządy kół na 2019 rok,

̶  zakupu działki gruntowej nr  PGR.1521  o pow.  0,1122 ha zapisanej  w księdze wieczystej nr BB1C/00060479/4 położonej w  miejscowości Hażlach za cenę 2500 zł od Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Bielsku Białej. Nieruchomość graniczy z gospodarstwem rybackim, które jest własnością okręgu katowickiego,

̶  ustanawia nagrody pieniężnej w wysokości 1.000,00 zł dla  29 kół, które prawidłowo i terminowo wypełniły w całości zadania określone uchwałą nr 65/2017 Zarządu Okręgu z dnia 27.10.2017 r. w sprawie oceny działalności kół. Uchwały omówił skarbnik ZO Robert Sito.

 

 

̶  przyjęcia kalendarza imprez sportowych opracowanego przez Okręgowy Kapitanat Sportowy. W załączniku „Dyscyplina spławikowa” dodano pkt 15 o następującym brzmieniu „W zawodach rozgrywanych z łodzi ważenie złowionych ryb odbywa się na stanowisku zakotwiczonej łodzi zawodnika biorącego udział w zawodach”

̶  ustalenia zasad przyznawania przez OKS i OKW stawek zanętowego, budowy stanowisk wędkarskich, finansowania startu w mistrzostwach Polski oraz ryczałtowanych stawek sędziowskich. Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. sportu Bogusław Kossowski.

 

W dalszej części posiedzenia opiekunowie rejonów złożyli ustne sprawozdania z odbytych walnych zgromadzeń sprawozdawczych kół.

Kol. Władysław Wenerski - rzecznik dyscyplinarny ZO PZW w Katowicach złożył akces przygotowania broszury z aktualnie obowiązującymi przepisami w Polskim Związku Wędkarski oraz przepisami państwowymi ułatwiając tym samym sprawniejsze i wygodniejsze posługiwania się nimi.

 

W sprawach różnych udzielono odpowiedź na protokół Okręgowej Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli stanic wędkarskich zaakceptowaną przez zebranych.

 

Kol. Jarosław Pawlak - sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej poruszył temat nowej strony internetowej PZW dającej większe możliwości korzystania z niej przez Związek. Stwierdził, że należy dążyć do zwiększenia pojemności skrzynek poczty elektronicznej, która na obecnym etapie jest mało pojemna i bardzo często się zapełnia nie dając możliwości przesyłania większych pakietów informacyjnych. Sprawa ta zostanie przekazania jako postulat do ZG PZW.

 

 

 

O godz. 15,00 w siedzibie okręgu rozpoczęło się uroczyste spotkanie opłatkowe z prezesami kół, które otworzył prezes okręgu Mirosław Iwański witając wszystkich zaproszonych gości, w tym prezesa ZO PZW Edwarda Fornalika. W uroczystości uczestniczyli członkowie okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowego sadu koleżeńskiego, działacze wyróżnieni odznaczeniami związkowymi, przedstawiciele kół, które w 2018 r. wzorowo wywiązały się z realizacji zadań określonych w załączniku do uchwały nr 40/2016 ZO w sprawie podziału składek członkowskich na 2017 r. dot. m. in. oceny działalności kół.

   

 

 

Prezes Zarządu Okręgu Mirosław Iwański wspólnie z członkiem ZG PZW i jednocześnie prezesem ZO PZW w Krakowie Edwardem Fornalikiem oraz przewodniczącym komisji odznaki Andrzejem Szczęsnym wręczyli odznaki PZW. Złotą odznakę z wieńcami otrzymali kol.: Ryszard Adamek – koło PZW nr 27 Klimontów, Antoni Bochenek – koło PZW nr 47 Radzionków, Krzysztof Charaziński – koło PZW nr 42 Poręba, Andrzej Stokfisz – koło PZW nr 23 Katowice Bogucice, Jerzy Szparagowski – koło PZW nr 61 Wesoła, Arkadiusz Szulta – koło PZW nr 64 Zabrze Miasto, Zbigniew Żurek – koło PZW nr 63 Wojkowice i Kazimierz Szachniewicz – koło PZW nr 124 Borynia.

 

Złotą odznakę PZW wręczono kol. Edmundowi Mrówczyńskiemu – z koło PZW nr 114 Suszec, srebrną odznakę PZW  kol. Andrzejowi Kosiedowskiemu – z koło PZW nr 20 Katowice Miasto. Odznakę senior wędkarstwa otrzymali: kol. Piotr Mularczyk – koło PZW nr 125 Chwałowice, kol. Piotr Sławiński – koło PZW nr 118 KWK Murcki, kol. Szczepan Wodniok – koło PZW nr 75 przy PKM Katowice i kol. Kazimierz Szachniewicz – koło PZW nr 124 Borynia.

 

 

Wręczono 25 wyróżnień pieniężnych w kwocie po 1000 zł dla kół PZW: nr 3 Bytom, nr 4 Brzeziny Śląskie, nr 15 Grodziec, nr 23 Katowice Bogucice, nr 25 Szopienice, nr 26 Kazimierz Juliusz, nr 28 Knurów, nr 33 Libiąż, nr 34 Łazy, nr 37 Mysłowice, nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie, nr 47 Radzionków, nr 51 Ruda Śl, nr 57 Szczakowa Miasto, nr 58 Szczakowa Kolejarz, nr 59 Tarnowskie Góry, nr 63 Wojkowice, nr 72 „ZAMET” Tarnowskie Góry, nr 86 KWK „Śląsk”, nr 92 KWK Halemba, nr 100 Siemianowice Śląskie, nr 105 „Silesia” Rybnik, nr 118 KWK Murcki, nr 124 Borynia za osiągnięcie bardzo dobrych wyników w 2017 r. określonych w kryteriach oceny działalności kół.

Wyróżnienie pieniężne przyznano jeszcze kołu PZW – nr 13 Gliwice, nr 16 ArcelorMittal Dąbrowa Górnicza, nr 68 Zebrzydowice i kołu PZW nr 78 Jas Mos, które zostaną wręczone na posiedzeniach zarządów wymienionych kół.

 

 

Następnie prezes okręgu z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku złożył życzenia wszystkim przybyłym na tą uroczystość  wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i rodzinnym, pogody ducha oraz osiągania sukcesów w  działalności Związkowej zapraszając do łamania się opłatkiem.

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama