Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 21.03.2019 r.

Aktualności | 2019-03-21 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 21 marca 2019 r. o godz. 11, 00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16, 00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu otworzył wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz. Olszewski.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 7 uchwał w sprawie:

- uchylenia uchwał z walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków Koła PZW nr 109 Krzyżanowice z dnia 09.12.2018 roku, dot. zmian w zarządzie koła i ustalenia opłat na łowisko licencyjne,

- powołania komisji egzaminacyjnych kół PZW: nr 40 Olkusz Leśnik i nr 64 Zabrze - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski;

   

 

 

- wyrażenia zgody na bezpłatne korzystanie z pomieszczeń stanicy, garażu oraz sprzętu przeznaczonego do utrzymania porządku na terenie stanicy - kołu PZW nr 78 Jas-Mos, 

- zatwierdzenia regulaminu łowiska licencyjnego nr 504 „Wesoła Fala” położonego  w Mysłowicach Wesołej przy Alei Spacerowej,  którego gospodarzem jest Koło PZW nr 61 Wesoła,

- zatwierdzenia regulamin łowiska licencyjnego nr 815 „Brzeźnica” położonego w miejscowości Tworóg, powiat Tarnogórski przy ulicy Polnej, którego gospodarzem jest Koło PZW nr 116 Brynek - uchwały omówił: wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

 

 

- organizacji zawodów na zbiorniku Dzierżno Duże przez Koło PZW nr 29 Dzierzno Duże.

Organizacja  zawodów wiąże się z:

a) zamknięciem do amatorskiego połowu ryb część linii brzegowej zbiornika  nr 713 Dzierżno Duże  o długości ok. 1200 m na obszarze tzw.  „wpływu” tj. terenu przy wpływie rz. Kłodnicy do zbiornika,  w dniach od  01.05.2019 r. do 05.05.2019 r., na czas rozgrywania  wędkarskich zawodów karpiowych,

b) zamknięciem do amatorskiego połowu ryb w całości zbiornik nr 713 Dzierżno Duże  w dniach od  26.09.2019 r. do 29.09.2019 r.,  na czas rozgrywania zawodów karpiowych „Starcie Tytanów”,

ponadto wyraża zgodę na rozegranie z łodzi zawodów spinningowych przez Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże w następującym terminie: spinningowe mistrzostwa Koła – 23.06. br.

- rozegrania zawodów spinningowych z łodzi Garmin Fishing League na zbiorniku Dzierżno Duże, w dniach 23 – 24.11.2019 r. z jednoczesnym zamknięciem zbiornika do amatorskiego połowu ryb na czas rozgrywania zawodów - uchwały omówił  wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogusław Kossowski.

Ponadto omówiono projekty 11 uchwał dot., m.in. spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych, sportu oraz nadania odznaki senior wędkarstwa na posiedzenie Zarządu Okręgu.

 

 

 

O godz. 16,00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, które otworzył prezes Mirosław Iwański. 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjął następującą uchwałę w sprawie:

- przedłożenia 16 uchwał podjętych na posiedzeniu Prezydium ZO w dniach 20.11.2018 r., 03.01.19 r. i 21.02.2019 r. Wszystkie uchwały przyjęto bez zmian i uchyleń,

- rozwiązania Koło PZW nr 91 KWK Wujek na podstawie uchwały nr 1 Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego członków koła z dnia 16.12.2018 r. z uwagi na brak możliwości właściwego realizowania celów i zadań statutowych. Koło zostanie rozwiązane do dnia 30.06.2019 r. Teren działania zostaje włączony do terenu działania koła PZW nr 20 Katowice Miasto. Dokumentacja, w tym karty ewidencyjne członków koła, środki trwałe i nietrwałe zostają oraz środki pieniężne przekazane zostają protokołem zdawczo-odbiorczym do koła PZW nr 20 Katowice Miasto,

- zatwierdzenia regulaminu „Klubu Karpiowego Carp Dream Wodzisław Śląski” powołanego uchwałą nr 6/2019 Zarządu Koła PZW nr 62 Wodzisław Śląski w dniu 05.02.2019 r., - uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski;

 

 

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następującą uchwałę w sprawie:

- podziału środków finansowych na zarybienie w 2019 r. będących w dyspozycji ZO. Zaplanowano zarybienie wód w obwodach rybackich za kwotę 875 tys. zł i wodach stojących za kwotę 1 321,50 tys. zł,

- zasad prowadzenia gospodarki rybacko - wędkarskiej oraz zasad postępowania podczas stwierdzenia śnięcia ryb na wodach Okręgu PZW w Katowicach. Zasady zostały określone w załączniku nr 1 i 2 niniejszej uchwały i zamieszczone na stronie internetowej ZO,

- finansowania Społecznej Straży Rybackiej działającej w kołach PZW. Przeznacza się  kwotę 120 tys. zł, z podziałem na wykazaną aktywność, koszty delegacji i dofinansowania zawodów wędkarskich w rejonach dla wyróżniających się strażników SSR, sprzedaży koparki samojezdnej KM 251 – uchwały omówił  wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

 

W zakresie działalności finansowej podjęto następujące uchwały w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Katowicach za 2018 rok,

- regulaminu porządkowego, cennika oraz regulaminu rezerwacji ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu od 2019 r. – uchwały omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito;

 

 

 

 

W zakresie działalności sportowej podjęto następującą uchwałę w sprawie:

- zmiany składu Okręgowego Kapitanatu Sportowego. Do składu OKS powołano kol. Aleksandrę Kurzepę z koło PZW nr 3 Bytom i Marka Kowalewskiego z  koło PZW nr 6 Czeladź - uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogdan Kossowski.

 

W zakresie wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach podjęto następującą uchwałę w sprawie:

- zatwierdzenia wytycznych dla Komisji Odznak ZO w Katowicach stanowiący załącznik do niniejszej uchwały określający weryfikację nadesłanych wniosków z kół zgodnie z nowym regulaminem nadawania odznak honorowych i okolicznościowych PZW wprowadzonego uchwałą ZG PZW nr 66 z dnia 21.09.2018 r., uchwałą nr 2/2003  ZO PZW w Katowicach z dnia 13.02.2003 r. w sprawie nadania odznaki ,,Za zasługi w rozwoju wędkarstwa w Okręgu Katowickim” i uchwały nr 20/2003 ZO PZW w Katowicach z dnia 29.05.2003 r. w sprawie nadania odznaki honorowej ,,Senior wędkarstwa”– uchwałę omówił przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny.

   

 

 

W dalszej części obrad kol. Andrzej Jania przedstawił ocenę pracy SSR za 2018 r. W okresie sprawozdawczym Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach liczyła 674 strażników, przeprowadziła 7124 działania antykłusowniczych, w tym: w porze dziennej 6.129   oraz 995 w porze nocnej.  W czasie prowadzonych działań na wszystkich rodzajach wód skontrolowano 45.075 wędkarzy, w tym na wodach otwartych 38.638, na wodach licencyjnych 6.124 oraz 295 w innych obrębach ochronnych. We wspólnych działaniach uczestniczyła 340 razy Państwowa Straż  Rybacka, 458 Policja oraz 341 kontroli przeprowadzono z takimi służbami jak. Straż Miejska, Straż Leśna, Straż Łowiecka, Straż Pożarna. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 48 szt. sprzętu, w tym wędkarskiego 4 szt., kłusowniczego 16 szt. Ujawniono 1.201 wykroczenia, w tym 805 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 396 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 258 mandatów karnych na kwotę 35.580 zł, w tym na członków PZW 70 na kwotę 7.570 zł oraz na osoby nie zrzeszone 188 na kwotę 28.010 zł. Skierowano za pośrednictwem Komendanta SSR Okręgu PZW

 w Katowicach 433 zawiadomień o wykroczeniu do rzeczników dyscyplinarnych kół PZW,  46 o wykroczeniach i przestępstwach do PSR Katowice oraz 48 spraw do policji. Do rzeczników dyscyplinarnych Okręgu PZW Bielsko-Biała - 4, Lublin - 1, Opole - 4, Częstochowa - 4, Mazowiecki - 1, Nadnotecki - 1. Ponadto powołaliśmy Posterunek Straży Rybackiej działu Ochrony Wód Okręgu PZW w Katowicach w miejscowości Spytkowice.

 

   

 

 

 

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski – przedstawił analizę wyników rejestracji połowu ryb w 2017 r. łącznie z analizą wydatków na zarybienie. Pełna informacja w tej sprawie zawarta jest na stronie internetowej okręgu w załączniku – zarybienie.

Rzecznik dyscyplinarny ZO kol. Władysław Wenerski złożył relację z prowadzonych postępowań przygotowawczych oraz poinformował o przebiegu szkoleń jakie przeprowadził w rejonach z rzecznikami dyscyplinarnymi kół.

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski omówił sporządzoną ocenę sprawozdania finansowego okręgu za 2018 r. przeprowadzoną przez zespół powołany do jego przebadania jako nie budzący zastrzeżeń. W swojej wypowiedzi stwierdził, że bilans został sporządzony pod względem formalnym i merytorycznym zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.

 

   
 

 

 

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama