Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 26.09.2019 r.

Aktualności | 2019-09-26 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek 26 września 2019 r. o godz. 13,00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Prezydium ZO, a następnie o godz. 16,00 posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; przewodniczący Okręgowego Sądu Koleżeńskiego kol. Zbigniew Górski; rzecznik dyscyplinarny Władysław Wenerski i Wojciech Jędrysik oraz dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

 

Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu otworzył prezes ZO Mirosław Iwański.

 

Na posiedzeniu Prezydium ZO podjęto 2 uchwał w sprawie:

̶  powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzania egzaminów na kartę wędkarską w kołach PZW nr 11 Fablok i nr 57 Szczakowa Miasto,  - uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski;

̶  ustanowienia gospodarzy zbiornika Rajsko nr 522  dla koła PZW nr 76 Fiat Auto Poland i zbiornika  Sumik nr 552 dla koła PZW nr 121 Brzeszcze. Oba zbiorniku zlokalizowane są w miejscowości Rajsko w powiecie oświęcimskim. - uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. E. Totoń;

 

Ponadto omówiono projekty 5 uchwał dot.: spraw organizacyjnych, gospodarczych, finansowych oraz nadania brązowej odznaki PZW.

    

 

 

 

O godz. 16, 00 rozpoczęło się posiedzenie Zarządu Okręgu, które otworzył prezes Mirosław Iwański. 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu w zakresie działalności organizacyjnej podjęto następujące uchwały w sprawie:

̶  przedłożenia 1 uchwały Prezydium ZO podjętej w dniu 03.07.2019 r. Uchwałę przyjęto bez zmian i poprawek,

̶  pozytywnego zaopiniowania wniosek Zarządu Koła PZW nr 13 Gliwice o nadanie sztandaru- uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. J. Olszewski;

̶  zmiany uchwały nr 5/2019 ZO PZW w Katowicach z dnia 21.03.2019 r. w sprawie podziału środków finansowych na zarybienie w 2019 r. Zmiany dotyczą zmniejszenia zarybienia zbiorników Buków II, Roszków, Roszków Borowy, Pod Torami nr 622, Buków I nr 670 i Odra I i III  nr 007 ze względu na nie przedłużenia umów na wymienione akweny przez RZGW Gliwice oczekującej na dyspozycje jednostki nadrzędnej -  uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

̶  dofinansowania inwestycji utwardzenia nawierzchni miejsca postoju przy Rybaczówce w kole PZW nr 62 Wodzisław Śląski w wysokości do 50 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do kwoty 10.000,00 zł na podstawie przedstawionych faktur oraz inwestycji remontowej siedziby Koła PZW nr 64 Zabrze w wysokości do 50 % poniesionych kosztów jednak nie więcej niż do kwoty 12.440,00 zł również na podstawie przedstawionych faktur - uchwałę omówiła gł. księgowa Iwona Galus;

̶  złożenia wnioskiem do Zarządu Głównego PZW o nadanie brązowej odznaki PZW członkowi koła PZW nr 31 Kuźnia Raciborska za szczególne zasługi w działalności Związkowej  - uchwały omówił prezes ZO kol. Mirosław Iwański.

 

 

 

W dalszej części obrad gł. księgowa kol. Iwona Galus przedstawił analizę realizacji budżetu, który utrzymuje się na planowanym poziomie.

Dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski – przedstawił informację z przebiegu trwających zarybień jesiennych. Do chwili obecnej zarybiono akweny za 685 685,42 zł. Zarybienie jest kontynuowane do planowanych wielkości rzeczowo – finansowych.

Prezes ZO i członek komisji gospodarczej kol. Krystian Sowada omówili przygotowane przez komendant Społecznej Straży Rybackiej kol. Andrzej Jania pisemne sprawozdanie działalności SSR za I półroczu 2019 roku. W okresie sprawozdawczym Społeczna Straż Rybacka w kołach liczyła 635 strażników, którzy  przeprowadzili 3 424 działań antykłusowniczych, w tym w porze dziennej 2 913 oraz 511 w porze nocnej. Skontrolowano łącznie 17 908 wędkarzy, w tym na wodach otwartych 15 901, na wodach licencyjnych 1 996 oraz 11 wędkarzy w innych obrębach ochronnych. Strażnicy SSR prowadzili działania antykłusownicze wspólnie  z Państwową Strażą  Rybacką 49 razy z Policją 195 razy oraz przeprowadziliśmy 39  kontroli ze Strażą Miejską, Strażą Leśną, Strażą Łowiecką i Strażą Pożarną. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 3 szt. sprzętu wędkarskiego, ujawniono 245 wykroczenia, w tym 167 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym, 78 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 44  mandaty karne na kwotę 7.850 zł , w tym na członków PZW 25 mandatów na kwotę 4.700 zł , na osoby nie zrzeszone 19 mandatów na kwotę 3.150 zł.

Etatowi strażnicy SSR Działu Ochrony Wód w I półroczu  2019 roku   przeprowadzili 485 działań antykłusowniczych, w tym 328 dziennych oraz 157 nocnych. Skontrolowali 2 619 wędkarzy, w tym na wodach otwartych okręgu 2 246, na wodach licencyjny 358 oraz 15 w innych obrębach ochronnych. W prowadzonych kontrolach udział brało 156 przedstawicieli SSR, 102 PSR, 85 z Policji. Straż Pożarna, Straż Miejska i Służby Leśnej w 133 działaniach antykłusowniczych. Zatrzymano  1 szt. sprzętu kłusowniczego, ujawniono 204 wykroczenia popełnione przez wędkujących, w tym 197 wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym i 7 wykroczeń przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych nałożono 158 mandatów karnych na kwotę 19.640 zł, z których na osoby zrzeszone w PZW nałożono 35 mandatów na kwotę 5.280 zł, na osoby nie zrzeszone 123 mandaty na kwotę 14.360 zł. Działaniami objęto akweny użytkowane przez okręg na terenach trzech województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Bardzo dobrze układa się współpraca z jednostkami PSR w Katowicach, PSR w Opolu oraz z PSR w Krakowie i jednostkami Policji, a szczególności z oddziałami prewencji w Katowicach, z komendami powiatowymi policji w Tarnowskich Górach, Wodzisławiu Śl., Raciborzu, Oświęcimiu, Chrzanowie, komendą miejską policji w Gliwicach, komisariatami policji w Alwerni, Zatorze i Spytkowicach.

Od lutego 2019 roku w celu spełnienia wymagań Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, wszystkie ujawnione wykroczenia i przestępstwa kierowane są przez SSR bezpośrednio do Państwowej Straży Rybackiej w Katowicach, Policji lub Prokuratury. Do chwili obecnej skierowano 343 sprawy do PSR w Katowicach, do  policji 29 wykroczeń i jedną do prokuratury na sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku połowu ryb za pomocą podrywki.

 

 

 

 

Prezes ZO Mirosław Iwański – przedstawił informację z posiedzenia ZG i Prezydium ZG w sprawach m.in. podjętych uchwał doprowadzenia treści ksiąg wieczystych do zgodności z rzeczywistym stanem faktycznym i prawnym nieruchomości zakupionych przez poszczególne okręgi na terenie swojego działania, ustanowienie składki członkowskiej ogólnozwiązkowej w wysokości 100 zł na 2020 r., opracowania założeń do budżetu na następny rok sprawozdawczy, zatwierdzenia nowego RAPR, struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych, nadania tytułu Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. 

   

 

  

  

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama