Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW w Katowicach - 05.03.2020 r.

Aktualności | 2020-03-06 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

 

W czwartek  5 marca 2020 r. o godz. 16.00 w siedzibie Okręgu odbyło się posiedzenie Zarządu Okręgu, w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący i sekretarz Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski i kol. Jarosław Pawlak; dyrektor biura ZO Henryk Brylski i gł. księgowa Iwona Galus.

Posiedzenia otworzył prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Iwański.

 

Na posiedzeniu Zarządu Okręgu podjęto 13 uchwał w sprawie:

 

- przyjęcia budżetu Okręgu PZW w Katowicach na 2020 rok,

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Katowicach  za 2019 rok - uchwały omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito;

  

 

 

  

- przedłożenia uchwał Prezydium ZO z dnia 21.01.2020 r. i 27.02.2020 r.,

- składania w imieniu Okręgu PZW w Katowicach oświadczeń woli  w sprawach majątkowych,

- zatwierdzenia „Procedury przeniesienia się członka PZW do innego koła lub  Okręgu PZW” i wzoru wypełniania karty ewidencyjnej członka PZW,

- zatwierdzenia planu i porządku uroczystości obchodów 70-lecia PZW i Okręgu PZW w Katowicach w dniu 27.06.2020 r. w parku im. Jacka Kuronia – uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski;

 

- zatwierdzenia Regulaminu okręgowego klubu wędkarskiego Katowice, który został dostosowany do aktualnych przepisów po wyjściu PZW z kwalifikowanego sportu określonego w nowej ustawie o sporcie,

- wykazu wód krainy pstrąga i lipienia na lata 2020 – 2022 na terenie działania Okręgu PZW w Katowicach, zamieszczony na stronie internetowej okręgu,

- podziału środków finansowych na zarybienie w 2020 r. w wysokości do 2 250 000,00 zł oraz kwota 245 769,00 zł stanowi rezerwę na dorybienie akwenów, które z różnych przyczyn wymagają takiego uzupełnienia,

- wprowadzenia limitu stosowania zanęt na zbiorniku nr 513 Pacwowe I i nr 516 Pacwowe II oraz wprowadzono całkowity  zakaz stosowania zanęt sypkich, kulek proteinowych  i peletów. Natomiast podczas zawodów wędkarskich dopuszcza stosowanie zanęt w ograniczonej ilości  do 2 kg na zawodnika, powyższe ograniczenie nie ma zastosowania podczas rozgrywania zawodów o Mistrza Koła, które odbywają się wg odrębnych przepisów. Podczas indywidualnego wędkowania dopuszcza zanęcanie ziarnami zbóż oraz robakami   w ograniczonej ilości do 2 kg na wędkarza.- uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń;

 

- upoważnienia zarządów kół do zamykania zbiorników wodnych na czas rozgrywania zawodów wędkarskich z wyprzedzeniem co najmniej 5 dniowym. Upoważnienie to nie dotyczy zawodów komercyjnych, a w przypadku organizowania zawodów na obwodach rybackich wymagają one powiadomienia przez okręg właściwy RZGW z minimum 30 dniowym wyprzedzeniem – uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogdan Kossowski;

 

- ogłoszenia konkursu „Młodzieżowe Koło Roku 2020” wraz z regulaminami określającymi kryteria i termin zgłoszenia pisemnego do udziału w konkursie, który wyznaczono do końca kwietnia ,

- zasad naboru uczestników młodzieżowego obozu wędkarskiego, które określają liczbę uczestników obozu wyłanianych z poszczególnych rejonów m.in. zwycięzców olimpiad mistrzów okręgu w kategorii kadet, cyklu GP komisji młodzieżowej, zwycięzców finału Młodych Talentów oraz zasad finansowania i spełnienia przez uczestnika warunków samodzielności, posiadania własnego sprzętu przy czym kandydaci muszą wywodzić się z przedziału wiekowego od 10 do 15 lat – uchwały omówił wiceprezes ZO ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko;

 

- zmiany regulaminu nadawania odznaczeń okręgowych - uchwałę omówił przewodniczący komisji odznaki kol. Andrzej Szczęsny.

 

 

 

W dalszej części posiedzenia komendant SSR kol. Andrzej Jania złożył obszerne sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej Okręgu  i pracowników  Działu Ochrony Wód zatrudnionych na etatach  strażników. Poniżej przedstawiamy skrótową relację tych działań.

W  2019 roku Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach liczyła    628 strażników ,  przeprowadziła 7 945 działania antykłusownicze, w tym  w  porze dziennej 6 604 działania oraz 1 341 w porze nocnej.  W czasie prowadzonych działań na wszystkich rodzajach wód wodach  skontrolowano 55 258 wędkarzy, w tym na wodach otwartych 42 832 wędkarzy, na wodach specjalnych 12 188 wędkarzy oraz 138 wędkarzy w innych obrębach ochronnych. We wspólnych działaniach uczestniczyła 311 razy Państwowa Straż  Rybacka, 485 razy Policja oraz 388  kontroli przeprowadzono z innymi służbami tj. Straż Miejska, Straż Leśna,    Straż Łowiecka, Straż Pożarna.  W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano 12 szt. sprzętu w tym wędkarskiego 3 szt., kłusowniczego 9 szt. Ujawniono 1 092 wykroczenia w tym 918 przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym , 174 przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. Na ujawnionych sprawców wykroczeń nałożono 410  mandatów karnych na kwotę 48 140 zł, w tym na członków PZW 191 MK na kwotę 22 400 zł oraz na osoby nie zrzeszone 219 MK na kwotę 25 740 zł.

 

Pracownicy Działu Ochrony Wód zatrudnieni na etatach  strażników przeprowadzili 1 028 działań antykłusowniczych, w tym 720 dziennych oraz 308 nocnych. Skontrolowali 7 202 wędkarzy, w tym na wodach otwartych Okręgu 6 357 osób, na wodach specjalnych Okręgu 823 osób. W czasie działań antykłusowniczych zatrzymano  2 szt. sprzętu kłusowniczego, którym posługiwali się lub używali kłusujący na wodach Okręgu. We wspólnych działaniach udział brało 359 przedstawicieli SSR kół  PZW, 173  PSR, 172 z Policji. Straż Pożarna, Straż Miejska, Służby Leśne brały udział w 223 działaniach antykłusowniczych. Ujawniono 526 wykroczenia popełnione przez wędkujących w tym 506 wykroczeń przeciwko ustawie o rybactwie śródlądowym i 20  wykroczeń przeciwko Regulaminowi Amatorskiego Połowu Ryb. W czasie wspólnych działań antykłusowniczych nałożono 350 Mandaty Karne na kwotę 38.340 zł, w tym na osoby zrzeszone w PZW 151MK na kwotę 16.050 zł , osoby nie zrzeszone 199 MK na kwotę 22.290 zł. Społeczna Straż Rybacka Okręgu PZW w Katowicach działa na terenie trzech województw: śląskiego, małopolskiego i opolskiego. Dużą pomocą w działaniach antykłusowniczych na wodach chronionych przez SSR w Okręgu PZW w Katowicach jest prawidłowa współpraca z jednostkami PSR w Katowicach, PSR w Opolu oraz współpraca z PSR w Krakowie. Współpraca z jednostkami Policji w szczególności z Oddziałami Prewencji  w Katowicach, KPP w Tarnowskich Górach, KPP w Wodzisławiu , KPP w Raciborzu , KPP w Oświęcimiu, KPP w Chrzanowie KMP w Gliwicach, KP w Alwerni i KP Zator  układa się prawidłowo i skutkuje eliminowaniem kłusowników z naszych wód, a także dyscyplinuje członków PZW, którzy naruszyli przepisy ustawy o rybactwie śródlądowym, lub Regulamin Amatorskiego Połowu Ryb. 

W okresie sprawozdawczym za pośrednictwem Komendanta  SSR Okręgu PZW w Katowicach skierowano 546 wykroczeń i przestępstw do PSR Katowice, oraz 48 spraw na Policję.

  

 

 

 

Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej kol. Zygmunt Witkowski przedstawili plan pracy na  2020 r. W swoim planie zawarł oprócz spraw bieżących również realizację uchwał KZD i OZD.


Wiceprezes ZO ds. sportu kol. Bogdan Kossowski poinformował zebranych o wspólnym z członkami Okręgu PZW w Opolu w dniu 29 lutego 2020 r. sprzątaniu i przygotowaniu ok. 700 metrów brzegu na zawody wędkarskie Kanału Azotowego w Kędzierzynie Koźlu. Pełna relacja z tej współpracy została zamieszczona na stronie okręgu opolskiego.

 

Prezes ZO kol. Mirosław Iwański złożył relację z prac Zarządu Głównego i Prezydium ZG w oparciu o dokumentację spływającą do okręgów.


 

 

 

 


W sprawach różnych przeprowadzono dyskusję z przedstawicielami Zarządu Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże odnośnie organizacji zawodów wędkarskich na zbiorniku Dzierżno Duże celem stworzenia jednakowych warunków uprawiania na nim wędkarskich zawodów sportowych, budowy infrastruktury wokół akwenu i ochrony przed kłusownikami. Ustalono, że pozyskiwanie środków z organizacji zawodów wędkarskich w całości przeznaczane będą na obsługę zawodów oraz uzupełnianie środków na zakup przez koło samochodu dla społecznej straży rybackiej, aby była ona w stanie ok. 600 ha zbiornik, w większej części zlokalizowany w lesie skutecznie chronić.

 

 

   

Na zakończenie posiedzenia dyrektor biura ZO kol. Henryk Brylski przedstawił analizę wydatków na zarybienie jaką przeznaczono w 2019 r. na wody okręgu katowickiego w wysokości ponad 3 900 000,00 zł. w połączeniu z analizą wyników rejestracji połowów w 2018 r. wykonaną przez Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie.

 

  

 

Prezes Zarządu Okręgu

Mirosław Iwański

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

 

  

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama