Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Komunikat nr 5 2009 Zarządu Okręgu

Aktualności | 2010-03-04 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

L.dz. DO/4267  / 2009                                                                                                                      Katowice dnia 28.09.2009r.

 

KOMUNIKAT NR 5 /2009
(do użytku wewnętrznego, zapoznać z treścią wszystkich działaczy koła)

 

 

•I.             SPRAWY  ORGANIZACYJNE

A.       W załączeniu przesyłamy:
          1. zatwierdzone uchwałą nr 18/09/2009 ZO z 24.09.2009r uchwały Prezydium ZO 
       
      PZW Katowice z 27.08.2009r.:

             -  nr 1/08/2009  w sprawie: ustanowienia gospodarza wody, 
             -  nr 2/08/2009  w sprawie: zarybienia zbiorników o powierzchni do 10 ha, 
             -  nr 4/08/2009 w sprawie: rozwiązania umów dzierżaw zbiorników Zamek nr 710 i Oracze nr 711,

          2. uchwały ZO PZW Katowice z 23.07.2009r.:

              -  nr 6/07/2009 w sprawie: zamknięcia do wędkowania zb. Przeczyce, Dziećkowice i Paprocany, 
              -  nr 7/07/2009 w sprawie: nadania odznaki honorowej „Za zasługi w Rozwoju Wędkarstwa 
                                          w Okręgu Katowickim" 
             -  nr 8/07/2009 w sprawie: nadania odznak „Senior Wędkarstwa", 
             -  nr 9/07/2009 w sprawie: zatwierdzenia składów komisji egzaminacyjnych kół,

          3.  uchwały ZO PZW Katowice z 24.09.2009r.:

                -  nr 13/09/2009 w sprawie: zmian w połowie ryb na zb. nr 013 Paprocany i nr 713 Dzierżno Duże, 
                -  nr 16/09/2009 w sprawie: podziału Okręgu na rejony. 
                -  nr 17/09/2009 w sprawie: zatwierdzenia regulaminu konkursu„Moja rzeka znowu będzie czysta"

          4.  odpowiedź Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na wniosek Prezesa ZG PZW w sprawie 
               zniesienia minimalnej długości wędki.

           5.  pisma  Zarządu Głównego PZW dotyczące portalu internetowego:

                                   - www.rybobranie .pl 
                                   - www.wedkuje.pl

 

•II.           SPRAWY  SPORTOWE

      Przypominamy, że na czas trwania Spinningowych Mistrzostw Polski
      zamyka się do wędkowania w dniach 09 - 11.10.2009r. w godzinach 600 - 1500
      zbiorniki: Przeczyce, Dziećkowice i Paprocany.

•III.         SPRAWY DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI

          W załączeniu przesyłamy  obowiązujący  druk  Wykazu  Nagród wygranych w zawodach wędkarskich.

•IV.        SPRAWY    GRW

  

 • Informujemy, że w dniach 26 września , 25 października oraz w dniach 8, 22 i 29 listopada br. zostaną rozegrane spinningowe zawody wędkarskie z łodzi na zb. głównym Rybnik SZCZEGÓŁY ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ www.pzw.com.pl
 • INFORMUJEMY, ŻE MAMY DO SPRZEDAŻY WYBRAKOWANE ŁODZIE WĘDKARSKIE NA RYBACZÓWKACH W DZIEĆKOWICACH , SZCZEGÓŁY MOŻNA UZYSKAĆ U PRZYSTANIOWYCH i w dziale GRW.
 • Przypominamy , że Zarząd Główny uchwałą nr 22 z dn. 1 lipca 2006 r. ustanowił ogólne zasady funkcjonowania łowisk specjalnych , w związku z czym koła występujące o utworzenie nowego łowiska składając wniosek winny załączyć wszystkie niezbędne dokumenty przewidziane uchwałą. Koła prowadzące łowiska są zobowiązane dostosować funkcjonowanie łowiska i regulamin połowu do obowiązującej uchwały .
 • Przypominamy że KOŁA PROWADZĄCE ŁOWISKA SPECJALNE ZGODNIE Z UCHWAŁAMI ZO POWINNY PRZED WALNYMI ZEBRANIAMI PRZESŁAĆ DO ZAOPINIOWANIA REGULAMIN I CENNIK Z WYPRZEDZENIEM CO NAJMNIEJ 3 TYGODNI.
 • Ceny na materiał zarybieniowy w okresie jesiennym mieszczą się podobnych cenach jak w roku ubiegłym , szczegóły będą znane po 30 września br. i dostępne telefonicznie w dziale GRW.  
 • Druki protokołów zarybieniowych należy pobrać przed zarybieniem i prawidłowo wypełnione należy zwrócić do 10 dni od daty zarybienia (oryginał do dział GRW, 1 kopia pozostaje w kole). Niewykorzystane druki należy zwrócić. Błędnie wypełnione druki nie będą przyjmowane.
 • Przypominamy, że rachunki za ryby rozliczane w raporcie kasowym a także rozliczane ze środków okręgu należy dokładnie opisać z podaniem:

          -  nazwy wód do których zostały wpuszczone ryby
          -   ilości  ryb z podaniem gatunku i asortymentu
          -   nr protokołu  

 • Zapotrzebowania na jesienny materiał zarybieniowy należy składać pisemnie w jak najkrótszym terminie , realizacja uchwał dotycząca zarybienie wód ze środków okręgu będzie możliwa w oparciu o indywidualne zamówienia dla wód stojących lub po uzyskaniu zgody na przeprowadzenie zarybienia we własnym zakresie , wniosek w tej sprawie należy złożyć zgodnie z uchwałą nr 49/2007 z dn. 20.12.2007 r. wszystkie koła realizujące zarybienia ze środków okręgu są proszone o bezpośredni kontakt z działem w sprawie realizacji zarybień.  
 • Przypominamy, że Koła które pragną wykonać jakiekolwiek prace związane ze zmianą linii brzegowej , budową urządzeń hydrotechnicznych i budowlanych , budowaniem pomostów i stanowisk wędkarskich przed przystąpieniem do prac zobowiązane są do uzyskania pisemnej :

          - zgody właściciela terenu,
          - uzgodnień z odpowiednią jednostką samorządu terytorialnego,
          - uzgodnień z działem GRW  

 • Informujemy ,że zostały zaplanowane odłowy selekcyjno kontrolne na zb. Rybnik , które mogą zostać przeprowadzone w terminie od 03.11. do 20.12. br. Podczas odłowów będzie możliwość zakupu ryb do konsumpcji - głównie tołpygę , a w ograniczonej ilości pozostałe gatunki . Zainteresowane osoby zakupem ryb powinny złożyć pisemne zamówienie do działu GRW z podaniem danych osobowych i telefonu kontaktowego.
 • Koła prowadzące hodowlę ryb są zobowiązane do złożenia obowiązkowego sprawozdania z rocznej działalności na szczegółowych drukach dostępnych w dziale GRW i księgowości terminie do 10 stycznia 2010 r.  
 • Koła które prowadzą rybaczówki i stanice zobowiązuje się do przedstawienia zapotrzebowania na sprzęt pływający, środki ratunkowe , liny kotwiczne itd. . wraz z zapotrzebowaniem należy dołączyć wykaz obecnego wyposażenia z podaniem stanu sprawności . Termin składania informacji do 20.01.2010 r.

       Do pisma  należy dołączyć  zestawienie wpływów i kosztów za 2009 r.

 

Uwaga wędkarze!

Pozyskaliśmy nowy zbiornik wodny w miejscowości Roszków, gm. Krzyżanowice o powierzchni 30 ha.
Zbiornik oznaczony jest numerem 606 i nosi nazwę „Roszków Nowy".

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin