Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Aktualności

Majowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu

Aktualności | 2014-05-23 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

Majowe posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu

  

 

W siedzibie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach, 22 maja 2014 r., odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu. W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Okręgowej Sądu Koleżeńskiego Zbigniew Górski, pełniący obowiązki dyr. biura ZO mgr inż. Henryk Brylski, gł. księgowa mgr Iwona Galus. Obradom przewodniczył prezes ZO Mirosław Iwański.

 

Po przyjęciu protokółu z poprzedniego posiedzenia, Prezydium ZO podjęło 10 uchwał, m.in.  w sprawie:

- zatwierdzenia składu komisji egzaminacyjnej koła PZW nr 84 HPR,

- wydania wtórnika zezwolenia na wędkowanie na wodach Okręgu PZW w Katowicach w zamian utraconego zezwolenia w wyniku przestępstwa,

- ustanowienia gospodarza potoku Dębieśnica (Ryczówek) Koło PZW nr 40 Olkusz Leśnik,

- zamknięcia do wędkowania zbiornik Mitręga nr 101 w Łazach w dniu 24.05.2014 r. w godz. 600 - 2200 do amatorskiego wędkowania w związku z Olimpiadą Uniwersytetów Trzeciego Wieku,

- wprowadzenia 14 dniowej okręgowej składki członkowskiej w wysok. 75 zł. dla członków PZW i 150 zł dla niezrzeszonych wędkarzy  z możliwością wykupienia w systemie e-składki. System ten zezwala również na wykupywanie pozostałych składek okresowych,

- dofinansowania inwestycji w Kole PZW nr 41 Relaks w Piekarach Śląskich związanej z przystosowaniem zbiornika „Lipka” dla szkolenia dzieci i młodzieży,

- nadania odznak „Wzorowy Młody Wędkarz” dla - Mateusz Barchańskiego z Koło PZW nr 13 Gliwice i  Rafała Widery  Koło PZW nr 13 Gliwice,

- nadania odznak i wyróżnień honorowych PZW dla działaczy władz i organów kół oraz władz samorządowych, instytucji i przedstawicieli firm prywatnych wspomagających działalność Związkową.

- powołania członków komisji promocji i mediów w osobach: Mirosław Winiarski, Zdzisław Para, Zbigniew Rakoczy, Andrzej Stokwisz, Zbigniew Suchecki, Antoni Rogulski.


W dalszej części obrad przewodniczący komisji problemowych złożyli relacje z wykonanych zadań z ostatniego posiedzenia Prezydium.

 

Kol. Janusz Olszewski – wiceprezes ds. organizacyjnych omówił propozycję zmian jakie wpłynęły z kół do RAPR, które przesłano do ZG PZW dot. m.in. zmiany wymiarów ochronnych szczupaka i sandacza powyżej 100 cm, ustalenie limitu dziennego do 2 szt. dziennie, ustalenie wymiaru ochronnego 20 cm dla karasia pospolitego (złotego) i limitu 5 szt. dziennie. Wystąpić do właściwego ministra o skrócenie okresu ochronnego suma na terenie południowej Polski.

Kol. Konrad Ciura – wiceprezes ds. gospodarczych wyraził niezadowolenie z braku reakcji władz kół na pismo ZG PZW, na które odpowiedziało zaledwie 6 kół przesyłając  do biura ZO klika propozycji i postulatów zamian w Regulaminie amatorskiego połowu ryb.

Kol. Robert Sito – skarbnik ZO omówił realizację budżetu, który utrzymuje się na podobnym poziomie co w roku poprzednim i nie stwarza zagrożenia jego wykonania.

Kol. Władysław Wenerski i Tadeusz Wnorowski – rzecznicy dyscyplinarni zakomunikowali, że w br. wpłynęły 2 zawiadomienia o wykroczeniu na wędkarzy funkcyjnych w porównaniu do roku ubiegłego jest to znaczny spadek wykroczeń.

W ramach relacji z posiedzeń rejonów kol. Antoni Bluszcz przekazał wniosek rej. VI w sprawie podjęcia działań zmierzających do wydłużenia okresu ochronnego szczupaka do 31 maja z jednoczesnym zakazem połowu ryb  na żywca oraz metodą spinningową w tym okresie z wyłączeniem wód płynących. Wniosek skierowano do komisji gospodarczej.

W sprawach różnych prezes zapoznał Prezydium z postanowieniem Prokuratury Rejonowej o podjęciu zawieszonego dochodzenia i wszczęciu śledztwa p-ko Andrzejowi H podejrzanemu o przywłaszczenie w 2012 r. 23,5 tys. zł. na szkodę Okręgu.

 

Mirosław Iwański

Prezes Zarządu Okręgu

 

Fot. Jarosław Pawlak

 

 

 

Poleć znajomemu

Zdjęcia

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama