Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Nasze wiadomości

LIST OTWARTY DO WĘDKARZY OKRĘGU POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO W KATOWICACH

Aktualności | 2009-06-19 | Publikujący: Okręg PZW w Katowicach

       Zbliża się XXIX Okręgowy Zjazd Delegatów na którym przedstawimy delegatom i zaproszonym gościom dokonania i osiągnięcia ze swej działalności za okres minionej kadencji 2005-2008.
Dlatego też  naszym obowiązkiem jest przybliżenie tych dokonań i osiągnięć szerszej rzeszy wędkarzy. 
       Nowe władze i organy powołane w 2001 i 2005 r. kontynuując przyjęte kierunki działania określone uchwałami zjazdowymi wyprowadziły Okręg z zadłużenia, które wynosiło 718.816,22 zł. Zaciągnięte pożyczki w kołach:  Huta Bankowa, Rybnik, Wodzisław Śl., Tychy, Będzin, Trzebinia, Zabrze Makoszowy i Gliwice na wynagrodzenia dla pracowników i wprowadzone ograniczenie o 10% bieżącej działalność Okręgu zostały przez nowe władze w pierwszym roku swej działalności zwrócone, a ograniczenia działalności przywrócono do normalności. 
       W sferze organizacyjnej opracowaliśmy nowy regulamin ZO określający tryb i zakres prac poszczególnych członków zarządu, w tym Prezydium oraz komisji problemowych. Nowy regulamin pracy rejonów przyczynił się do sprawniejszego nimi zarządzania i dał możliwości nieskrępowanego podejmowania decyzji i prowadzenia merytorycznej dyskusji nad gospodarką rybacko-wędkarską, sportową, młodzieżową, organizacyjną i finansową przyczyniając się do lepszego zarządzania całym Okręgiem przynoszącym wymierne korzyści dla rzeszy naszych wędkarzy. Możemy posłużyć się m.in. następującymi przykładami:

- zwiększyliśmy zarybienie z funduszu Okręgu z 391.372 zł do 1.540.168 zł,
- zwiększyliśmy zarybienie wód Okręgu łącznie z kołami z 1.932.330 zł do 3.137.307 zł,
- zapewniliśmy minimalne zarybienia akwenów do 10 ha na poziomie 700 - 2.100 zł/ha,
- zwiększyliśmy zarybienie każdego akwenu o powierzchni od 10 do 50 ha  dodatkowo 
  o kilka tysięcy zł, w sumie jest to kwota 200.000 zł,
- powiększono areał wód do wędkowania o ok. 2.000 ha.

Uporządkowaliśmy pod względem aktualności wszelkie regulaminy, uchwały i przepisy, które wcześniej uległy dezaktualizacji. 
       W dziedzinie inwestycyjno-gospodarczej przyjęto rozwiązania i je stosowano przy wyborze najkorzystniejszych ofert m.in. - przy zakupie materiału zarybieniowego, robotach budowlanych czy też sprzętu pływającego i ratunkowego. 
       Składka uzupełniająca w wysokości  25 zł za połów ze środków pływających przeznaczana była w całości na wymianę i zakup łodzi i sprzętu ratunkowego na stanicach i rybaczówkach kół. W poprzednich latach środki te nie były przeznaczane na te cele mimo, że były na nie zbierane. Realizując ten cel dokonaliśmy 100% wymiany wyeksploatowanych łodzi, powiększyliśmy ich stan posiadania, a także zapewniliśmy pełne wyposażenie stanic i rybaczówek w sprzęt ratunkowy. Wspomagamy też z tego funduszu prace inwestycyjne na stanicach. 
       Wybudowaliśmy salę konferencyjną, która przynosi nam duże korzyści finansowe, nie musimy już płacić za wynajęcie sal poza Okręgiem. Z sali tej korzystają nie tylko władze i organy Okręgu, ale także bardzo dużo kół organizujących w niej szkolenia, posiedzenia rejonów oraz zebrania i walne zgromadzenia. Zapotrzebowanie na tą sale jest tak duże, że  musieliśmy wprowadzić zapisy. Budowa jej spełniła potrzeby organizacyjne Okręgu. 
       Rozbudowaliśmy oficynę podnosząc budynek o jedno piętro, w którym stworzyliśmy komfortowe warunki pracy dla działu organizacyjnego i sportu, etatowej straży rybackiej, która poprzednio funkcjonowała w pomieszczeniach piwnicznych. W budynku tym przydzielono pomieszczenia dla Komisji Młodzieżowej, Okręgowego Sądu Koleżeńskiego, Rzecznika Dyscyplinarnego i Okręgowej Komisji Rewizyjnej, które wcześniej nie miały takich pomieszczeń i musiały korzystać z gościnności innych działów poza ich godzinach pracy. W budynku tym zostało zlokalizowane archiwum w pełni profesjonalne. Mogą nam pozazdrościć  tej inwestycji nie tylko inne okręgi, ale także niektóre instytucje i zakłady pracy. 
       Przed modernizacją i rozbudową tego budynku nie można było w nim w okresie jesienno-zimowo-wiosennym funkcjonować z uwagi na panującą w nim wilgoć i niską temperaturę. Nie pomagało żadne ogrzewanie. Rozbudowa ta przyczyniła się do poprawy warunków pracy całego biura łącznie z władzami i organami Okręgu, tym samym stworzono lepsze warunki do obsługi działaczy z terenu załatwiających sprawy w siedzibie Okręgu. 
       W zakresie zadań inwestycyjno-remontowych udzielamy pomocy finansowej kołom przeznaczając  na ten cel kwotę ok. 100.000 zł. Zakupiliśmy Gospodarstwo Rybackie Hażlach z perspektywą zwiększenia swoich szans po przystąpieniu do nowych konkursów ofert na obwody rybackie, które w niedalekiej przyszłości zostaną ogłoszone przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej. 
       Zakupiliśmy także nieruchomości w miejscowościach Odra i Buków dla kół, które w tym rejonie prowadzą działalność Związkową. W ramach działalności inwestycyjnej zwiększyliśmy nasz majątek w kadencji 2001 - 2004 o kwotę 956.924,25 zł, a w obecnej kadencji o kwotę 1.087.718,76 zł. 
       Wskaźniki te obrazują kontynuowanie przyjętych przez nas zobowiązań powiększania majątku Okręgu w zakresie przede wszystkim wykupywaniem gruntów pod wodami. 
       Dbając o dobrą kondycję finansową Okręgu  zawiesiliśmy, a następnie zlikwidowaliśmy działalność Zakładu Gospodarki Rybacko-Wędkarskiej, która pochłonęła w latach jej powstania 226.172,99 zł, które nigdy się nie zwróciły w okresie jej działalności. Ponadto Okręg przekazał w formie przedpłat 340.314,24 zł na zakup materiału zarybieniowego, opłacenia składek ZUS i wynagrodzeń, w sumie ponieśliśmy koszty w kwocie 566.487,23 zł. 
       Zmuszeni byliśmy do likwidacji czasopisma „Magazyn Wędkarski", który corocznie dotowaliśmy kwotami od 48.000 do 72.286 zł w sumie dopłaciliśmy do wydawnictwa 426.150,50 zł. Podjęta działania naprawcze przez nowego redaktora naczelnego nie przyniosły żadnej zmiany na lepsze. Dotacje się utrzymywały a sprzedaż i rozdzielnictwo bezpłatne kształtowało się na poziomie ok. 2.500 egz. na ok. 12 tys. egz. nakładu. Rozwiązaliśmy także umowę dzierżawną na Stanicę Wędkarską w Pierzykowicach, na którą poprzednie władze wydatkowały ok. 400.000 zł i corocznie jej utrzymywanie kosztowało nasz Okręg ok. 50.000 zł. Podjęto jeszcze wiele innych działań organizacyjnych i modernizacyjnych, które wyprowadziły nasz Okręg z trudności finansowych i zapewniły nam płynność finansową na kilka miesięcy do przodu. W 2008 r. podjęte przedsięwzięcia w hurtowni „Rawa" przyczyniły się do likwidacji ostatniej deficytowej działalności Okręgu. W miarę poprawiania się kondycji finansowej wszystkie dziedziny naszej działalności systematycznie były wzmacniane finansowo łącznie z wynagradzaniem pracowników biura Okręgu. 
       Stwarzając naszym członkom i wędkarzom dogodne warunki do wędkowania zawieraliśmy porozumienia z okręgami ościennymi i okręgami z głębi kraju na warunkach wzajemnego honorowania składek członkowskich okręgowych, które w pewnym zakresie zastępują składkę krajową jaka funkcjonowała w poprzednich latach. Obecnie wzajemnie honorujemy składki okręgowe z następującymi okręgami: częstochowskim, wrocławskim, szczecińskim, kaliskim, łódzkim, poznańskim, konińskim, wałbrzyskim, bydgoskim, legnickim, skierniewickim, leszczyńskim i elbląskim. 
       Rozszerzyliśmy współpracę międzynarodową podpisując porozumienie z Brandenburgią i Meklenburgią. Na wodach tych landów możemy wędkować za 25€ bez dodatkowych egzaminów i opłat, wystarczy w Okręgu Katowice wykupić odpowiednie zezwolenie w tłumaczeniu dwujęzycznym. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy sportowej z Litwą, Słowacją, Brandenburgią, Meklenburgią , Sachsen-Anhald i okręgiem toruńskim. Porozumienie to jest przyczynkiem do podpisania dalszych porozumień, które w przyszłości umożliwią nam wędkowanie na wodach wymienionych państw i okręgów. 
       Wprowadzenie nowatorskich rozwiązań w dziedzinie sportu i przystosowanie tej dyscypliny do wymogów Polskiej Konfederacji Sportu, powołanie Okręgowego Klubu Wędkarskiego przyczyniło się w dużej mierze do osiągnięć naszych sportowców, którzy na arenie krajowej i międzynarodowej zdobyli łącznie w minionej kadencji 58 medali w tym: 20 złotych, 14 srebrnych i 24 brązowe w mistrzostwach kraju, Europy i świata. Do wyróżniających się zawodników należą medaliści mistrzostw świata, Europy  i Polski:

- w dyscyplinie rzutowej: Marek Noga, Włodzimierz Targosz, Zbigniew Mośko, Damian i Paweł Sobota, Joanna Lang, Oliwia Mośko,
- w dyscyplinie spinningowej: Dariusz Wowra, Tomasz Duer, Piotr Stokfisz, Zbigniew Karolewski,
- w dyscyplinie muchowej: Mieczysław Dziadura,
- w dyscyplinie spławikowej: Termina Bożena, Agnieszka Prus, Joanna Drgas, Paweł Szlachta, Mariusz Walczyk, Ryszard Brąclik,
      Marcin Walczyk, Łukasz Brąclik, Mariusz Wilk, Maciej Białdyga.

       Praca z młodzieżą w Okręgu rozwija się z dużym zaangażowaniem opiekunów ds. młodzieży, którzy na tym trudnym odcinku szkolą najmłodszych adeptów wędkarstwa kształtując ich świadomość lepszego rozumienia problemów środowiska i prowadzą do wykształcenia postaw przyjmowania odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.  Osiągają z nimi znaczące sukcesy nie tylko wędkarskie, ale także w różnego rodzaju konkursach ekologicznych, zręcznościowych i wiedzy o społeczeństwie. W turniejach międzynarodowych i krajowych zajmują czołowe miejsca w klasyfikacji indywidualnej i drużynowej. Należy tu wymienić młodzieżowców: Pawła i Damiana Sobotów, Mateusza Stępniewskiego, Macieja Bałdygę, Marcina Żurka, Oliwię Mośko, Joannę Drgas, Adriana Grabińskiego, Natalię Popowską, Michała Barwickiego, Daniela Czokało, Mariusza Hebel uczestnika mistrzostw świata kadetów, Łukasza Knopik, Kamila Sojkę, Rafała Orzeł i wielu innych, którzy godnie reprezentują nasz Okręg zdobywając liczne trofea i nagrody. W kraju jesteśmy postrzegani jako jedni z najlepszych. 
       Przedstawiliśmy w telegraficznym skrócie nasze osiągnięcia i dokonania, które odbywały się przy jednej z najniższych składek okręgowych w kraju zapewniających nam płynność finansową w każdym roku sprawozdawczym. 
       Przedstawiając niniejszą informację dla wiadomości wędkarzy zamierzamy w następnej kadencji cyklicznie zamieszczać wszelkie informacje o pracy władz i organów Okręgu.

 

Z wędkarskim pozdrowieniem Prezydium ZO PZW Katowice. 

 

Katowice, dnia 18.06.2009 r

Poleć znajomemu

Dodaj komentarz

Informacja
Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.

Komentarze

Komentarze (4)

 • Mazur Maciej Data dodania: 12 lat temu Oceń: 3 + / -

  szczuply_maciek

  Bardzo lakoniczny list z naciskiem na kasę. Może by tak zamiast tego napisać że zawody nie będą prowadzone na "martwej rybie" jak np. te zoorganizowane na Przemszy i Pogorii. Wszedłem dzisiaj i po oglądnięciu kilku fotek z martwymi rybami na tle meblościanek i przeczytaniu kilku relacji jestem zażenowany. Może dla Straży Rybackiej bardziej przydałoby się częściej pojawiać się nad wodą? Od 3 lat nikt mnie nie kontrolował nad wodą a jestem częstym bywalcem. Prawo prawem a jego egzekfowanie to drugie. Może Okręg zadbałby też o wypuszczanie okazów ryb do wody a nie dawanie im w łeb. Dla mnie i pewnie dla wielu prawdziwych spinningistów to by było bardziej rzeczowe

  pozdrawiam Maciek Mazur

 • darek63 Data dodania: 12 lat temu Oceń: 8 + / -

  darek63

  Mam pytanie ? Czy już zostali wybrani nowi i ci sami działacze okręgu pzw Katowice?Jakoś nie chcą pochwalić się tymi wyborami.A tak bardzo chwalą się swoimi sukcesami,tylko pogratulować.

 • Niepokorny Marcin Data dodania: 12 lat temu Oceń: 8 + / -

  Kalfus masz rację i też tego życzę paną pod krawatami,którzy mają wędkarzy głęboko w d.....Liczy sie dla nich walka z Z.O. opole i na wzajem.Szczytem,było wprowadzenie zakazu wjazdu przez wał na rogach!!!!jestem w trakcie pisania wezwania do oddania pieniędzy za składkę katowicką ,którą zapłaciłem 2 tygodnie przed wprowadzeniem zakazu.Zapłaciłem z myślą o "patelni" na rogach a teraz to mogę je spalić.
  Pozdrawiam
  Podpisany
  MARCIN OSMAŃSKI

 • kalfus3 Data dodania: 12 lat temu Oceń: 7 + / -

  Zerwaliście umowę z Opolem na wędkowanie w Odrze na terenie K-Kożle.Co na pewno odbije się wam wielką czkawą a może i nawet s...czką,czego wam po wyborach z radością życzę.

Nasze Menu

Nasze filmy

Nasze wiadomości

Ostatnio komentowane wiadomości

Nasi członkowie

Nasze zdjęcia

Ilość odwiedzin

Reklama