Obwody Rybackie

Okręgu PZW w Katowicach

Powiadom znajomego:

 

                   Obwody Rybackie        

           użytkowane przez Okręg PZW w Katowicach

 

  Objaśnienia:
 (L) – lewostronny dopływ

(P) – prawostronny dopływ
 p. – potok

 

I. REGION WODNY MAŁEJ WISŁY

1. Obwód rybacki rzeki Mała Wisła - nr 3
Obwód obejmuje wody rzeki Mała Wisła od usytuowanego poniżej zapory zbiornika Goczałkowice nowego jazu w km 35+888 do osi podłużnej mostu w ciągu linii kolejowej Chełmek – Oświęcim, poniżej ujścia rzeki Przemszy (granica regionu wodnego Małej Wisły i Górnej Wisły wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód zbiornika Paprocany w m. Tychy oraz z wyłączeniem wód rzek Pszczynka  i  Przemsza.
Rzeka Wisła w granicach obwodu - długość 35,888 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): Iłownica (P), Pogórzanka (L), Zlewaniec (P), Łański (L), Borówka (L), Jasienica (P), Bierowina (P), Szeroki (P), L (L), M (L), Wysoki (P), Kamienny, Łazianka (L), Międzyrzecki (P), Wapienica (P), Kanał Ulgi (L), Starobielski II (P), Rudawka (L), Żydowski (P), Barbara (P), Biała (P), Cosek (P), Bysterka (L), Macherawy (L), Mesznianka I (P), Mesznianka II (P), Wilkówka (P), Białka (L), Skleniec/Szkleniec (P), z Magórki (L), Olszówka (L), Bystrzanka (P), OL-III, Straconka/Woda Stracenska (P), Mrażewica (P), Mała Straconka (L), ST-3 (P), Kamienicki II/Kamieniczanka (L), Kamienicki I (L), Niwka/Lipnicki (P), Nad Gajerką, NI-3, Kamienny, Potok Starobielski/Starobielski I (L), Lotniczy (P), Krzywa (P), Świerkówka (L), Kromparek (P), Łękawka (P), Podleśny (P), Pasiecki (P), Macocha (L), Dankówka (P), Bijasowicki (L), Golawiecki (L), Gostynia/Gostyń/Gostynka (L), Zgoński (L), Żwakowski (L), Paprocański (L), Młynówka Urbanowicka (L), Tyski (L), Browarniany (P), Wrtogłowiecki (L), Nowotyski (P), Mleczna (L), Ławecki/Przyrwa (L), Stawowy (L)

 

2. Obwód rybacki rzeki Przemsza – nr 2
Obwód obejmuje wody rzeki Przemsza na odcinku od linii prostej stanowiącej przedłużenie prawego brzegu rzeki Biała Przemsza do linii prostej łączącej punkty zbiegu lewego brzegu rzeki Mała Wisła z lewym brzegiem rzeki Przemsza i zbiegu lewego brzegu rzeki Mała Wisła z prawym brzegiem rzeki Przemsza wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie i odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzeki Biała Przemsza.|
Rzeka Przemsza w granicach obwodu długość - 23,9 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): Byczynka, Kanał Matylda, Kosztowski, Imielinka, Rothera

 

3. Obwód rybacki rzeki Pogoria – nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Pogoria od jej źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu lewego brzegu rzeki Przemsza z lewym brzegiem rzeki Pogoria i zbiegu lewego brzegu rzeki Przemsza z prawym brzegiem rzeki Pogoria wraz z wodami zbiorników wodnych Pogoria I, Pogoria II i Pogoria III oraz wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
Rzeka Pogoria w granicach obwodu długość - 10,6 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): Babia Ława, Kanał Hutniczy, Potok zagórski oraz zbiorniki Pogoria I, Pogoria II, Pogoria III

4. Obwód rybacki rzeki Biała Przemsza – nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Biała Przemsza od jej źródeł (potok Suchy) do linii prostej łączącej punkty zbiegu lewego brzegu rzeki Przemsza z prawym brzegiem rzeki Biała Przemsza i zbiegu lewego brzegu rzeki Przemsza z lewym brzegiem rzeki Biała Przemsza wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem stawów rybnych zlokalizowanych na potoku Dzdzenica w m. Cieślin i na potoku Sztoła w m. Bukowno, z wyłączeniem wód potoku Centara.
Rzeka Biała Przemsza w granicach obwodu długość - 63,9 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): Sucha, spod Podlesia, Dzdzenica, Ryczówek, Centuria, Biała, Stolnia, Sztoła, Baba, Kozi Bród, Żabnik, Jaworznie, Łużnik, Bobrek, potok spod Gońca, Rakówka, Laski, p. Jamki, Rów Morti, Kanał Burki 


 

5. Obwód rybacki potoku Centara – nr 2
Obwód obejmuje wody potoku Centara od jego źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu lewego brzegu potoku Centara z prawym brzegiem rzeki Biała Przemsza i prawego brzegu potoku Centara z prawym brzegiem rzeki Biała Przemsza, wraz z wodami zbiornika Wolbrom oraz wody dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.

 

6. Obwód rybacki rzeki Brynica – nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Brynica od jej źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu prawego brzegu rzeki Przemsza z lewym brzegiem rzeki Brynica i zbiegu prawego brzegu rzeki Przemsza z prawym brzegiem rzeki Brynica, wraz z wodami zbiornika Kozłowa Góra na rzece Brynica, wodami zbiorników Rogoźnik I i Rogoźnik II na potoku Rogoźnik oraz wody dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
Rzeka Brynica w granicach obwodu długość - 44,2 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku):, Brynica II (P), Trzonia (L), Czeczotka/Czeczówka, Ożarowica/Ożarowicki, Spod Nakła (P), Ciek z Podłącznej, Ciek z Żyglina, Rów Świerklaniecki (P), Rów z Radzionkowa (P), Szarlejka (P), Seget (L), Jaworznik z kanałem (L), Rów z Dąbrówki (P), Wielonka (L), Rów Michałkowicki (P), Rawa (P), Czarny Rów, Suez (L), Leśny (P) oraz zbiorniki - Kozłowa Góra, Rogoźnik I, Rogoźnik II

  

7. Obwód rybacki rzeki Przemsza – nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Przemsza (Czarna Przemsza) na odcinku od jej źródeł do linii prostej stanowiącej przedłużenie prawego brzegu rzeki Biała Przemsza, wraz z wodami zbiornika Przeczyce oraz wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód rzek Pogoria i Brynica.
Rzeka Czarna Przemsza w granicach obwodu długość - 63,8 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku):, Ogrodzieniec (L), Masłonica (L), Rokitniki (L), Smudzówka/Leśniaki (P), Żelisławicki (P), Pustkowiec (L), Potok spod Łaz, Potok Kierszula, Potok z Nowej Wsi, Potok spod Wysokiej, Potok spod Dziechciarzym, Potok spod Łysej Góry, Potok spod Brudzowic, Rów Międzyrzecki, Potok spod Boguchwałowic, Jordan (P), Szeligowiec (P), Mitręga (L), Wojkowicki (L), Toporowicki (P), Trzebyczka (L), Rów z Podwarpia, Rów Ujejski, Rów z Cierni, Pagor (P), Rów Malinowicki, Psarski (P), Glinice (P), Rów Brzęczkowicki, Rów Gzichowski, Rów Gzichowski, Rów Sarnowicki, Bolina (P), Bolina Południowa II (P), Bolina Południowa (P), Brzęczkowicki (L) oraz Zbiornik Przeczycki

 

8. Obwód rybacki rzeki Pszczynka – nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Pszczynka od jej źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu lewego brzegu rzeki Mała Wisła z prawym brzegiem rzeki Pszczynka i zbiegu lewego brzegu rzeki Mała Wisła z lewym brzegiem rzeki Pszczynka, wraz z wodami zbiornika Łąka i wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym  dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
Rzeka Pszczynka w granicach obwodu długość - 45,8 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): Korzeniec (Korzenica), Korzyniec Południowy, Korzyniec Północny, Dokawa, p. od Studzienic, ciek P-1, p. Stenclowski, kanał Branicki, p. Nieradka, p. Studzieński, p. Pawłówka, p. Warszowicki, p. Szczurowiec p. Skrzeczkowski, p. Dębinka, p. Borynia oraz zbiornik zaporowy Łąka

  

9. Obwód rybacki zbiornika Kuźnica Warężyńska nr 1
Obwód obejmuje wody zbiornika Kuźnica Warężyńska wraz z wodami doprowadzalników potoku Trzebyczka i rzeki Przemszy do czaszy zbiornika, licząc od pierwszego progu na doprowadzalnikach, oraz odprowadzalnikiem wód ze zbiornika do linii prostej łączącej punkty zbiegu lewego brzegu rzeki Przemsza i prawego brzegu odprowadzalnika oraz lewego brzegu rzeki Przemsza z lewym brzegiem odprowadzalnika.

 

II. REGION WODNY GÓRNEJ WISŁY

 

10. Obwód rybacki rzeki Wisła - nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku od linii prostej stanowiącej granicę regionu wodnego Małej Wisły z regionem wodnym Górnej Wisły do linii prostej będącej przedłużeniem lewego brzegu uchodzącej do niej rzeki Skawa wraz z wodami kanału: Kanał Oświęcim – Przeciszów, oraz wody dopływów rzeki Wisła na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem wód rzek Soła i Chechło.
Rzeka Wisła w granicach obwodu długość - 22.3 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): Gromiecki, Bachórz spod Hemplówki, Płażanka (Płaska), Kopalnianka, Kanał Żeglowny Dwory, Włosienka, Rów Podymacz II, Zimna Wódka, Macocha (Poręba), Rów Niwa-Kmiecie, Rów Podymacz l, Rzepka lewy dopływ potoku Gromieckiego, Zimna Woda prawy dopływ Zimnej Wódki, Bukowiec
prawy dopływ Macochy, prawy dopływ Bachórza z Głębowic

 

11. Obwód rybacki rzeki Chechło - nr 1
Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Chechło od jej źródeł do ujścia do rzeki Wisła wraz z wodami zbiornika zaporowego Chechło koło miejscowości Trzebinia oraz wody dopływów na tym odcinku wraz z wodami naturalnych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
Rzeka Chechło w granicach obwodu długość - 25,1 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): Myślachówka*, Luszówka*, Pstruźnik (Ropa)*, Prawy dopływ z Młoszowej* oraz zbiornik zaporowy Chechło k. Trzebini

 

III. REGION WODNY GÓRNEJ ODRY

  

12. Obwód rybacki rzeki Odra – nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Odra na odcinku od granicy Rzeczypospolitej Polskiej m. Chałupki w km 20+000 do granicy regionów wodnych Górna Odra i Środkowa Odra w km 98+600 w m. Kędzierzyn Koźle wraz z wodami jej dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka z wyłączeniem wód rzeki Opawa, Olza, Psina, Ruda, Bierawka i Kłodnica.
Rzeka Odra w granicach obwodu długość - 94,9 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): Bełk, Łęgoń I, Łęgoń II, Łęgoń III, Syrynka, Pilarka, Ciek K-2, Ciek K-1, Kanał ulgi Odry, Plęśnica, Księżok, Kanał Rybacki, Łęgoń, Ciechowicki I, Bodek, Dzielnica/Dzielniczka, Cisek, Ligocki, Rudnik

13. Obwód rybacki rzeki Olza – nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Olza na odcinkach rzeki biegnących po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na jej odcinkach, po których granica Rzeczypospolitej Polskiej biegnie środkiem nurtu:

  • od jej źródeł do granicy Rzeczypospolitej Polskiej w m. Jasnovce,
  • wzdłuż granicy Rzeczypospolitej Polskiej od km 40+980 – km 25+800, od km 12+750 – km 8+570 i od km 5+850 – km 0+000,
  • wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do tych wód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzeka Olza w granicach obwodu od źródeł do granicy w Jasnowicacj 17 km, oraz w granicy Państwa pozostała część długość - 42,2 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): Ostry, Roztoka, Płomity Wielkie, Mały Połomity, Olecka, Prądowiec, Gliniany, Dupniański, Jaworzynka, Bystrzański, Młocisko, Potok Listnice / Lesznianka, Pucówka, Biały Potok, Zimne Wody, Kojkowicki, Glinik, Bobrówka, Młynówka Cieszyńska Kraśnianka / Krasna, Bielowiec, Sarkandra, Kalembianka, Boguniówka, potok Spod Łysej, Szotkówka, Mszanka, Jarzębinka, Ruptawka, Gmyrdek, Lesznica /Leśnica, Radliński, Jedłownicki, p. z Markłowic, Krotoszanka, Kanał Ulgi, Kościelnik, p. ze Skrzyszowa, Górnik

14. Obwód rybacki rzeki Piotrówka – nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Piotrówka na odcinkach biegnących po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na jej odcinkach, po których granica obszaru Rzeczypospolitej Polskiej biegnie środkiem nurtu:

  • od jej źródeł do granicy Rzeczypospolitej Polskiej w m. Marklowice Górne w km 14+300,
  • wzdłuż granicy Rzeczypospolitej Polskiej od km 8+ 300 – km 0+000
  • wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do tych wód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rzeka Piotrówka w granicach obwodu długość - 31,4 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): Lutnia, Spod Siko, Szotnica/Szodnica, Kaczor, Pielgrzymówka, Bzianka, Pruchnianka, Pająkówka.

15. Obwód rybacki rzeki Ruda – nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Ruda na odcinku od jej źródeł do osi mostu w ul. Gliwickiej w Rybniku w km 31+056 wraz z wodami jej dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem stawów rybnych zlokalizowanych na potoku z Kamienia w km 0+150 – km 0+590.
Rzeka Ruda w granicach obwodu długość - 22,3 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): p. z Kamienia, p. z Przegędzy, p. Boguszowicki, Kłokocinka, Jesionka (Woszczycki), p. Pawłowicki, Biały Potok 

 

16. Obwód rybacki zbiornika Rybnik – nr 2

Obwód obejmuje wody rzeki Ruda na odcinku od osi mostu w ul. Gliwickiej w Rybniku w km 31+056 do osi mostu w ul. Cisowej w m. Rybnik – Stodoły w km 23+584 wraz z wodami zbiornika Rybnik i wodami zbiorników bocznych: Gzel, Pniowiec, Grabownia i ich dopływów oraz wodami dopływów tego odcinka.

17. Obwód rybacki rzeka Ruda – nr 3
Obwód obejmuje wody rzeki Ruda na odcinku od osi mostu w ul. Cisowej w Rybniku - Stodoły w km 23+584 do linii prostej łączącej punkty zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki Ruda i zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Ruda wraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka, z wyłączeniem stawów rybnych zlokalizowanych na rzece Sumina w km 24+815 – km 24+950 i w km 23+920 – km 23+655.
Rzeka Ruda w granicach obwodu długość - 23,9 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): Kanał Ulgi Rudy, Potok z Ochojca, Rudka, Wierzbnik, Raczek, Czerwona Woda, Ciechowicki II, Ciek Humina, dopływ Suminy lewostronny Humina, potok Bodek, Młynówka

 

 

18. Obwód rybacki rzeki Bierawka – nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Bierawka od jej źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z prawym brzegiem rzeki Bierawka i zbiegu prawego brzegu rzeki Odra z lewym brzegiem rzeki Bierawka, wraz z wodami zbiornika Tama i jego dopływów oraz wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
Rzeka Bierawka w granicach obwodu długość - 55,5 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku) : Jordanek, Jaśkowicki, Książenicki, Szczygłowicki, Wilcza, Knurówka, Żernicki, Sośnicowicki/Łękawa, Młynówka, Sierakowicki, Przekopa.

19. Obwód rybacki rzeki Kłodnica – nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Kłodnica na odcinku od jej źródeł do wlotu do zbiornika Dzierżno Duże wraz z wodami zbiornika Dzierżno Duże, wodami Kanału Gliwickiego od Portu Gliwice do bramy górnej śluzy Dzierżno oraz wody dopływów na tym odcinku.
Rzeka Kłodnica w granicach obwodu długość - 75 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): Kokociniec, Ślepiotka, Rów z Panewnik, Jamna, Żabica, Promna, Chudowski, Ornontowicki, Bujakowsk, Od Baszy, Kochłówka/Bielszowicki, Cienka, Czarniawka, Guido, Bytomka, Rów Rudzki, Mikulczycki/Rokitnicki, Graniczny Rów, Ostropka/Ostróżka, Wojtowianka, Kotłówka oraz Zbiornik Dzierżno Duże

20. Obwód rybacki rzeki Drama - nr 1
Obwód obejmuje wody rzeki Drama od jej źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu północnego brzegu Kanału Gliwickiego z lewym brzegiem rzeki Drama i zbiegu północnego brzegu Kanału Gliwickiego z prawym brzegiem rzeki Drama, wraz z wodami zbiornika Dzierżno Małe i jego dopływów, oraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
Rzeka Drama w granicach obwodu długość – 18,4 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): p. z Ptakowic, p. Sroczka, p. Grzybowicki, p. Wierszówka, p. Karchowicki, p. Pniowski, p. od Paczyn oraz zbiornik Dzierżno Małe.

21. Obwód Rybacki potoku Toszeckiego – nr 1
Obwód obejmuje wody potoku Toszecki od jego źródeł do linii prostej łączącej punkty zbiegu prawego brzegu rzeki Kłodnica z lewym brzegiem potoku Toszecki i zbiegu prawego brzegu rzeki Kłodnica z prawym brzegiem potoku Toszecki, wraz z wodami zbiorników Pławniowice i Słupsko, ich dopływami oraz z wodami dopływów, starorzeczy i innych zbiorników wodnych o ciągłym dopływie lub odpływie do wód tego odcinka.
Potok Toszecki w granicach obwodu długość – 14,8 km

dopływy (nazwa rzeki/potoku): Ligocki, Dłużniczka, Pisarzówka oraz zbiorniki Pławniowice Małe, Pławniowice, Słupsko (w budowie, przewidywane napełnienie 2004/5 r

  obwody rybackie OPZW Katowice  .pdf