Zbiornik Sosina Regulamin

Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny “ Sosina ”

Powiadom znajomego:

Strona Okręgu

 

 

 

Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny “ Sosina ”  

 

  

Ośrodek położony jest w odległości 10 km od centrum miasta w otoczeniu kompleksu leśno-łąkowego. Zbiornik o powierzchni 50 ha służy celom rekreacyjnym oraz do uprawiania sportów wodnych. Na terenie obiektu położone są ośrodki wypoczynkowe, kluby żeglarskie, wypożyczalnie sprzętu wodnego, funkcjonuje kąpielisko strzeżone oraz sezonowe punkty gastronomiczno-handlowe. Istnieje również możliwość uprawiania wędkarstwa, korzystania z boisk do siatkówki plażowej oraz grzybobrania w okolicznych lasach.

 

Regulamin porządkowy

 

1. Ośrodek Wypoczynkowo-Rekreacyjny “Sosina” jest obiektem ogólnie dostępnym i

    służy do wypoczynku, rekreacji i uprawiania sportów. 

2. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do stosowania się do ogólnie

    przyjętych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności do przestrzegania: 
   - regulaminów kąpieliska strzeżonego, domków letniskowych, pola namiotowego
   - regulaminów imprez organizowanych na terenie Ośrodka,
   - przepisów Polskiego Związku Wędkarskiego,
   - przepisów regulujących żeglugę sportową i turystyczną na wodach   
     śródlądowych,
   - przepisów kodeksu drogowego
3. Dzieci do lat 7 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób

    dorosłych.
4. Wjazd na teren Ośrodka w sezonie letnim jest odpłatny. Szczegółowe zasady i

    sposób odpłatności reguluje zarządzenie Dyrektora MCKiS.
5. Działalność gastronomiczno-handlowa może odbywać się jedynie za zezwoleniem

     administratora obiektu.
6. W południowej części zbiornika wodnego w sezonie letnim zorganizowane jest

     kąpielisko strzeżone. Kąpiel w miejscach poza kąpieliskiem strzeżonym jest

     niebezpieczna i może odbywać się na wyłączną odpowiedzialność osób

     kąpiących. 
7. Na terenie zbiornika wodnego dozwolone jest korzystanie ze sprzętu pływającego

     bez napędu motorowego.

8. Do korzystania z jednostek pływających o napędzie motorowym uprawnione są

     następujące służby:
   - WOPR
   - Policja,  
   - Straż Pożarna oraz Straż Rybacka,
9. Korzystanie ze sprzętu pływającego o napędzie motorowym w celu uprawiania

     sportów wodnych dopuszczone jest wyłącznie w zachodniej części zbiornika

     oznaczonej na planie linią niebieską i może odbywać się za specjalnym

     zezwoleniem Administratora Obiektu.
10. Wschodnia część zbiornika wraz z wyspą oznaczona na planie kolorem zielonym

      stanowi strefę ciszy. Zabronione jest wychodzenia na teren wyspy, która jest

      siedliskiem ptactwa wodnego i stanowi rejon ściśle chroniony.    
11. Zabrania się kąpania w zbiorniku zwierząt domowych i gospodarskich, za

      wyjątkiem psów ratowniczych.
12. Osoba przebywająca na terenie ośrodka z psem powinna sprawować nad nim

      pełną kontrolę poprzez użycie
      smyczy oraz kagańca.
13. Zabrania się przebywania z psami na terenie kąpieliska strzeżonego oraz w

      obrębie plaż piaszczystych.    
14. Zezwala się na palenie ognisk tylko w miejscach wyznaczonych.
15. Zabrania się Zgrillowania w rejonie plaż piaszczystych.
16. Zabrania się zanieczyszczania terenu ośrodka, wycinania drzew, krzewów i

      gałęzi, używania w rejonie plaż i zbiornika wodnego środków chemicznych.    
17. Zabrania się poruszania  pojazdami mechanicznymi poza wyznaczonymi ciągami

      komunikacyjnymi, dotyczy to w szczególności używania motorowerów, motocykli,

      quadów, w rejonie skarp, piaszczystych plaż oraz terenów zielonych.  
18. Zabrania się biwakowania poprzez rozstawianie namiotów oraz ustawianie

       przyczep kempingowych poza obszarem wyznaczonego pola biwakowego lub

       ośrodka letniskowego.         
19. Zabrania się wędkowania ze sprzętu pływającego.

 

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Kodeksu Wykroczeń.

 

Osoby odpowiedzialne: 

          
Krzysztof  Wojtoń - gł. Specjalista ds. Technicznych        tel. (32) 745 – 10 – 30 wew. 44          
Zbigniew Lorek – Specjalista ds. obiektu                          tel. 691 – 545 – 996

 

 

Ośrodek Wypoczynkowy Sosina