Okręgowy Sąd Koleżeński - zaproszenie na zawody spławikowe

Jarosław Pawlak

 

KOMUNIKAT  OSK

Okręgowy Sąd Koleżeński i Rzecznik Dyscyplinarny ZO PZW w Katowicach, organizują  w dniu 20 lipca 2024 roku (sobota), zawody  spławikowe. Dopuszcza się używanie „bata” do 8 m, „odległościówki”  lub  „bolonki”  (bez „tyczki”).   Miejscem zawodów będzie  zbiornik „Długie” w m. Rajsko  koło Oświęcimia. 

Zbiórka uczestników  do godz. 6.00 obok  wiaty  przy głównym parkingu. 

Prawo startu w zawodach mają Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego kół i Rzecznicy Dyscyplinarni zarządów kół naszego okręgu. 

Opłatę startowego w kwocie 80.00 zł  od osoby należy wnieść do kasy w ZO PZW w Katowicach w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 czerwca 2024. Należy podać: imię i nazwisko zawodnika, funkcja w kole (Sąd/Rzecznik), nazwa i nr koła.  Brak tych danych spowoduje odrzucenie zgłoszenia.

Ze względu na ograniczoną ilość stanowisk na zbiorniku, do zawodów dopuszczonych zostanie pierwszych 80 osób, które dokonają prawidłowej wpłaty startowego. Liczy się data wpływu opłaty.

Harmonogram i szczegóły organizacyjne zawodów zostaną przedstawione w następnym komunikacie.

 

 Za organizatora:  

Zbigniew Rakoczy  - Przewodniczący  OSK