7 Kwietnia
Planowane

Grand Prix Okręgu Seniorów – spławik 1 tura

Powiadom znajomego:

KOMUNIKAT nr 1 Grand Prix Okręgu  w Wędkarstwie Spławikowym Seniorów – 1 tura

Okręgowy Kapitanat Sportowy informuje, że zgodnie z Kalendarzem Imprez Sportowych na 2024 r., organizuje dnia 7 kwietnia 2024 roku na kanale rzeki Odry w miejscowości Zwanowice, 1 turę zawodów Grand Prix Okręgu w Wędkarstwie Spławikowym Seniorów. W zawodach biorą udział drużyny Kół, Klubów lub drużyny koleżeńskie oraz zawodnicy indywidualni. Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna i drużynowa (drużyn 3-osobowych).

W trakcie sezonu, nie będzie możliwa migracja zawodnika do innej drużyny – skład drużyny mogą uzupełnić wyłącznie nowi zawodnicy lub startujący wcześniej indywidualnie.

Każdy zawodnik musi posiadać pojemnik na ryby gatunków nierodzimych.

Zgodnie z uchwałami ZO z dnia 24.02.2024 r. nr 6 i 36, od uczestników będą pobierane opłaty startowe. Opłatę startową w wysokości 60,00 złotych od zawodnika i 30,00 zł od osoby towarzyszącej, należy dokonać poprzez przelew bankowy (mogą wpłacać zarówno koła/kluby jak i indywidualnie sami zawodnicy) na konto: Santander Bank Polska S.A. 62 1090 2138 0000 0001 5699 5894 najpóźniej do dnia 2 kwietnia b.r. W tytule przelewu należy podać datę i nazwę zawodów oraz nazwę drużyny, a jednocześnie zgłoszenia uczestników należy dokonać w formie elektronicznej na adres e-mail: sport@pzw.opole.pl poprzez podanie nazwy drużyny, imienia i nazwiska zawodnika, trenera, osoby towarzyszącej, za których dokonywana jest wpłata. Po tym terminie lista uczestników ukaże się na stronie internetowej Okręgu PZW, a zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Zawody rozegrane zostaną zgodnie z obowiązującymi „Zasadami Organizacji Sportu Wędkarskiego Część 3 – Regulamin Zawodów w Wędkarstwie Spławikowym”.

Zgłoszenie zawodnika do zawodów jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie jego nazwiska oraz wizerunku w relacjach z zawodów i na publikowanej liście startowej.

Program zawodów:

do godz. 7.00 – zbiórka zawodników, UWAGA!!! Każdy zawodnik potwierdza swoje uczestnictwo w sekretariacie zawodów własnoręcznym podpisem za okazaniem legitymacji członkowskiej z opłaconymi składkami za 2024 rok.

7:05 – otwarcie zawodów
7:10 – losowanie sektorów i stanowisk
7:30 – dojazd i dojście do sektorów
8:00 – pierwszy sygnał, wejście na stanowiska, przygotowanie do zawodów
8:40 – drugi sygnał, 5 minut do kontroli zanęt i przynęt (zanęty gruntowe muszą być przedstawione do kontroli w wiadrach z podziałką, a przynęty w pudełkach oznaczonych i cechowanych)
9:50 – trzeci sygnał, nęcenie
10:00 – czwarty sygnał, rozpoczęcie zawodów
13:55 – piąty sygnał, (5 min do końca zawodów)
14:00 – szósty sygnał,( koniec zawodów), ważenie
15:30 – ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, zakończenie zawodów.

Organizator zawodów w zależności od warunków zastrzega sobie prawo zmian w harmonogramie i regulaminie zawodów.

Przypominamy: zawodnik może zostać zdyskwalifikowany za stawienie się na zawody w niepełnej dyspozycji psychofizycznej lub używanie w czasie trwania zawodów środków zmniejszających tę dyspozycję. 

 

 

Program zawodów

    Podobne zawody