Powiadom znajomego:

Miejscowość
Libiąż
Województwo
Małopolskie
Powiat
Chrzanowski
Gmina
Libiąż

Powiadom znajomego:

Łowisko na mapie

Regulamin łowiska

Regulamin łowisk specjalnych

nr 224 Rzepka, nr 229 Średni, nr 232 Lasówka i nr 235 Pusty

I Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:

Łowiska specjalne nr 224 Rzepka, 229 Średni i nr 235 Pusty zlokalizowane w Libiążu (Szyjki) przy ul. Stawowej natomiast łowisko nr 232 Lasówka przy ul. Dąbrowskiego. Łowiska są typu mieszanego.

 

II Gospodarz łowiska:

Gospodarzem w/w łowisk specjalnych jest Koło PZW nr 90 Janina w Libiążu przy TAURON Wydobycie S.A. Kontakt telefoniczny z komendantem SSR: 519 187 676.

 

III Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

1. Na łowiskach obowiązuje wspólny regulamin oraz wspólne „Zezwolenie na amatorski połów ryb wędką na łowiskach specjalnych nr 224 Rzepka, nr 229 Średni, nr 232 Lasówka i nr 235 Pusty”.

 

2. Prawo do wędkowania na w/w łowiskach mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po nabyciu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowiskach specjalnych nr 224 Rzepka, nr 229 Średni, nr 232 Lasówka i nr 235 Pusty na dany rok kalendarzowy.

 

3. Wędkowanie dozwolone jest w danym momencie wyłącznie na jednym łowisku.

4. Rejestracja złowionych ryb jest obowiązkowa. Wędkarz po złowieniu ryby limitowanej i włożeniu jej do siatki bezzwłocznie wpisuje ją do rejestru przed ponownym zarzuceniem wędki.

 

5. Rejestr złowionych ryb znajduje się w Zezwoleniu.

6. Wędkowanie na zbiornikach dozwolone jest wyłącznie z brzegu.

7. Na łowiskach obowiązuje nakaz używania podbieraka podczas wędkowania.

8. Podczas wędkowania w porze nocnej stanowisko wędkarskie musi być obowiązkowo oświetlone światłem widocznym 360 stopni.

9. Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia łowiska w uzasadnionych przypadkach, na czas zarybiania oraz podczas organizowania zawodów wędkarskich.

 

10. Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w aktualnych „Ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach”. Podczas kontroli należy udostępnić dokumenty, sprzęt wędkarski, złowione ryby a także używane przynęty i zanęty.

 

11. Młodzież w wieku do 14 lat ma prawo wędkować na 1 wędkę wyłącznie metodą spławikową w ramach uprawnień i limitu połowu ryb swojego opiekuna. Przekazanie uprawnień nie wyklucza wędkowania opiekuna na dwie wędki.

 

12. Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowisk specjalnych nr 224 Rzepka, nr 229 Średni, nr 232 Lasówka i nr 235 Pusty” jak również łowienie na zaśmieconym łowisku (bez względu na stan jaki zastał przed rozpoczęciem wędkowania) może skutkować upomnieniem bądź nawet zatrzymaniem Zezwolenia przez osoby do tego upoważnione bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, skierowanie sprawy do właściwych organów dyscyplinarnych oraz odmowy jego nabycia w roku następnym.

 

IV Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość składek na zagospodarowanie i ochronę łowiska:

 

1. Ze względu na ograniczoną liczbę stanowisk pierwszeństwo w nabyciu zezwoleń przysługuje dotychczasowym ich posiadaczom.

 

2. Zezwolenie można nabyć w rybaczówce Koła nr 90 Janina w Libiążu przy ul. Stawowej 2 (ośrodek rekreacyjny na Szyjkach) w dniach:

 

- w miesiącach od lutego do końca maja – w każdy poniedziałek w godz. 17:00 – 19:00.

 

3. Wysokość składki wynosi:

- 600,00 zł – składka normalna uprawniająca do zabrania 30 szt. ryb limitowanych (karp, szczupak, sandacz, amur, lin, pstrąg),

 

- 420,00 zł – składka normalna uprawniająca do zabrania 30 szt. ryb limitowanych (karp, szczupak, sandacz, amur, lin, pstrąg) – przysługuje wędkarzom, którzy przepracowali co najmniej 10 godzin na łowisku, członkom uczestnikom do lat 16 oraz wędkarzom po 70 roku życia a także wędkarzom posiadającym I grupę inwalidzką lub znaczny stopień niepełnosprawności,

 

- 500,00 zł – składka ulgowa uprawniająca do zabrania 13 szt. ryb limitowanych (karp, szczupak, sandacz, amur, lin, pstrąg) – przysługuje wyłącznie młodzieży w wieku do 25 lat zrzeszonej w PZW,

 

- 310,00 zł – składka ulgowa uprawniająca do zabrania 13 szt. ryb limitowanych (karp, szczupak, sandacz, amur, lin, pstrąg) – przysługuje członkom uczestnikom do lat 16 oraz wędkarzom po 70 roku życia, wędkarzom posiadającym I grupę inwalidzką lub znaczny stopień niepełnosprawności oraz młodzieży do 25 lat po przepracowaniu co najmniej 10 godzin na łowisku.

 

4. Po wykorzystaniu limitu rocznego określonego w Zezwoleniu istnieje możliwość nabycia następnego Zezwolenia po zdaniu poprzedniego. Składka za drugie zezwolenie jest podwyższona o 100%.

 

5. Nie ma możliwości nabycia zezwolenia po uiszczeniu składki ulgowej jako zezwolenia pierwszego.

 

6. W szczególnych przypadkach o wydaniu zezwolenia ulgowego decyduje zarząd koła.

7. Maksymalna ilość zezwoleń możliwych do nabycia w danym roku wynosi 2 sztuki.

8. Koło nie wydaje zezwoleń okresowych.

9. Utrata Zezwolenia nie daje prawa do otrzymania duplikatu.

10. Zezwolenie podlega obowiązkowemu zwrotowi przy nabywaniu zezwolenia na rok następny.

 

11. Zarząd koła może ograniczyć ilość rozprowadzanych licencji. Ewentualne ograniczenia będą poprzedzone odpowiednią uchwałą zarządu koła i podane do ogólnej wiadomości.

 

V Godziny otwarcia łowiska:

Łowiska specjalne są łowiskami całorocznymi i całodobowymi. Doba rozpoczyna się o godz. 0:00 i kończy o godz. 24:00. Na łowiskach zabrania się wędkowania spod lodu.

 

VI Postanowienia szczegółowe:

1. Obowiązują następujące limity dobowe ryb do zabrania z łowisk: Rzepka, Średni,

Lasówka i Pusty liczonych łącznie jako jedno łowisko:

- pstrąg 2 szt., karp 2 szt., amur 2 szt., lin 2 szt., szczupak 2 szt., sandacz 2 szt. przy czym łączna liczba złowionych i zabranych z łowiska w/w gatunków ryb nie może przekroczyć 2 szt. w ciągu doby.

 

-  pozostałe gatunki ryb nie wymienione w w/w limicie – łącznie 5 sztuk/dobę. Po złowieniu limitu dobowego w/w gatunków ryb wędkarz zobowiązany jest do zakończenia wędkowania w danym dniu i opuszczenia stanowiska.

 

Miejscowość
Libiąż
Województwo
Małopolskie
Powiat
Chrzanowski
Gmina
Libiąż

Kup zezwolenie na połów ryb

W ofercie zezwolenie okresowe i całoroczne
Kup zezwolenie