Składki członkowskie Okręgowe 2024

Powiadom znajomego:

Strona Okręgu

 

 

 

O K R Ę G O W E  S K Ł A D K I  C Z Ł O N K O W S K I E

N A  O C H R O N Ę  i  Z A G O S P O D A R O W I E  W Ó D 

 

Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku

 

Płatne WYŁĄCZNIE W KOŁACH Okręgu PZW w Katowicach z uwagi na konieczność wklejenia opłat do Legitymacji Członkowskiej i wydania zezwolenia uprawniającego do amatorskiego połowu ryb wędką.

 

 

   TABELA - WYSOKOŚĆ SKŁADKI 2024

 

    👉  Uchwała nr 52/2023 Zarzad Okregu PZW w Katowicach w sprawie uchwalenia składek członkowskich na ochrone i zagospodarowanie wód dla członków PZW oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wedkarzy niezrzeszonych na rok 2024 r. pdf

 

 

    👉  Uchwała nr 54/2023 Zarządu Okręgu w Katowicach z dnia 28.09.2023 r. w sprawie: określenia wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW

 

 

 

 

 

O K R Ę G O W E  S K Ł A D K I  O K R E S O W E

D L A  C Z Ł O N K Ó W  P Z W

 

Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku

 

 

Składka okresowa

 

    ● - 1- dniowa pełna                     30,00 zł

    ● - 3- dniowa pełna                     50,00 zł

    ● - 7- dniowa pełna                     70,00 zł

 

 

Wędkowanie na wodach ogólnodostępnych Okręgu PZW w Katowicach jest dozwolone gdy wędkujący posiada przy sobie następujące dokumenty:

 

·       karta wędkarska

·       legitymacja członkowska PZW wraz z dokonanymi stosownymi 
         opłatami na rok 2024, 

·       zezwolenie wraz z rejestrem, 

    

 

       Brak któregokolwiek z w/w dokumentów lub nieprawidłowe ich wypełnienie oraz niestosowanie się do obowiązujących zasad połowu ryb oraz regulaminu amatorskiego połowu ryb dostępnego na stronie  www.katowice.pzw.pl/ będzie traktowane jak brak zezwolenia.

 

Rejestr po zakończonym wędkowaniu należy zdać do siedziby Okręgu, koła lub stanicy wędkarskiej.

   

 

 

Zezwolenie Okresowe i Rejestr Połowów Ryb Obowiązuje na Wodach Ogólnodostępnych

 Okręgu PZW w Katowicach

 

 

 

Instrukcja wzór prowadzenia rejestracji połowu ryb

 

 

    👉 Uchwała nr 126/2023 ZO w sprawie prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostepnych Okręgu PZW w Katowicach .pdf

 

 

 

E-ZEZWOLENIA

 

Udostępniamy stronę na której można dokonywać zakupów składek i opłat na wędkowanie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach.

 

 

 

   E-Zezwolenia można zakupić 

 

 

E-Zezwolenia na Wody Ogólnodostepne -składki opłaty 1, 3 i 7 dniowe dla członków PZW oraz osób niezrzeszonych

 

 

    👉  Składki okresowe na amatorski połów ryb dla wędkarzy członków PZW

 

    👉  Opłaty okresowe na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW

 

 

 

E-Zezwolenia na Łowiska Specjalne - składki opłaty 1, 3 i 7 dniowe dla członków PZW oraz osób niezrzeszonych

 

 

    👉 Łowisko Rybnik

           

    👉 Łowisko Czarna Przemsza