Straż Rybacka Spytkowice

Teren działania – obszar LGD Zator

Powiadom znajomego:

                            

czytaj więcej

 

                            

czytaj więcej 

 

 

 

 

 

Patrol Straży ma swoją siedzibę w Spytkowicach na ulicy Wadowicka 109. Teren działania – obszar LGD Zator.

 

Osoba do kontaktu w Spytkowicach – Adam Niemczyk tel.  695 032 014

 

Wszystkie informacje dotyczące działań związanych z operacją będą umieszczane w zakładce Straż Rybacka Spytkowice.

 

 

Sprawozdanie z działań utworzonego Patrolu Straży Rybackiej działającego na terenie „Doliny Karpia”.  Dotyczy okresu 01.10.2022 – 31.05.2023

Patrol Straży Rybackiej Spytkowice dokonywał kontroli oraz ochrony akwenów wodnych i rzek na terenie LSR wykorzystując zakupiony sprzęt w postaci :

fotopułapek , łodzi motorowej, kamery termowizyjnej , drona,  łodzi z silnikiem elektrycznym oraz  samochodu terenowego Suzuki Vitara 4x4 o numerach rejestracyjnych SK 715 NU, pokonując w wskazanym okresie 6,883 km.

Patrole były wykonywane wraz z funkcjonariuszami Policji KP Zator, KPP Oświęcim

PSR Kraków oraz jako samodzielne patrole Straży.

W okresie wskazanym ujawniono 19 - wykroczeń i przeprowadzono szereg działań prewencyjnych . Strażnicy brali udział w szkoleniach oraz czynnościach zarybieniowych rzeki Wisły. 

Straż  z posterunku Spytkowice na dzień dzisiejszy jest w pełni przygotowana do działania w nadchodzącym sezonie letnim.

 

Adam Niemczyk 

 

Sprawozdanie z działań utworzonego Patrolu Straży Rybackiej działającego na terenie „Doliny Karpia”.  Dotyczy okresu 01.01.2022 – 30.09.2022

 

Patrol Straży Rybackiej Spytkowice dokonywał kontroli oraz ochrony akwenów wodnych i rzek na terenie LSR wykorzystując zakupiony sprzęt w postaci :

 

fotopułapek , łodzi motorowej, kamery termowizyjnej , drona,  łodzi z silnikiem elektrycznym oraz  samochodu terenowego Suzuki Vitara 4x4 o numerach rejestracyjnych SK 715 NU, pokonując w wskazanym okresie 13,850 km.

 

 

 

Patrole były wykonywane wraz z funkcjonariuszami Policji KP Zator, KPP Oświęcim PSR Kraków oraz jako samodzielne patrole Straży.

 

W okresie wskazanym ujawniono 26 - wykroczeń i przeprowadzono szereg działań prewencyjnych.

 

Należy nadmienić iż Posterunek w Spytkowicach posiada obecnie dwa garaże dzięki czemu sprzęt jest właściwie zabezpieczony i gotowy do użycia w każdej chwili gdy tylko zaistnieje taka potrzeba.

 

Straż  z posterunku Spytkowice na dzień dzisiejszy jest w pełni przygotowana do działania w nadchodzącym sezonie zimowym.

 

 

 

Adam Niemczyk

 

    Sprawozdanie z działań utworzonego Patrolu Straży Rybackiej działającego na terenie „Doliny Karpia”.  Dotyczy okresu 01.01.2021 – 31.12.2021

 
Patrol Straży dokonywał kontroli akwenów wodnych oraz rzek na terenie LSR wykorzystując zakupiony sprzęt w postaci samochodu terenowego Suzuki Vitara 4x4 o numerach rejestracyjnych SK 715 NU, pokonując we wskazanym okresie 17069 km. 

Patrole były wykonywane wraz z funkcjonariuszami Policji KP Zator, KPP Oświęcim, PSR Kraków oraz jako samodzielne patrole Straży.

W okresie wskazanym kontrolowano – 454 wędkarzy, ujawniono - 28 wykroczeń i przeprowadzono szereg działań profilaktycznych w tym asyst podczas przeprowadzanych zarybień rzeki Wisły.

W miejscach szczególnie zagrożonych kłusownictwem instalowano fotopułapki.

Należy nadmienić iż Strażnicy podjęli także interwencje sprawdzające po zgłoszeniach telefonicznych otrzymanych od wędkarzy.

W 2021 roku prowadzono dalsze działania w celu pozyskania środków Unijnych na zakup doposażenia dla Patrolu Spytkowice tj:

·         łodzi aluminiowej,

·         silnika elektrycznego,

·         drona z kamerą ,

·         termowizji,

sprzęt ten ułatwi działania Straży oraz znacząco wpłynie na bezpieczeństwo naszych wód.

Rok 2021 to dalszy czas w cieniu pandemii CoVid – 19, w związku z tym strażnicy stosowali zabezpieczenia w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynów do dezynfekcji rąk podczas czynności kontrolnych by nie narażać siebie oraz osób kontrolowanych na zakażenie.


 

Adam Niemczyk

 

Sprawozdanie z działań utworzonego Patrolu Straży Rybackiej działającego na terenie „Doliny Karpia”.  Dotyczy okresu 01.06.2019 – 31.10.2020

  

Patrol Straży dokonywał kontroli akwenów wodnych oraz rzek na terenie LSR wykorzystując zakupiony sprzęt w postaci samochodu terenowego Suzuki Vitara 4x4 o numerach rejestracyjnych SK 715 NU, pokonując we wskazanym okresie 9350 km. Patrole były wykonywane wraz z funkcjonariuszami Policji KP Zator, KPP Oświęcim PSR Kraków oraz jako samodzielne patrole Straży.

 

W okresie wskazanym ujawniono - 11 wykroczeń i przeprowadzono szereg działań profilaktycznych, wykonano dokumentację fotograficzną dotyczącą kormoranów które przebywają na rzece Wiśle dokonując dużych strat w gospodarce rybackiej. W wskazanym okresie patrol prowadził działania przygotowawcze do sezonu zimowego.

 

Nadmienić należy iż strażnicy biorąc pod uwagę zagrożenie związane z COVID – 19 stosowali zabezpieczenia w postaci maseczek, rękawiczek oraz płynów do dezynfekcji rąk podczas czynności kontrolnych by nie narażać siebie oraz osób kontrolowanych.

 

Adam Niemczyk

 

Sprawozdanie z działań utworzonego Patrolu Straży Rybackiej działającego na terenie „Doliny Karpia”.  Dotyczy okresu 01.11.2019 – 31.05.2020  S

  

Patrol Straży dokonywał kontroli akwenów wodnych oraz rzek na terenie LSR wykorzystując zakupiony sprzęt w postaci fotopułapek oraz samochodu terenowego Suzuki Vitara 4x4 o numerach rejestracyjnych SK 715 NU, pokonując we wskazanym okresie 21000km.

 

Patrole były wykonywane wraz z funkcjonariuszami Policji KP Zator, KPP Oświęcim

KP Chełmek PSR Kraków oraz jako samodzielne patrole Straży.

 

W okresie wskazanym ujawniono - 17 wykroczeń i przeprowadzono szereg działań profilaktycznych z Policją KP Zator . Prowadzono także kontrole zarybień i odłowów.

 

W miesiącu Kwietniu i Maju przeprowadzono akcję wraz z Policjantami KP Chełmek na rzece Wisła, w zakresie zwalczania zaśmiecania brzegów.  Strażnicy SSR rozlokowali fotopułapki i przeprowadzili kilkanaście akcji w celu zwalczania dzikich wysypisk śmieci nad brzegami Wisły. 

 

Adam Niemczyk

 

Sprawozdanie z działań utworzonego Patrolu Straży Rybackiej działającego na terenie „Doliny Karpia”.  Dotyczy okresu 01.05.2019 – 31.10.2019

   

Patrol Straży dokonywał kontroli akwenów wodnych oraz rzek na terenie LSR wykorzystując zakupiony sprzęt w postaci samochodu terenowego Suzuki Vitara 4x4 o numerach rejestracyjnych SK 715 NU, pokonując we wskazanym okresie 16678 km.

 

Patrole były wykonywane wraz z funkcjonariuszami Policji KP Zator, KPP Oświęcim, PSR Kraków oraz jako samodzielne patrole Straży.

 

W okresie wskazanym ujawniono - 26 wykroczeń i przeprowadzono szereg działań profilaktycznych z Policją KP Zator . Prowadzono także kontrole zarybień i odłowów.

 

W miesiącu lipcu rozpoczęto działania związane ze zmianą miejsca lokalizacji Posterunku z Ulicy Zamkowej 12 na Wadowicką 109 .

 

W wskazanym okresie patrol prowadził działania przygotowawcze do sezonu zimowego, ustalono miejsca garażowania łodzi oraz wykonano niezbędne przeglądy serwisowe.

 

Straż z posterunku Spytkowice na dzień dzisiejszy jest w pełni przygotowana do działania w nadchodzącym sezonie .

 

Adam Niemczyk

 

Sprawozdanie z działań utworzonego Patrolu Straży Rybackiej działającego na terenie „Doliny Karpia”.  Dotyczy okresu 01.03.2019 – 30.04.2019

 

Patrol Straży dokonywał kontroli akwenów wodnych oraz rzek na terenie LSR wykorzystując zakupiony sprzęt w postaci samochodu terenowego Suzuki Vitara 4x4 o numerach rejestracyjnych SK 715 NU, pokonując w wskazanym okresie 7648 km.

Patrole były wykonywane wraz z funkcjonariuszami Policji KP Zator, KPP Oświęcim

PSR Kraków oraz jako samodzielne patrole Straży.

 

W okresie wskazanym ujawniono - 4 wykroczenia i przeprowadzono szereg działań profilaktycznych z Policją KP Zator.

W wskazanym okresie patrol nadal prowadził działania przygotowawcze do sezonu letniego, ustalono miejsca wodowania łodzi , oraz miejsca w których będą czasowo instalowane fotopułapki.

 

Straż z posterunku Spytkowice na dzień dzisiejszy jest w pełni przygotowana do działania w nadchodzącym sezonie letnim.

 

Adam Niemczyk