Ubezpieczenie wędkarzy w 2024

TU ERGO HESTIA

Powiadom znajomego:


Strona Okręgu

 

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach informuje, że ubezpieczył wędkarzy członków Polskiego Związku Wędkarskiego od następstw nieszczęśliwych wypadków w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeniowym ERGO HESTIA w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. na sumę ubezpieczeniową 11.000,00 zł. 

 

 

Zakres ubezpieczenia rozszerzony jest o ryzyko zawału serca i udaru mózgu.

 

Wariant I - system świadczeń proporcjonalnych - za 1% trwałego uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczony otrzymuje świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia.

 

Świadczenie z tytułu śmierci w wyniku NNW – 100 % sumy ubezpieczenia.

 

 

 

W ramach świadczeń podstawowych Ubezpieczyciel zwraca koszty:

 

- nabycia wyrobów medycznych: do 3.000,00 zł

 

- przeszkolenie zawodowe osób z niepełnosprawnością: do 3.000,00 zł

 

- odbudowa stomatologiczna zębów: 5.000,00 zł – brak limitu na ząb

 

 

W ramach świadczeń podstawowych Ubezpieczyciel zapewnia następujące świadczenia:

 

- assistance związany z NNW na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 25 ust 4 OWU

  a. wizyta lekarza

  b. wizyta pielęgniarki

  c. dostarczenie do miejsca pobytu Ubezpieczonego leków przepisanych przez lekarza

  d. transport z miejsca pobytu Ubezpieczonego do placówki medycznej

  e. transport z placówki medycznej do miejsca pobytu Ubezpieczonego

  f. pomoc domowa

  g. pomoc psychologiczna

  h. opieka nad dziećmi

  i. opieka nad psami i kotami

  j. informacja o placówkach medycznych, stanie zdrowia poszkodowanego itp.

  k. assistance funeralne – do wysokości 4.000,00 zł

 

 

Odpowiedzialnością Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeniowego ERGO HESTIA objęte zostaną wypadki jakie mogą wydarzyć się ubezpieczonemu, tj. członkowi Polskiego Związku Wędkarskiego (członkostwo, a tym samym fakt przynależności do ubezpieczenia będzie stwierdzone na podstawie ważnej w dniu wypadku legitymacji członka Polskiego Związku Wędkarskiego):

 

- podczas uprawiania dyscypliny sportu – wędkarstwa,

- w czasie wykonywania czynności związanych z uczestnictwem w imprezach wędkarskich,

- w czasie zebrań, odpraw oraz wykonywania czynności zleconych przez władze

  Polskiego  Związku Wędkarskiego,

- w drodze do miejsc wędkarskich, imprez sportowych,

- w drodze powrotnej do domu z miejsc wędkarskich, imprez sportowych.

 

 

W razie pytań proszę kontaktować się z Panią Anetą Urbaczka tel. 32-203-81-12  wew.16 lub poprzez adres mailowy sekretariat@pzw.com.pl

 

 

Procedura i druk zgłoszenia wypadku w załączeniu.

 

           Ubezpieczenie wędkarzy w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

          Procedura i druk zgłoszenia wypadku