Łowisko Bażyna 2024

Łowisko Specjalne nr 654

Powiadom znajomego:

Strona Okręgu

Łowisko Specjalne nr 654 " BAŻYNA " Okręgu PZW w Katowicach

 

Łowisko specjalne karpiowe-mieszane nr 654 „Bażyna ” jest akwenem położonym w Lubomi przy ul. Raciborskiej. Opiekę i gospodarkę rybacko-wędkarską prowadzi Koło PZW nr 62 w Wodzisławiu Śl. na podstawie uchwały Prezydium Zarządu Okręgu nr 9/2011 w Katowicach z dnia 28.04.2011 r.

 

 

 

Amatorski połów ryb mogą dokonywać osoby, które przestrzegają obowiązujące przepisy wynikające z Ustawy o rybactwie śródlądowym i regulaminu łowiska. Zbiornik Bażyna jest własnością Okręgu PZW w Katowicach a gospodarzem łowiska jest Koło PZW nr 62 Wodzisław Śl.

 

Obecnie na łowisku udostępnione są trzy zbiorniki:

- Zbiornik nr 2 jest łowiskiem karpiowym na zasadzie „złów i wypuść”, który jest zarybiany karpiem powyżej 50 cm. Na zbiorniku zostało wyznaczonych 21 ponumerowanych stanowisk wędkarskich z których odbywa się połów.

 - Zbiorniki nr 3 i 4 są łowiskami mieszanymi gdzie obowiązują limity połowu i wymiary ochronne ryb.

Na zbiorniki 3 i 4 wydanych zostanie rocznie do 250 sztuk imiennych zezwoleń na wędkowanie.

 

 

S K Ł A D K I  i  O P Ł A T Y

Oraz Wzór Zezwolenia i Warunki Uprawiania

Amatorskiego Połowu Ryb na łowisku specjalnym nr 654„ Bażyna”

ważny od 1 stycznia 2024 r.

 

 

 

 Uchwała nr 144/2023 Prezydium Zarzadu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 23.12.2023r w sprawie zatwierdzenia składek i opłat oraz wzoru zezwolenia i warunków uprawiania amatorskiego połowu ryb na łowisku specjalnym nr 654 Bażyna od 2024 r.

 

 

 

Licencje roczne do nabycia 

 

 👉    Koło PZW 62 Wodzislaw Śl.     tel. 695 032 030

 

 

 

 

 

1.jpg

 

     Zbiornik Karpiowy nr 2

 

 

Zbiornik nr 2 jest łowiskiem karpiowym na zasadzie „złów i wypuść”, które będzie zarybione karpiem powyżej 50 cm.

Na zbiorniku zostało wyznaczonych 21 ponumerowanych stanowisk wędkarskich.

 

 

     Zbiorniki Mieszane nr 34

 

 

Zbiorniki są łowiskami mieszanymi gdzie obowiązują limity połowu i wymiary ochronne ryb. Na zbiorniki 34 wydanych zostanie rocznie do 300 sztuk imiennych zezwoleń na wędkowanie.

 

3.jpg 2.jpg

 

 

 Mapa dojazdu