Opłaty Dla Wędkarzy Niezrzeszonych w PZW 2024

Powiadom znajomego:

Strona Okręgu

 

 

 

  O P Ł A T Y  Z A  Z E Z W O L E N I E  

N A  A M A T O R S K I  P O Ł Ó W  R Y B

D LA  WĘ D K A R Z Y  N I E Z R Z E S Z O N Y CH  W  PZW

  

Ważne na rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia bieżącego roku

 

 

 

👉  Uchwała nr 52/2023 ZO w sprawie uchwalenia składek członkowskich na ochrone i zagospodarowanie wód dla członków PZW oraz opłat za zezwolenie na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych na rok 2024 .pdf

 

 

 

E-ZEZWOLENIA

 

Udostępniamy stronę na której można dokonywać zakupów składek i opłat na wędkowanie na wodach użytkowanych przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Katowicach.

 

 

     E-Zezwolenia można zakupić 

 

 

E-Zezwolenia na Wody Ogólnodostepne -składki opłaty 1, 3 i 7 dniowe dla osób niezrzeszonych

 

 

     👉  Opłaty okresowe na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych w PZW

 

 

E-Zezwolenia na Łowiska Specjalne - składki opłaty 1, 3 i 7 dniowe dla członków PZW oraz osób niezrzeszonych

 

 

     👉  Łowisko Rybnik

           

     👉  Łowisko Czarna Przemsza

                                                                                                                                

 

 

 Rejestr Połowów Ryb

Obowiązuje na Wodach Ogólnodostępnych

 Okręgu PZW w Katowicach

 

 

Instrukcja - wzór prowadzenia rejestracji połowu ryb

 

 

Uchwała nr 126/2023 ZO w sprawie prowadzenia rejestracji połowu ryb na wodach ogólnodostepnych Okregu PZW w Katowicach 2024.pdf