Polder Buków

Regulamin Korzystania z Terenów

Powiadom znajomego:

 

Regulamin Korzystania z Terenów na Polderze Buków

Dotyczy Łowisk :

- Odra I,III nr 007 - Buków I,II nr 008 - Roszków Nowy nr 606 - Roszków Bobrowy nr 607- Pod Torami Kalny nr 627 - Roszków nr 627 - Srebniok nr 656

 

REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ w GLIWICACH

ul. Sienkiewicza 2, 44-100 GLIWICE

 

W celu zapewnienia właściwego porządku oraz bezpieczeństwa ustanawiam na terenie   Polderu Buków, który  stanowi obszar o  szczególnym  zagrożeniu  powodziowym  

                 Regulamin  korzystania z terenów na polderze Buków ".

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 czerwca 2013 roku.

 

Jednocześnie zobowiązuję Kierownika Zarządu Zlewni  Górnej Odry w Raciborzu do wyznaczenia i oznakowania tras przejazdu dla pojazdów silnikowych oraz wskazania miejsc parkingowych na terenach  objętych  w/w  regulaminem.

Oznaczenie tras przejazdu i miejsc parkingowych należy dokonać do dnia wejścia w życie regulaminu.

 

 załącznik:

Regulamin korzystania z terenów na Polderze Buków [1,05 MB]

 

 

UWAGA WĘDKARZE  

 

Nieprzestrzeganie zapisów ,,Regulaminu korzystania z terenów Polderu Buków" może prowadzić do wypowiedzenia umowy dzierżawy.