Posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach 27.03.2024

Jarosław Pawlak

W środę 27.03. 2024 r. o godz. 14:00 odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Okręgu w którym uczestniczyli zaproszeni goście: przewodniczący OKR kol. Jarosław Pawlak, przewodniczący OSK kol. Zbigniew Rakoczy, rzecznicy dyscyplinarni: kol. Wojciech Jędrysik i kol. Janusz Osmólski, Dyrektor biura ZO Henryk Brylski i Gł. Księgowa p. Aleksandra Pyszik.

Posiedzenie otworzył i prowadził prezes Zarządu Okręgu kol. Mirosław Winiarski.

W zakresie działalności organizacyjnej podjęto uchwałę w sprawie:

 • powołania komisji egzaminacyjnej Koła PZW nr 83 Boguszowice.

Uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

W zakresie działalności gospodarczej podjęto następujące uchwały  w sprawie:

 • zatwierdzenia regulaminu porządkowego łowiska ogólnodostępnego nr 670 Buków I „No kill”,
 • zatwierdzenia regulaminu łowiska specjalnego nr 755 „Toń”,
 • zatwierdzenia regulaminu i cennika stanicy wędkarskiej Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 003 Pławniowice,
 • zatwierdzenia regulaminu i cennika pola kampingowego Okręgu PZW w Katowicach nad zbiornikiem nr 003 Pławniowice,
 • zmiany załącznika nr 2 w uchwale nr 82/2023 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 23.03.2023 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu i cennika przystani wędkarskiej nad zbiornikiem nr 013 Paprocany.

Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. gospodarczych kol. Edward Totoń.

W zakresie działalności finansowej podjęto uchwały w sprawie:

 • dofinansowania remontu w Kole PZW nr 46 Tokai COBEX,  
 • dofinansowania remontu w Kole PZW nr 74 Niedobczyce.

Uchwały omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito.

W zakresie działalności OKS podjęto uchwały w sprawie:

 • organizacji przez Zarząd Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże na zbiorniku nr 713 Dzierżno Duże zawodów wędkarskich pod nazwą „Majówka na Rzeczycach”,
 • organizacji przez Zarząd Koła PZW nr 29 Dzierżno Duże na zbiorniku nr 713 Dzierżno Duże zawodów wędkarskich pod nazwą „Starcie Tytanów”,
 • zmian w załączniku do uchwały nr 177/20223 Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 13.12.2023 r. w sprawie finansowania przez OKS organizacji zawodów wędkarskich w Okręgu PZW w Katowicach, oraz dofinansowania i nagradzania zawodników, reprezentujących Okręg PZW  w Katowicach na zawodach rangi krajowej w 2024 roku.

Uchwały omówił kol. Krzysztof Balcarek.

W zakresie działalności Komisji ds. Młodzieży podjęto uchwałę w sprawie:

 • nadania odznaki „Wzorowy Młody Wędkarz”.

Uchwałę omówił wiceprezes ZO ds. młodzieży kol. Zbigniew Mośko.

Ponadto omówiono uchwały które procedowane będą na posiedzeniu Zarządu Okręgu.

W zakresie działalności finansowej omówiono uchwały w sprawie:

 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Okręgu PZW w Katowicach za 2023 rok,
 • przyjęcia budżetu Okręgu PZW w Katowicach  na 2024 rok.
 • zmiany składu osobowego komisji finansowej,
 • wprowadzenia obowiązku posiadania osobnego rachunku bankowego na łowiska specjalne,
 • zatwierdzenia wysokości i liczby diet dla członków  PZW pełniących  funkcje społeczne we władzach  i organach  statutowych na szczeblu koła,
 • sfinansowania zakupu siedziby koła nr 12 Dąbrowa Górnicza,
 • regulaminu porządkowego, cennika oraz regulaminu rezerwacji ośrodka wypoczynkowo-wędkarskiego w Bezchlebiu na rok 2024.

Uchwały omówił skarbnik ZO kol. Robert Sito.

W zakresie działalności organizacyjnej omówiono uchwały w sprawie:

 • przedłożenia uchwał Prezydium Zarządu Okręgu oraz uchylenia uchwał Zarządu Okręgu PZW w Katowicach,
 • uzupełnienia zapisu podstawy prawnej uchwały nr 63/2023 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 14.12.2023 r.,
 • sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w  uchwale  nr 62/2023 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 14.12.2023 r. w sprawie: rozwiązania Okręgowego Klubu Wędkarskiego,
 • uchylenia zapisu zawartego pod lit. a) § 3 uchwały nr 2/03/12/2023 walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków Koła PZW nr 122 Trzebinia z dnia 03.12.2023 r.
 • uchylenia zapisu zawartego w § 3 ust. 1 lit. c) uchwały nr 2/2023 walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków Koła PZW nr 109 Krzyżanowice z dnia 10.12.2023 r.
 • uchylenia uchwał zarządów kół: nr 28 Knurów, nr 46 Tokai COBEX, nr 51 Ruda Śląska, nr 56 Świętochłowice, nr 125 Chwałowice,
 • uchylenia częściowego zapisu § 2 uchwały nr 4/2024 Zarządu Koła PZW nr  41 „Relaks” Piekary Śląskie z dnia 05.03.2024 r. w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za wypożyczenie łodzi Koła PZW nr 41 „Relaks” Piekary Śląskie,
 • zakupu siedziby Koła PZW nr 12 Dąbrowa Górnicza.
 • wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 i 2 uchwały nr 64/2023 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 14.12.2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian zapisów załącznika do uchwały nr 112/2022 Zarządu Okręgu PZW w Katowicach z dnia 20.12.2022 r. w sprawie oceny działalności kół od 2023 roku.                                                    

Uchwały omówił wiceprezes ZO ds. organizacyjnych kol. Janusz Olszewski.

W zakresie działalności GRW omówiono uchwałę w sprawie:

 • podziału środków finansowych na zarybienie w 2024 r.

Uchwałę omówił Dyrektor biura kol. Henryk Brylski.

W zakresie działalności OKS omówiono uchwały w sprawie:

 • zmiany składu osobowego Okręgowego Kapitanatu Sportowego,
 • dofinansowania i finansowania zawodów wędkarskich na szczeblu Okręgu.

Uchwały omówił  kol. Krzysztof Balcarek.

Omówione uchwały uzyskały akceptację i zostaną przedstawione na posiedzeniu Zarządu Okręgu w dniu 28.03.2024r.

Komisja organizacyjna – kol. J. Olszewski – poinformował, że komisja odbyła ostatnie spotkanie w dniu 14.03 br. na którym omawiano:

 • projekt uchwały na posiedzenie Prezydium ZO,
 • projekty uchwał na posiedzenie Zarządu Okręgu,
 • Wyznaczenie osoby do obsługi nadzwyczajnego walnego zgromadzenia w sprawie wyboru nowego prezesa w kole 35 Mikołów w dniu 15.03.2024 r.
 • sprawozdanie o realizacji uchwał OZD i KZD PZW na przestrzeni 2 lat obecnej kadencji,
 • podsumowano uwagi i najczęściej występujące błędy na walnych zgromadzeniach sprawozdawczych w kołach.

Komisja gospodarcza - kol. E. Totoń przedstawił informację z prac komisji która odbyła się w dniu 13.03.2024r4. Na posiedzeniu komisji omawiano: podział środków na zarybienie w 2024 r.; pracę podkomisji ds. zezwoleń na zb. Dziećkowice; pracę podkomisji ds. regulaminów łowisk specjalnych, stanic wędkarskich i rybaczówek, pracę podkomisji ds. ofert producentów ryb. Omawiano spływające sprawozdania z kół dot. działalności łowisk specjalnych oraz sprawę łowiska nr 709 Kamieniec i łowiska nr 630 Sołtysek.

Komisja Finansowa - kol. R. Sito przedstawił informacje z prac komisji której posiedzenie odbyło się 14.03.2024r. Komisja na posiedzeniu przygotowała projekty uchwał na dzisiejsze posiedzenie Prezydium dot. dofinansowania  prowadzonych inwestycji w kołach oraz  projekty uchwał na posiedzenie Zarządu Okręgu. Ponadto poinformował zebranych o sprzedaży znaków do 25.03.2024r. W stosunku do roku ubiegłego sprzedaż zwiększyła się o 2716 znaków członkowskich i 2491 znaków na zagospodarowanie i ochronę wód

Kol. K. Balcarek przedstawił informacje z posiedzenia OKS, które odbyło się 11.03.2024r. Przygotowano projekty uchwał na dzisiejsze posiedzenie Prezydium. Głównym tematem była organizacja dniach 12-14 kwietnia 2024 r. na rzece Wisła w Wiśle zawodów spinningowych brzegowych „Puchar Berkley” zaliczane do Grand Prix Polski 2024.. Ponadto omawiano  organizację na łowisku specjalnym Czarna Przemsza zawodów spinningowych brzegowych „Puchar Mikado” także zaliczanych do Grand Prix Polski 2024, które odbędą się w dniach 26-28 kwietnia 2024 r.

Komisja ds. Młodzieży kol. Z. Mośko przedstawił informację z posiedzenia komisji, które odbyło się        w dniu 04.03.2024r. Omawiano cały rozegrany cykl zawodów Grand Prix Komisji w hali. Zawodnicy w grupach wiekowych konkurowali w konkurencjach skish rzutowy , konkurencja sprawnościowa – piłeczki oraz test wiedzy ekologiczno-wędkarskiej by następnie przystąpić do konkurencji arynberg.  Najlepszymi zawodnikami cyklu, którzy jednocześnie uzyskali nominacje do reprezentacji Okręgu PZW w Katowicach na olimpiady i zawody młodzieży uzyskali.   Do 12 lat : 1. Jakub Karmański  - koło nr 108 Miasteczko Śląskie; 2. Damian Mastej - koło nr 23 Bogucice; 3. Kacper Kalus - koło nr 3 Bytom; 4. Paweł Banasz - koło nr 108 Miasteczko Śląskie. Do 14 lat : 1. Filip Szołtysik - koło nr 72 Zamet Tarnowskie Góry; 2. Piotr Mączkowski - koło nr 3 Bytom; 3. Kacper Dziura - koło nr 4 Brzeziny; 4. Xawery Remszel - koło nr 51 Ruda Śląska. Do 16 lat : 1. Dawid Pietrzyk - koło nr 23 Bogucice; 2. Dawid Skóra - koło nr 72 Tarnowskie Góry Zamet;  3. Szymon Kmiecik - koło nr 3 Bytom; 4. Szymon Andruch - koło nr 86 KWK Śląsk

Kol. A. Szczęsny – Komisja Odznaki – poinformował, że do komisji spływają wnioski na odznaczenia krajowe i okręgowe w dużej mierze na niewłaściwych drukach oraz po terminie (na odznaczenia krajowe termin był do 31.01.2024r.). Wnioski te zostaną odrzucone przez komisję i nie będą rozpatrywane.

Kol. M. Wrzeszkiewicz poinformował że posiedzenie komisji Promocji i Mediów odbyło się w dniu 07.03.2024r. Omówił udział naszego Okręgu w imprezie wędkarskiej „Silesia Fishing” organizowanej w Arenie Gliwice w dniach 12-14.03.2024r. Razem z Decathlon Sosnowiec organizowano konkursy wędkarskie dla uczestników i odwiedzających.

Informacje z rejonów przekazali opiekunowie rejonów. Poinformowali o przebiegu zebrań z prezesami kół, które odbyły się: Rej-I (29.02); Rej-II (25.02); Rej-IV (15.03);  Rej-V (23.02); Rej-VI (12.03); Rej-VII (21.03). Następne zebrania w rejonach zaplanowane są: Rej-II (15.06); Rej-III (12.06); Rej-IV (jesień);  Rej-V (28.06); Rej-VII (26.06); Rej-VIII (czerwiec). W rejonach nie ma spraw wymagających wyjaśnień lub interwencji.

Skarbnik kol. Robert Sito poruszył kwestię przeprowadzonych szkoleń skarbników i prezesów kół. Zwrócił uwagę na bulwersujące zachowanie niektórych prezesów kół, którzy są członkami Zarządu Okręgu. Do sprawy przebiegu szkoleń odniósł się także Prezes ZO. Podziękowanie złożył całemu działowi księgowości za całokształt przeprowadzonego szkolenia oraz za merytoryczne i profesjonalne przygotowanie.

 

Mirosław Winiarski

Prezes Zarządu Okręgu

Fot. Jarosław Pawlak