Uwaga Wędkarze - zb. Przeczyce zagrożenie

Jarosław Pawlak

W związku z otrzymanym e-mailem od PGW Wody Polskie , Obiekt Hydrotechniczny Przeczyce informujemy , że  zmieniająca  się sytuacja hydrologiczna  na zb. Przeczyce powoduje zagrożenie dla zdrowia i życia osób wchodzących na pokrywę lodową zbiornika.

W związku z powyższym, ogranicza się wchodzenie na lód na zb. Przeczyce do czasu stabilizacji sytuacji  hydrologicznej. Powyższa sytuacja związana jest ze zwiększonym upustem wody ze zbiornika do rzeki Czarnej Przemszy i powstawaniem pustych przestrzeni pod lodem, które stanowią poważne zagrożenie.

 

PGW Wody Polskie -RZGW Gliwice