Posiedzenie Zarządu Koła

Posiedzenie Zarządu Koła w dniu 09.02.2024 r. Zarząd omówił komunikaty, które zostały skierowane przez Okręg PZW w Katowicach do kół w okresie od ostatniego posiedzenia Zarządu Koła(komunikaty od nr 2 do nr 7) oraz komunikat nr 1 Zarządu Głównego PZW z dnia 30.01.2024 r. Zarząd podjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Okręgu o udzielenie pełnomocnictwa do podpisania umów na realizację konkursów ogłoszonych przez Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza z zakresu ochrony środowiska, ekologii, ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego oraz z zakresuupowszechniania i rozwoju sportu, turystyki i rekreacji. Ponadto omówione zostały kwestie prowadzenia zbiornika specjalnego „Łosień” i planowanych zarybień. W zakresie działalności sportowej i młodzieżowej, Zarząd wstępnie zaakceptował propozycję tzw. „Kalendarza imprez sportowych na 2024 r.”Ostateczny kształt „Kalendarza…” będzie przygotowany na koniec lutego br. i umieszczony na internetowej stronie Koła. Została podjęta decyzja dotycząca startu reprezentantów Kola w zawodach spinningowych na szczeblu Okręgu oraz uzgodniono zasady związane z reprezentowaniem Koła w zawodach organizowanych przez koła Rejonu I oraz władze samorządowe miast i gmin zlokalizowanych na obszarze funkcjonowania tego Rejonu.

Powiadom znajomego: