Spotkanie z delegatami Okręgów PZW rejonu północno -zachodniego

W dniu 25 maja 2024 r. w siedzibie ZG PZW w Warszawie odbyło się, spotkanie przedstawicieli Prezydium Zarządu Głównego z delegatami na Krajowy Zjazd Delegatów z Okręgów Polskiego Związku Wędkarskiego z rejonu północno-zachodniego, którego głównym tematem było przeprowadzenie konsultacji w sprawie przygotowanego przez Komisję ZG projektu zmian do Statutu PZW. 

Obradom przewodniczył kol. Jacek Grobelny – Przewodniczący Komisji ZG ds. zmiany Statutu, który wraz Prezesem Zarządu Głównego – kol. Beatą Olejarz powitał przybyłych. 

W spotkaniu uczestniczyli Sekretarz ZG – kol. Dariusz Dziemianowicz, Wiceprezesi ZG – kol. Dariusz Ciechański i kol. Wiesław Heliniak oraz członkowie Komisji ZG ds. zmiany Statutu – kol. Andrzej Świętach i kol. Jan Włodarczak.

Przedstawicielami Okręgów PZW tej strefy, uczestniczącymi w spotkaniu byli koledzy z Gorzowa Wlkp., Kalisza, Konina, Piotrkowa Tryb., Sieradza, Słupska, Zielonej Góry i Okręgu Nadnoteckiego w Pile.

Po rozpoczęciu spotkania, kol. Beata Olejarz w swoim wystąpieniu przedstawiła informacje dotyczące prac Zarządu Głównego od początku kadencji, tj. kwietnia 2022 r. do chwili obecnej. Omówiła szereg zagadnień związanych z uczestnictwem członków Prezydium ZG w zespołach doradczych i roboczych powołanych m.in. przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz PGW Wody Polskie. Kol. Prezes poinformowała o bieżącej sytuacji PZW w związku z trwającymi konsultacjami z kierownictwem PGW Wody Polskie dotyczącymi zasad użytkowania wód, a także katastrofy na rzece Odrze.

Kol. J. Grobelny – Przewodniczący Komisji zaprezentował i omówił projekt zmian do Statutu PZW. Projekt ten w najbliższym czasie trafi do Okręgów PZW w celu dalszych konsultacji. Kol. J.Grobelny poinformował, że przygotowywany projekt, po jego zatwierdzeniu przez delegatów na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Delegatów PZW, będzie obowiązywał dopiero w następnej kadencji władz PZW. W związku z tym przyszła Ordynacja wyborcza do władz i organów PZW będzie uchwalona na podstawie obecnie obowiązującego Statutu.

Następne spotkania z przedstawicielami pozostałych „rejonów” zaplanowane zostały na 22, 23 i 29 czerwca br.

[MM]